Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3525
Articles: 2'347'340
Articles rated: 2602

01 June 2023
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'347'340 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 181 for query "Biao Wu". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    10    ]   Next
1.
On the Bahadur representation of sample quantiles for dependent sequences
Wei Biao Wu;
17 Aug 2005   /  Annals of Statistics 2005, Vol. 33, No. 4, 1934-1963 DOI: 10.1214/009053605000000291
- - -
2.
Commutability between Semiclassical Limit and Adiabatic Limit
Biao Wu; Jie Liu;
30 Jul 2005
- - -
3.
M-estimation of linear models with dependent errors
Wei Biao Wu;
14 Dec 2004
- - -
4.
Empirical processes of dependent random variables
Wei Biao Wu;
14 Dec 2004
- - -
5.
Martingale approximations for sums of stationary processes
Wei Biao Wu; Michael Woodroofe;
6 Oct 2004   /  Annals of Probability 2004, Vol. 32, No. 2, 1674-1690 DOI: 10.1214/009117904000000351
- - -
6.
Adiabatic Geometric Phase for a General Quantum States
Biao Wu; Jie Liu; Qian Niu;
30 Mar 2004   /  Phys. Rev. Lett. 94 (2005) 140402 DOI: 10.1103/PhysRevLett.94.140402
- - -
7.
Pendulum View of The Schroedinger Equation
Biao Wu;
25 Jun 2003
- - -
8.
Superfluidity of Bose-Einstein Condensate in An Optical Lattice: Landau-Zener Tunneling and Dynamical Instability
Biao Wu; Qian Niu;
16 Jun 2003   /  New Journal of Physics 5, 104 (2003) DOI: 10.1088/1367-2630/5/1/104
- - -
9.
Adiabatic Theory of Nonlinear Evolution of Quantum States
Jie Liu; Biao Wu; Qian Niu;
24 May 2002   /  Phys. Rev. Lett. 90 (2003) 170404 DOI: 10.1103/PhysRevLett.90.170404
- - -
10.
Self-assembly of Nanometer-scale Magnetic Dots with Narrow Size Distributions on an Insulating Substrate
Zheng Gai; Biao Wu; J.P. Pierce; G.A. Farnan; Dajun Shu; Mu Wang; Zhenyu Zhang; Jian Shen;
10 May 2002   /  Phys. Rev. Lett. 89 (2002) 235502
- - -
11.
A Quantum Tweezer for Atoms
Roberto B. Diener; Biao Wu; Mark G. Raizen; Qian Niu;
10 Dec 2001   /  Phys. Rev. Lett. 89 (2002) 070401
- - -
12.
Bloch Waves and Bloch Bands of Bose-Einstein Condensates in Optical Lattices
Biao Wu; Roberto B. Diener; Qian Niu;
11 Sep 2001   /  Phys. Rev. A 65 (2002) 025601
- - -
13.
Quantum Step Heights in Hysteresis Loops of Molecular Magnets
Jie Liu; Biao Wu; Li-Bin Fu; Roberto B. Diener; Qian Niu;
25 May 2001   /  Phys. Rev. B 65 (2002) 224401
- - -
14.
Controlled Generation of Dark Solitons with Phase Imprinting
Biao Wu; Jie Liu; Qian Niu;
18 May 2001   /  Phys. Rev. Lett. 88 (2002) 034101
- - -
15.
Landau and Dynamical Instabilities of the Superflow of Bose-Einstein Condensates in Optical Lattices
Biao Wu; Qian Niu;
29 Sep 2000   /  Phys. Rev. A, 64 (2001) 061603(R)
- - -
16.
Vlasov Equation In Magnetic Field
Biao Wu;
2 Jul 1998   /  Journal of Physics A, 32 (1999)5835-5844
- - -
17.
To detect the looped Bloch bands of Bose-Einstein condensates in optical lattices
Dae-Il Choi; Biao Wu;
3 Jul 2003
- - -
18.
NTIRE 2022 Challenge on Super-Resolution and Quality Enhancement of Compressed Video: Dataset, Methods and Results
Ren Yang; Radu Timofte; Meisong Zheng; Qunliang Xing; Minglang Qiao; Mai Xu; Lai Jiang; Huaida Liu; Ying Chen; Youcheng Ben; Xiao Zhou; Chen Fu; Pei Cheng; Gang Yu; Junyi Li; Renlong Wu; Zhilu Zhang; Wei Shang; Zhengyao Lv; Yunjin Chen; Mingcai Zhou; Dongwei Ren; Kai Zhang; Wangmeng Zuo; Pavel Ostyakov; Vyal Dmitry; Shakarim Soltanayev; Chervontsev Sergey; Zhussip Magauiya; Xueyi Zou; Youliang Yan Pablo Navarrete Michelini; Yunhua Lu; Diankai Zhang; Shaoli Liu; Si Gao; Biao Wu; Chengjian Zheng; Xiaofeng Zhang; Kaidi Lu; Ning Wang; Thuong Nguyen Canh; Thong Bach; Qing Wang; Xiaopeng Sun; Haoyu Ma; Shijie Zhao; Junlin Li; Liangbin Xie; Shuwei Shi; Yujiu Yang; Xintao Wang; Jinjin Gu; Chao Dong; Xiaodi Shi; Chunmei Nian; Dong Jiang; Jucai Lin; Zhihuai Xie; Mao Ye; Dengyan Luo; Liuhan Peng; Shengjie Chen; Xin Liu; Qian Wang; Xin Liu; Boyang Liang; Hang Dong; Yuhao Huang; Kai Chen; Xingbei Guo; Yujing Sun; Huilei Wu; Pengxu Wei; Yulin Huang; Junying Chen; Ik Hyun Lee; Sunder Ali Khowaja; Jiseok Yoon;
20 Apr 2022
- - -
19.
Power Efficient Video Super-Resolution on Mobile NPUs with Deep Learning, Mobile AI & AIM 2022 challenge: Report
Andrey Ignatov; Radu Timofte; Cheng-Ming Chiang; Hsien-Kai Kuo; Yu-Syuan Xu; Man-Yu Lee; Allen Lu; Chia-Ming Cheng; Chih-Cheng Chen; Jia-Ying Yong; Hong-Han Shuai; Wen-Huang Cheng; Zhuang Jia; Tianyu Xu; Yijian Zhang; Long Bao; Heng Sun; Diankai Zhang; Si Gao; Shaoli Liu; Biao Wu; Xiaofeng Zhang; Chengjian Zheng; Kaidi Lu; Ning Wang; Xiao Sun; HaoDong Wu; Xuncheng Liu; Weizhan Zhang; Caixia Yan; Haipeng Du; Qinghua Zheng; Qi Wang; Wangdu Chen; Ran Duan; Ran Duan; Mengdi Sun; Dan Zhu; Guannan Chen; Hojin Cho; Steve Kim; Shijie Yue; Chenghua Li; Zhengyang Zhuge; Wei Chen; Wenxu Wang; Yufeng Zhou; Xiaochen Cai; Hengxing Cai; Kele Xu; Li Liu; Zehua Cheng; Wenyi Lian; Wenjing Lian;
7 Nov 2022
- - -
20.
Sequential Detection of Common Change in High-dimensional Data Stream
Yanhong Wu; Wei Biao Wu;
23 Jun 2022
- - -

[ 1 2 3 4 5 10 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2023 - Scimetrica