Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3197
Articles: 2'221'675
Articles rated: 2592

03 July 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'221'675 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 39 for query "Cui-Zu Chang". (0.00 sec.)

[    1    2    ]   Next
1.
Experimental Verification of Van Vleck Nature of Long-Range Ferromagnetic Order in Vanadium-Doped Three-Dimensional Topological Insulator Sb$_{2}$Te$_{3}$
Mingda Li; Cui-Zu Chang; Lijun Wu; Jing Tao; Weiwei Zhao; Moses H. W. Chan; Jagadeesh Moodera; Ju Li; Yimei Zhu;
1 Dec 2014
- - -
2.
Direct imaging of electron transfer and its influence on superconducting pairing at FeSe/SrTiO3 interface
Weiwei Zhao; Mingda Li; Cui-Zu Chang; Jue Jiang; Lijun Wu; Chaoxing Liu; Yimei Zhu; Jagadeesh S. Moodera; Moses H. W. Chan;
13 Jan 2017
- - -
3.
Field-effect Modulation of Anomalous Hall Effect in Diluted Ferromagnetic Topological Insulator Epitaxial Films
Cui-Zu Chang; Min-Hao Liu; Zuo-Cheng Zhang; Yayu Wang; Ke He; Qi-Kun Xue;
22 Sep 2015
- - -
4.
Breaking time reversal symmetry in topological insulators
Cui-Zu Chang; Peng Wei; Jagadeesh. S. Moodera;
18 Oct 2014
- - -
5.
Intertwined Topological and Magnetic Orders in Atomically Thin Chern Insulator MnBi2Te4
Dmitry Ovchinnikov; Xiong Huang; Zhong Lin; Zaiyao Fei; Jiaqi Cai; Tiancheng Song; Minhao He; Qianni Jiang; Chong Wang; Hao Li; Yayu Wang; Yang Wu; Di Xiao; Jiun-Haw Chu; Jiaqiang Yan; Cui-Zu Chang; Yong-Tao Cui; Xiaodong Xu;
1 Nov 2020
- - -
6.
Proximity Driven Enhanced Magnetic Order at Ferromagnetic Insulator / Magnetic Topological Insulator Interface
Mingda Li; Cui-Zu Chang; Brian. J. Kirby; Michelle Jamer; Wenping Cui; Lijun Wu; Yimei Zhu; Don Heiman; Ju Li; Jagadeesh Moodera;
9 May 2015
- - -
7.
Scaling Behavior of the Quantum Phase Transition from a Quantum Anomalous Hall Insulator to an Axion Insulator
Xinyu Wu; Di Xiao; Chui-Zhen Chen; Jian Sun; Ling Zhang; Moses H. W. Chan; Nitin Samarth; X. C. Xie; Xi Lin; Cui-Zu Chang;
11 Sep 2019
- - -
8.
Spectroscopic Signatures of Nonlocal Interfacial Coupling in Superconducting FeSe/SrTiO3 Heterostructures
Nina Andrejevic; Fei Han; Thanh Nguyen; Alexander Puretzky; Qingping Meng; Yi-Fan Zhao; Weiwei Zhao; Lijun Wu; David Geohegan; Cui-Zu Chang; Yimei Zhu; Shengxi Huang; Mingda Li;
15 Aug 2019
- - -
9.
An Air-Stable and Atomically Thin Graphene/Gallium Superconducting Heterostructure
Brian Bersch; Natalie Briggs; Yuanxi Wang; Jue Jiang; Ke Wang; Chengye Dong; Shruti Subramanian; Mingming Fu; Qiang Zou; Ya-Wen Chuang; Zheng Gai; An-Ping Li; Jun Zhu; Cui-Zu Chang; Vincent H. Crespi; Joshua A. Robinson;
23 May 2019
- - -
10.
Non-Majorana Origin of the Half-Quantized Conductance Plateau in Quantum Anomalous Hall Insulator and Superconductor Hybrid Structures
Morteza Kayyalha; Di Xiao; Ruoxi Zhang; Jaeho Shin; Jue Jiang; Fei Wang; Yi-Fan Zhao; Ling Zhang; Kajetan M. Fijalkowski; Pankaj Mandal; Martin Winnerlein; Charles Gould; Qi Li; Laurens W. Molenkamp; Moses H. W. Chan; Nitin Samarth; Cui-Zu Chang;
13 Apr 2019
- - -
11.
Oxygen-Octahedral-Tilting-Driven Topological Hall Effect in Ultrathin SrRuO3 Films
Youdi Gu; Yi-Wen Wei; Kun Xu; Hongrui Zhang; Fei Wang; Fan Li; Muhammad Shahrukh Saleem; Cui-Zu Chang; Jirong Sun; Cheng Song; Ji Feng; Xiaoyan Zhong; Wei Liu; Zhidong Zhang; Jing Zhu; Feng Pan;
22 Nov 2018
- - -
12.
Spin scattering and noncollinear spin structure-induced intrinsic anomalous Hall effect in antiferromagnetic topological insulator $mathrm{MnBi_2Te_4}$
Seng Huat Lee; Yanglin Zhu; Yu Wang; Leixin Miao; Timothy Pillsbury; Susan Kempinger; David Graf; Nasim Alem; Cui-Zu Chang; Nitin Samarth; Zhiqiang Mao;
2 Dec 2018
- - -
13.
Spectroscopic perspective on the interplay between electronic and magnetic properties of magnetically doped topological insulators
Jonas A. Krieger; Cui-Zu Chang; Marius-Adrian Husanu; Daria Sostina; Arthur Ernst; Mikhail M. Otrokov; Thomas Prokscha; Thorsten Schmitt; Andreas Suter; Maia Garcia Vergniory; Evgueni V. Chulkov; Jagadeesh S. Moodera; Vladimir N. Strocov; Zaher Salman;
17 Oct 2017
- - -
14.
Origin of the low critical observing temperature of the quantum anomalous Hall effect in V-doped (Bi, Sb)2Te3 film
W. Li; M. Claassen; Cui-Zu Chang; B. Moritz; T. Jia; C. Zhang; S. Rebec; J. J. Lee; M. Hashimoto; D.-H. Lu; R. G. Moore; J. S. Moodera; T.P. Devereaux; Z.-X. Shen;
9 Sep 2016
- - -
15.
Induced superconductivity and engineered Josephson tunneling devices in epitaxial (111)-oriented gold/vanadium heterostructures
Peng Wei; Ferhat Katmis; Cui-Zu Chang; Jagadeesh S. Moodera;
28 Jan 2016
- - -
16.
Band structure of topological insulators from noise measurements in tunnel junctions
Juan Pedro Cascales; Isidoro Martınez; Ferhat Katmis; Cui-Zu Chang; Ruben Guerrero; Jagadeesh S. Moodera; Farkhad G. Aliev;
4 Jan 2016
- - -
17.
Quantum Anomalous Hall Effect in Time-Reversal-Symmetry Breaking Topological Insulators
Cui-Zu Chang; Mingda Li;
6 Oct 2015
- - -
18.
Nanoscale Imaging of Orbital Texture in Single-Layer FeSe/SrTiO$_3$
Dennis Huang; Tatiana A. Webb; Shiang Fang; Can-Li Song; Cui-Zu Chang; Jagadeesh S. Moodera; Efthimios Kaxiras; Jennifer E. Hoffman;
23 Sep 2015
- - -
19.
Band engineering of Dirac surface states in topological insulators-based van der Waals heterostructures
Cui-Zu Chang; Peizhe Tang; Xiao Feng; Kang Li; Xu-Cun Ma; Wenhui Duan; Ke He; Qi-Kun Xue;
23 Sep 2015
- - -
20.
Independent tuning of electronic properties and induced ferromagnetism in topological insulators with heterostructure approach
Zilong Jiang; Cui-Zu Chang; Chi Tang; Peng Wei; Jagadeesh S. Moodera; Jing Shi;
19 Aug 2015
- - -

[ 1 2 ]   Next





ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica