Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3015
Articles: 2'084'010
Articles rated: 2587

18 June 2021
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'084'010 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 46 for query "Guang-Liang Li". (0.09 sec.)

[    1    2    3    ]   Next
1.
Copenhagen Interpretation of Quantum Mechanics Is Incorrect
Guang-Liang Li; Victor O. K. Li;
13 Sep 2005
- - -
2.
The algebraic Bethe ansatz for open A_{2n}^{(2)} vertex model
G. L. Li; K. J. Shi; R. H. Yue;
30 Apr 2005   /  JHEP 0507 (2005) 001
- - -
3.
Off-diagonal Bethe Ansatz for the $D^{(1)}_3$ model
Guang-Liang Li; Junpeng Cao; Panpan Xue; Kun Hao; Pei Sun; Wen-Li Yang; Kangjie Shi; Yupeng Wang;
17 Sep 2019
- - -
4.
Off-diagonal Bethe Ansatz on the $so(5)$ spin chain
Guang-Liang Li; Junpeng Cao; Panpan Xue; Kun Hao; Pei Sun; Wen-Li Yang; Kangjie Shi; Yupeng Wang;
24 Feb 2019
- - -
5.
Exact solution of the quantum spin chains associated with the $sp(4)$ algebra
Guang-Liang Li; Junpeng Cao; Panpan Xue; Zhi-Rong Xin; Kun Hao; Wen-Li Yang; Kangjie Shi; Yupeng Wang;
10 Dec 2018
- - -
6.
On the Bethe states of the one-dimensional supersymmetric t-J model with generic open boundaries
Pei Sun; Fakai Wen; Kun Hao; Junpeng Cao; Guang-Liang Li; Wen-Li Yang; Kangjie Shi;
26 May 2017
- - -
7.
A convenient basis for the Izergin-Korepin model
Yi Qiao; Xin Zhang; Kun Hao; Junpeng Cao; Guang-Liang Li; Wen-Li Yang; Kangjie Shi;
23 May 2017
- - -
8.
Inconsistency of Measure-Theoretic Probability and Random Behavior of Microscopic Systems
Guang-Liang Li; Victor O.K. Li;
24 Feb 2017
- - -
9.
On the solutions of the $Z_n$-Belavin model with arbitrary number of sites
Kun Hao; Junpeng Cao; Guang-Liang Li; Wen-Li Yang; Kangjie Shi; Yupeng Wang;
4 Sep 2016
- - -
10.
Exact solution of the trigonometric SU(3) spin chain with generic off-diagonal boundary reflections
Guang-Liang Li; Junpeng Cao; Kun Hao; Wen-Li Yang; Kangjie Shi;
5 Feb 2016
- - -
11.
A representation basis for the quantum integrable spin chain associated with the su(n) algebra
Kun Hao; Junpeng Cao; Guang-Liang Li; Wen-Li Yang; Kangjie Shi; Yupeng Wang;
19 Jan 2016
- - -
12.
Exact solution of an su(n) spin torus
Kun Hao; Junpeng Cao; Guang-Liang Li; Wen-Li Yang; Kangjie Shi; Yupeng Wang;
18 Jan 2016
- - -
13.
Collective Property of Numbers and Its Mathematical Refutation
Guang-Liang Li; Victor O. K. Li;
18 Dec 2008
- - -
14.
Inconsistencies in Current Theories of Real Numbers, Measure, Probability, and Stochastic Processes
Guang-Liang Li; Victor O. K. Li;
25 Jun 2006
- - -
15.
The algebraic Bethe ansatz for open vertex models
Guang-Liang Li; Kang-Jie Shi;
11 Nov 2006
- - -
16.
The LAMOST Survey of Background Quasars in the Vicinity of the Andromeda and Triangulum Galaxies -- II. Results from the Commissioning Observations and the Pilot Surveys
Zhi-Ying Huo; Xiao-Wei Liu; Mao-Sheng Xiang; Hai-Bo Yuan; Yang Huang; Hui-Hua Zhang; Lin Yan; Zhong-Rui Bai; Jian-Jun Chen; Xiao-Yan Chen; Jia-Ru Chu; Yao-Quan Chu; Xiang-Qun Cui; Bing Du; Yong-Hui Hou; Hong-Zhuan Hu; Zhong-Wen Hu; Lei Jia; Fang-Hua Jiang; Ya-Juan Lei; Ai-Hua Li; Guang-Wei Li; Guo-Ping Li; Jian Li; Xin-Nan Li; Yan Li; Ye-Ping Li; Gen-Rong Liu; Zhi-Gang Liu; Qi-Shuai Lu; A-Li Luo; Yu Luo; Li Men; Ji-Jun Ni; Yong-Jun Qi; Zhao-Xiang Qi; Jian-Rong Shi; Huo-Ming Shi; Shi-Wei Sun; Zheng-Hong Tang; Yuan Tian; Liang-Ping Tu; Dan Wang; Feng-Fei Wang; Gang Wang; Jia-Ning Wang; Lei Wang; Shu-Qing Wang; You Wang; Yue-Fei Wang; Ming-Zhi Wei; Yue Wu; Xiang-Xiang Xue; Zheng-Qiu Yao; Yong Yu; Hui Yuan; Chao Zhai; En-Peng Zhang; Hao-Tong Zhang; Jian-Nan Zhang; Wei Zhang; Yan-Xia Zhang; Yong Zhang; Zhen-Chao Zhang; Gang Zhao; Ming Zhao; Yong-Heng Zhao; Fang Zhou; Xin-Lin Zhou; Yong-Tian Zhu; Si-Cheng Zou;
11 Apr 2013
- - -
17.
Testing Bell's inequality and measuring the entanglement using superconducting nanocircuits
Guang-Ping He; Shi-Liang Zhu; Z. D. Wang; Hua-Zhong Li;
24 Apr 2003   /  Phys. Rev. A 68, 012315 (2003)
- - -
18.
Realization of t-bit semiclassical quantum Fourier transform on IBM's quantum cloud computer
Fu Xiang-qun; Bao Wan-su; Huang He-liang; Li Tan; Shi Jian-hong; Wang Xiang; Zhang Shuo; Li Feng-guang;
22 Dec 2017
- - -
19.
Asteroseismic based estimation of the surface gravity for the LAMOST giant stars
Chao Liu; Min Fang; Yue Wu; Li-Cai Deng; Liang Wang; Wei Wang; Jian-Ning Fu; Yong-Hui Hou; Guang-Wei Li; Yong Zhang;
2 Nov 2014
- - -
20.
Unconventional Superconductivity Revealed by Peculiar Angular Dependence of the Upper Critical Field in K2Cr3As3
Huakun Zuo; Jin-Ke Bao; Yi Liu; Jinhua Wang; Zhao Jin; Zhengcai Xia; Liang Li; Zhuan Xu; Zengwei Zhu; Guang-Han Cao;
19 Nov 2015
- - -

[ 1 2 3 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2021 - Scimetrica