Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3286
Articles: 2'242'880
Articles rated: 2592

16 August 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'242'880 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 10 of 10 for query "Chaoxing Liu". (0.00 sec.)


1.
Weak Topological Insulators in PbTe/SnTe Superlattices
Gang Yang; Junwei Liu; Wenhui Duan; Chaoxing Liu;
30 Sep 2013
- - -
2.
A valley valve and electron beam splitter in bilayer graphene
Jing Li; Rui-Xing Zhang; Zhenxi Yin; Jianxiao Zhang; Kenji Watanabe; Takashi Taniguchi; Chaoxing Liu; Jun Zhu;
7 Aug 2017
- - -
3.
Direct imaging of electron transfer and its influence on superconducting pairing at FeSe/SrTiO3 interface
Weiwei Zhao; Mingda Li; Cui-Zu Chang; Jue Jiang; Lijun Wu; Chaoxing Liu; Yimei Zhu; Jagadeesh S. Moodera; Moses H. W. Chan;
13 Jan 2017
- - -
4.
Direct observation of local Rashba spin polarization and spin-layer locking in centrosymmetric monolayer PtSe$_2$
Wei Yao; Eryin Wang; Huaqing Huang; Ke Deng; Mingzhe Yan; Kenan Zhang; Taichi Okuda; Linfei Li; Yeliang Wang; Hongjun Gao; Chaoxing Liu; Wenhui Duan; Shuyun Zhou;
7 Mar 2016
- - -
5.
Zero-field dissipationless chiral edge transport and the nature of dissipation in the quantum anomalous Hall state
Cui-Zu Chang; Weiwei Zhao; Duk Y. Kim; Peng Wei; J. K. Jain; Chaoxing Liu; Moses H. W. Chan; Jagadeesh S. Moodera;
8 May 2015
- - -
6.
High-precision realization of robust quantum anomalous Hall state in a hard ferromagnetic topological insulator
Cui-Zu Chang; Weiwei Zhao; Duk Y. Kim; Haijun Zhang; Badih A. Assaf; Don Heiman; Shou-Cheng Zhang; Chaoxing Liu; Moses H. W. Chan; Jagadeesh S. Moodera;
11 Dec 2014
- - -
7.
Chemical potential dependent gap-opening at the Dirac surface states of Bi2Se3 induced by aggregated substitutional Cr atoms
Cui-Zu Chang; Peizhe Tang; Yi-Lin Wang; Xiao Feng; Kang Li; Zuocheng Zhang; Yayu Wang; Li-Li Wang; Xi Chen; Chaoxing Liu; Wenhui Duan; Ke He; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
20 Oct 2014
- - -
8.
Plasmon modes in the magnetically doped Single Layer and Multilayers of Helical Metals
Fei Ye; Chaoxing Liu;
29 Jan 2013
- - -
9.
Kondo effect in the helical edge liquid of the quantum spin Hall state
Joseph Maciejko; Chaoxing Liu; Yuval Oreg; Xiao-Liang Qi; Congjun Wu; Shou-Cheng Zhang;
13 Jan 2009
- - -
10.
Quantum Spin Hall Effect in Inverted Type II Semiconductors
Chaoxing Liu; Taylor L. Hughes; Xiao-Liang Qi; Kang Wang; Shou-Cheng Zhang;
18 Jan 2008
- - -


ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica