Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3632
Articles: 2'418'444
Articles rated: 2603

10 December 2023
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'418'444 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 248 for query "Bing He". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    10    ]   Next
1.
Addendum to "Single photon logic gates using minimum resources"
Qing Lin; Bing He;
22 Nov 2010
- - -
2.
Non-Abelian Stokes Theorem and Computation of Wilson Loop
Ying Chen; Bing He; Ji-Min Wu;
15 Jun 2000   /  Mod.Phys.Lett. A15 (2000) 1127-1136
- - -
3.
Two-photon Exchange Corrections to Single Spin Asymmetry of Neutron and $^3$He
Dian-Yong Chen; Yu-Bing Dong;
26 Nov 2009
- - -
4.
On zeros of some entire functions
Bing He;
11 Apr 2016
- - -
5.
Gauge Symmetry from Integral Viewpoint
Chen Ying; He Bing; Lin He; Wu Ji-Min;
21 Dec 1999
- - -
6.
In-orbit timing calibration of the Insight-Hard X-ray Modulation Telescope
Youli Tuo; Xiaobo Li; Mingyu Ge; Jianyin Nie; Liming Song; Yupeng Xu; Shijie Zheng; Fangjun Lu; Shuang-Nan Zhang; Congzhan Liu; Xuelei Cao; Yong Chen; Jinlu Qu; Shu Zhang; Haisheng Zhao; Shuo Xiao; Baiyang Wu; Xiangyang Wen; Weichun Jiang; Bin Meng; Weiwei Cui; Wei Li; Yifei Zhang; Xufang Li; Yanji Yang; Ying Tan; Bing Li;
10 Sep 2021
- - -
7.
Nearby source interpretation of differences among light and medium composition spectra in cosmic rays
Qiang Yuan; Bing-Qiang Qiao; Yi-Qing Guo; Yi-Zhong Fan; Xiao-Jun Bi;
3 Jul 2020
- - -
8.
On the Determination of Proper Time
Bing Hurl; Zhi-Yong Wang Hai-Dong Zhang;
27 Oct 1998
- - -
9.
Constraints on Covariance
Bing Hurl;
3 Dec 1998
- - -
10.
Realization of broadband truly rainbow trapping in gradient-index heterostructures
Jie Xu; Sanshui Xiao; Panpan He; Yazhou Wang; Yun Shen; Lujun Hong; Yamei Luo; Bing He;
26 Oct 2021
- - -
11.
Quantum Many-Body Calculations using Body-Centered Cubic Lattices
Young-Ho Song; Youngman Kim; Ning Li; Bing-Nan Lu; Rongzheng He; Dean Lee;
8 Jul 2021
- - -
12.
Magnetic moments and electromagnetic radii of nucleon and $Delta(1232)$ in an extended GBE model
Jun He; Yu-Bing Dong;
6 Apr 2004   /  Commun.Theor.Phys. 43 (2005) 139-146
- - -
13.
Negative Parity N* Resonances in an Extended GBE
Jun He; Yu-Bing Dong;
20 Jun 2003   /  Nucl.Phys. A725 (2003) 201-210
- - -
14.
Regimes of Pulsar Pair Formation and Particle Energetics
Alice K. Harding; Alexander G. Muslimov & Bing Zhang;
6 May 2002   /  Astrophys.J. 576 (2002) 366-375
- - -
15.
SU(2) gluon propagator on a coarse anisotropic lattice
Ying Chen; Bing He; He Lin; Ji-Min Wu;
2 Aug 2000   /  Mod.Phys.Lett. A15 (2000) 2245-2256
- - -
16.
Global strong solutions of 3D Compressible Navier-Stokes equations with short pulse type initial data
Ling-Bing He; Li Xu; Ping Zhang;
8 Jun 2022
- - -
17.
Propagation of moments and sharp convergence rate for inhomogeneous non-cutoff Boltzmann equation with soft potentials
Chuqi Cao; Ling-Bing He; Jie Ji;
4 Apr 2022
- - -
18.
On the Cauchy problem for the cutoff Boltzmann equation with small initial data
Ling-Bing He; Jin-Cheng Jiang;
21 Mar 2022
- - -
19.
Active control of particle position by boundary slip in inertial microfluidics
Chengliang Xuan; Weiyin Liang; Bing He; Binghai Wen;
14 Mar 2022
- - -
20.
The First Insight-HXMT Gamma-Ray Burst Catalog: The First Four Years
Xin-Ying Song; Shao-Lin Xiong; Shuang-Nan Zhang; Cheng-Kui Li; Xiao-Bo Li; Yue Huang; Cristiano Guidorzi; Filippo Frontera; Cong-Zhan Liu; Xu-Fang Li; Gang Li; Jin-Yuan Liao; Ce Cai; Qi Luo; Shuo Xiao; Qi-Bin Yi; Yao-Guang Zheng; Deng-Ke Zhou; Jia-Cong Liu; Wang-Chen Xue; Yan-Qiu Zhang; Chao Zheng; Zhi Chang; Zheng-Wei Li; Xue-Feng Lu; Ai-Mei Zhang; Yi-Fei Zhang; Yong-Jie Jin; Ti-Pei Li; Fang-Jun Lu; Li-Ming Song; Mei Wu; Yu-Peng Xu; Xiang Ma; Ming-Yu Ge; Shu-Mei Jia; Bing Li; Jian-Yin Nie; Ling-Jun Wang; Juan Zhang; Shi-Jie Zheng; Xue-Juan Yang; Rong-Jia Yang;
2 Mar 2022
- - -

[ 1 2 3 4 5 10 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2023 - Scimetrica