Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3630
Articles: 2'379'702
Articles rated: 2603

30 September 2023
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'379'702 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 2'312 for query "Chen-Yu Zhang". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    10    ]   Next
1.
Reversible transition between Yu-Shiba-Rusinov state and Majorana zero mode by magnetic adatom manipulation in an iron-based superconductor
Peng Fan; Fazhi Yang; Guojian Qian; Hui Chen; Yu-Yang Zhang; Geng Li; Zihao Huang; Yuqing Xing; Lingyuan Kong; Wenyao Liu; Kun Jiang; Chengmin Shen; Shixuan Du; John Schneeloch; Ruidan Zhong; Genda Gu; Ziqiang Wang; Hong Ding; Hong-Jun Gao;
21 Jan 2020
- - -
2.
Weighted and shifted BDF3 methods on variable grids for a parabolic problem
Minghua Chen; Fan Yu; Qingdong Zhang; Zhimin Zhang;
27 Dec 2021
- - -
3.
Brain Network Construction and Classification Toolbox (BrainNetClass)
Zhen Zhou; Xiaobo Chen; Yu Zhang; Lishan Qiao; Renping Yu; Gang Pan; Han Zhang; Dinggang Shen;
17 Jun 2019
- - -
4.
Doping evolution of Zhang-Rice singlet spectral weight: a comprehensive examination by x-ray absorption spectroscopy
Y.-J. Chen; M. G. Jiang; C. W. Luo; J.-Y. Lin; K. H. Wu; J. M. Lee; J. M. Chen; Y. K. Kuo; J. Y. Juang; Chung-Yu Mou;
5 Aug 2013
- - -
5.
Methylation profiling of twenty promoter-CpG islands of genes which may contribute to hepatocellular carcinogenesis
Yu, Jian; Ni, Min; Xu, Jian; Zhang, Hongyu; Gao, Baomei; Gu, Jianren; Chen, Jianguo; Zhang, Lisheng; Wu, Mengchao; Zhen, Sushen; Zhu, Jingde;
- - -
6.
Experimental Implementation of Noncyclic and Nonadiabatic Geometric Quantum Gates in a Superconducting Circuit
Zhuang Ma; Jianwen Xu; Tao Chen; Yu Zhang; Wen Zheng; Dong Lan; Zheng-Yuan Xue; Xinsheng Tan; Yang Yu;
7 Oct 2022
- - -
7.
Integrated Artificial Neural Network with Trainable Activation Function Enabled by Topological Insulator-based Spin-Orbit Torque Devices
Puyang Huang; Xinqi Liu; Yue Xin; Liyang Liao; Qi Yao; Peng Chen; Yu Zhang; Weijie Deng; Guoqiang Yu; Zhongkai Liu; Yumeng Yang; Zhifeng Zhu; Xufeng Kou;
13 Sep 2022
- - -
8.
Quantum state discrimination in a PT-symmetric system
Dong-Xu Chen; Yu Zhang; Jun-Long Zhao; Qi-Cheng Wu; Yu-Liang Fang; Chui-Ping Yang; Franco Nori;
6 Sep 2022
- - -
9.
Experimental investigation of wave-particle duality relations in asymmetric beam interference
Dong-Xu Chen; Yu Zhang; Jun-Long Zhao; Qi-Cheng Wu; Yu-Liang Fang; Chui-Ping Yang; Franco Nori;
6 Sep 2022
- - -
10.
Electroweak radiative corrections to $e^+e^- o t ar{t} h$ at linear colliders
You Yu; Ma Wen-Gan; Chen Hui; Zhang Ren-You; Sun Yan-Bin; Hou Hong-Sheng;
4 Jun 2003   /  Phys.Lett. B571 (2003) 85-91
- - -
11.
The meson $B_c$ annihilation to leptons and inclusive light hadrons
Xing-Gang Wu; Chao-Hsi Chang; Yu-Qi Chen; Zheng-Yun Fang;
12 Sep 2002   /  Phys.Rev. D67 (2003) 094001
- - -
12.
MAESTRO: Matched Speech Text Representations through Modality Matching
Zhehuai Chen; Yu Zhang; Andrew Rosenberg; Bhuvana Ramabhadran; Pedro Moreno; Ankur Bapna; Heiga Zen;
7 Apr 2022
- - -
13.
Multi-Task Learning in Natural Language Processing: An Overview
Shijie Chen; Yu Zhang; Qiang Yang;
19 Sep 2021
- - -
14.
WaveGrad 2: Iterative Refinement for Text-to-Speech Synthesis
Nanxin Chen; Yu Zhang; Heiga Zen; Ron J. Weiss; Mohammad Norouzi; Najim Dehak; William Chan;
17 Jun 2021
- - -
15.
Different Approaches Towards Vertical Track Irregularity Prediction -- A Comparative Study
Yutao Chen; Yu Zhang; Fei Yang;
5 Dec 2020
- - -
16.
Large-scale multilingual audio visual dubbing
Yi Yang; Brendan Shillingford; Yannis Assael; Miaosen Wang; Wendi Liu; Yutian Chen; Yu Zhang; Eren Sezener; Luis C. Cobo; Misha Denil; Yusuf Aytar; Nando de Freitas;
6 Nov 2020
- - -
17.
WaveGrad: Estimating Gradients for Waveform Generation
Nanxin Chen; Yu Zhang; Heiga Zen; Ron J. Weiss; Mohammad Norouzi; William Chan;
2 Sep 2020
- - -
18.
Scale- and Context-Aware Convolutional Non-intrusive Load Monitoring
Kunjin Chen; Yu Zhang; Qin Wang; Jun Hu; Hang Fan; Jinliang He;
17 Nov 2019
- - -
19.
Using spatial curvature with HII galaxies and cosmic chronometers to explore the tension in $H_0$
Ruan Cheng-Zong; Melia Fulvio; Chen Yu; Zhang Tong-Jie;
20 Jan 2019
- - -
20.
Natural TTS Synthesis by Conditioning WaveNet on Mel Spectrogram Predictions
Jonathan Shen; Ruoming Pang; Ron J. Weiss; Mike Schuster; Navdeep Jaitly; Zongheng Yang; Zhifeng Chen; Yu Zhang; Yuxuan Wang; RJ Skerry-Ryan; Rif A. Saurous; Yannis Agiomyrgiannakis; Yonghui Wu;
16 Dec 2017
- - -

[ 1 2 3 4 5 10 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2023 - Scimetrica