Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3630
Articles: 2'379'978
Articles rated: 2603

01 October 2023
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'379'978 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 381 for query "Chong Wang". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    10    ]   Next
1.
Statistical properties of an experimental political futures market
Sun-Chong Wang; Sai-Ping Li; Chung-Ching Tai; Shu-Heng Chen;
23 Mar 2005
- - -
2.
Intercell Moir'e Exciton Complexes in Electron Lattices
Xi Wang; Xiaowei Zhang; Jiayi Zhu; Heonjoon Park; Yingqi Wang; Chong Wang; William Holtzmann; Takashi Taniguchi; Kenji Watanabe; Jiaqiang Yan; Daniel R. Gamelin; Wang Yao; Di Xiao; Ting Cao; Xiaodong Xu;
16 Jun 2022
- - -
3.
Highly Anisotropic Excitons and Multiple Phonon Bound States in a Van der Waals Antiferromagnetic Insulator
Kyle Hwangbo; Qi Zhang; Qianni Jiang; Yong Wang; Jordan Fonseca; Chong Wang; Geoffrey M. Diederich; Daniel R. Gamelin; Di Xiao; Jiun-Haw Chu; Wang Yao; Xiaodong Xu;
22 Feb 2021
- - -
4.
Direct Observation of Magnetoelastic Excitations in a Quasi-1D Spiral Magnet
Chong Wang; Daiwei Yu; Rongyan Chen; Xiaoqiang Liu; Xinyu Du; Lichen Wang; Kazuki Iida; Kazuya Kamazawa; Shuichi Wakimoto; Ji Feng; Nanlin Wang; Yuan Li;
22 Dec 2015
- - -
5.
Deep Speech 2: End-to-End Speech Recognition in English and Mandarin
Dario Amodei; Rishita Anubhai; Eric Battenberg; Carl Case; Jared Casper; Bryan Catanzaro; Jingdong Chen; Mike Chrzanowski; Adam Coates; Greg Diamos; Erich Elsen; Jesse Engel; Linxi Fan; Christopher Fougner; Tony Han; Awni Hannun; Billy Jun; Patrick LeGresley; Libby Lin; Sharan Narang; Andrew Ng; Sherjil Ozair; Ryan Prenger; Jonathan Raiman; Sanjeev Satheesh; David Seetapun; Shubho Sengupta; Yi Wang; Zhiqian Wang; Chong Wang; Bo Xiao; Dani Yogatama; Jun Zhan; Zhenyao Zhu;
8 Dec 2015
- - -
6.
su(2) and su(1,1) displaced number states and their nonclassical properties
Hongchen Fu; Xiaoguang Wang; Chong Li; Jiangong Wang;
23 Nov 2000   /  Mod. Phys. Lett. B, 14(30)(2000)1099-1108.
- - -
7.
ShadowDiffusion: When Degradation Prior Meets Diffusion Model for Shadow Removal
Lanqing Guo; Chong Wang; Wenhan Yang; Siyu Huang; Yufei Wang; Hanspeter Pfister; Bihan Wen;
9 Dec 2022
- - -
8.
Supervised Pretraining for Molecular Force Fields and Properties Prediction
Xiang Gao; Weihao Gao; Wenzhi Xiao; Zhirui Wang; Chong Wang; Liang Xiang;
23 Nov 2022
- - -
9.
Theory and Experiments of Pressure-Tunable Broadband Light Emission from Self-Trapped Excitons in Metal Halide Crystals
Shenyu Dai; Xinxin Xing; Viktor G. Hadjiev; Zhaojun Qin; Tian Tong; Guang Yang; Chong Wang; Lijuan Hou; Liangzi Deng; Zhiming Wang; Guoying Feng; Jiming Bao;
23 Sep 2022
- - -
10.
Multi-view Local Co-occurrence and Global Consistency Learning Improve Mammogram Classification Generalisation
Yuanhong Chen; Hu Wang; Chong Wang; Yu Tian; Fengbei Liu; Michael Elliott; Davis J. McCarthy; Helen Frazer; Gustavo Carneiro;
21 Sep 2022
- - -
11.
Layer-dependent pressure effect on electronic structures of 2D black phosphorus
Shenyang Huang; Yang Lu; Fanjie Wang; Yuchen Lei; Chaoyu Song; Jiasheng Zhang; Qiaoxia Xing; Chong Wang; Yuangang Xie; Lei Mu; Guowei Zhang; Hao Yan; Bin Chen; Hugen Yan;
29 Oct 2021
- - -
12.
Prediction of hyperbolic exciton-polaritons in monolayer black phosphorus
Fanjie Wang; Chong Wang; Andrey Chaves; Chaoyu Song; Guowei Zhang; Shenyang Huang; Yuchen Lei; Qiaoxia Xing; Lei Mu; Yuangang Xie; Hugen Yan;
27 Sep 2021
- - -
13.
Heterogeneous relational message passing networks for molecular dynamics simulations
Zun Wang; Chong Wang; Sibo Zhao; Yong Xu; Shaogang Hao; Chang Yu Hsieh; Bing-Lin Gu; Wenhui Duan;
2 Sep 2021
- - -
14.
The Impact of Traceability on Software Maintenance and Evolution: A Mapping Study
Fangchao Tian; Tianlu Wang; Peng Liang; Chong Wang; Arif Ali Khan; Muhammad Ali Babar;
4 Aug 2021
- - -
15.
Tunable terahertz plasmons in graphite thin films
Qiaoxia Xing; Chaoyu Song; Chong Wang; Yuangang Xie; Shenyang Huang; Fanjie Wang; Yuchen Lei; Xiang Yuan; Cheng Zhang; Lei Mu; Yuan Huang; Faxian Xiu; Hugen Yan;
15 May 2021
- - -
16.
Plasmons in the van der Waals charge-density-wave material 2H-TaSe2
Chaoyu Song; Xiang Yuan; Ce Huang; Shenyang Huang; Qiaoxia Xing; Chong Wang; Cheng Zhang; Yuangang Xie; Yuchen Lei; Fanjie Wang; Lei Mu; Jiasheng Zhang; Faxian Xiu; Hugen Yan;
19 Jan 2021
- - -
17.
Tunable plasmons in large area WTe2 thin films
Chong Wang; Yangye Sun; Shenyang Huang; Qiaoxia Xing; Guowei Zhang; Chaoyu Song; Fanjie Wang; Yuangang Xie; Yuchen Lei; Zhengzong Sun; Hugen Yan;
12 Jan 2021
- - -
18.
Symmetry-adapted graph neural networks for constructing molecular dynamics force fields
Zun Wang; Chong Wang; Sibo Zhao; Shiqiao Du; Yong Xu; Bing-Lin Gu; Wenhui Duan;
8 Jan 2021
- - -
19.
Intertwined Topological and Magnetic Orders in Atomically Thin Chern Insulator MnBi2Te4
Dmitry Ovchinnikov; Xiong Huang; Zhong Lin; Zaiyao Fei; Jiaqi Cai; Tiancheng Song; Minhao He; Qianni Jiang; Chong Wang; Hao Li; Yayu Wang; Yang Wu; Di Xiao; Jiun-Haw Chu; Jiaqiang Yan; Cui-Zu Chang; Yong-Tao Cui; Xiaodong Xu;
1 Nov 2020
- - -
20.
From Anomalous to Normal: Temperature Dependence of the Band Gap in Two-Dimensional Black Phosphorus
Shenyang Huang; Fanjie Wang; Guowei Zhang; Chaoyu Song; Yuchen Lei; Qiaoxia Xing; Chong Wang; Yujun Zhang; Jiasheng Zhang; Yuangang Xie; Lei Mu; Chunxiao Cong; Mingyuan Huang; Hugen Yan;
10 Oct 2020
- - -

[ 1 2 3 4 5 10 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2023 - Scimetrica