Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3630
Articles: 2'379'978
Articles rated: 2603

01 October 2023
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'379'978 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 19 of 19 for query "Haomin Wang". (0.00 sec.)


1.
Minimizing the programming power of phase change memory by using graphene nanoribbon edge-contact
Xiujun Wang; Sannian Song; Haomin Wang; Tianqi Guo; Yuan Xue; Ruobing Wang; HuiShan Wang; Lingxiu Chen; Chengxin Jiang; Chen Chen; Zhiyuan Shi; Tianru Wu; Wenxiong Song; Sifan Zhang; Kenji Watanabe; Takashi Taniguchi; Zhitang Song; Xiaoming Xie;
22 Jul 2022
- - -
2.
Isolating hydrogen in hexagonal boron nitride bubbles by a plasma treatment
Li He; Huishan Wang; Lingxiu Chen; Xiujun Wang; Hong Xie; Chengxin Jiang; Chen Li; Kenan Elibol; Jannik Meyer; Kenji Watanabe; Takashi Taniguchi; Zhangting Wu; Wenhui Wang; Zhenhua Ni; Xiangshui Miao; Chi Zhang; Daoli Zhang; Haomin Wang; Xiaoming Xie;
5 Jul 2019
- - -
3.
Graphene nanoribbons for quantum electronics
Haomin Wang; Hui Shan Wang; Chuanxu Ma; Lingxiu Chen; Chengxin Jiang; Chen Chen; Xiaoming Xie; An-Ping Li; Xinran Wang;
7 Oct 2021
- - -
4.
Probing Mid-Infrared Phonon Polaritons in the Aqueous Phase
Haomin Wang; Eli Janzen; Le Wang; James H. Edgar; Xiaoji G. Xu;
18 Mar 2020
- - -
5.
Silane-Catalyzed Fast Growth of Large Single-Crystalline Graphene on Hexagonal Boron Nitride
Shujie Tang; Haomin Wang; Hui Shan Wang; Qiujuan Sun; Xiuyun Zhang; Chunxiao Cong; Hong Xie; Xiaoyu Liu; Xiaohao Zhou; Fuqiang Huang; Xiaoshuang Chen; Ting Yu; Feng Ding; Xiaoming Xie; Mianheng Jiang;
10 Mar 2015
- - -
6.
Synthesis of large single-crystal hexagonal boron nitride grains on Cu-Ni alloy
Guangyuan Lu; Tianru Wu; Qinghong Yuan; Huishan Wang; Haomin Wang; Feng Ding; Xiaoming Xie; Mianheng Jiang;
10 Mar 2015
- - -
7.
Interference enhancement of Raman signal of graphene
Yingying Wang; Zhenhua Ni; Zexiang Shen; Haomin Wang; Yihong Wu;
30 Jan 2008
- - -
8.
Elucidating the Degradation Mechanism of Gd2Zr2O7 Waste Form under Multi-Energy He Ion Irradiation
Junjing Duan; Zhangyi Huang; Xunxiang Hu; Haomin Wang; Yao Yang; Esra Y. Mertsoy; Di Wu; Jianqi Qi; Tiecheng Lu;
17 Feb 2022
- - -
9.
Three-dimensional Near-field Anatomy Reveals Geometric Resonance of Hyperbolic Phonon Polariton Micro-Structures
Haomin Wang; Jiahan Li; James H. Edgar; Xiaoji G. Xu;
14 Aug 2019
- - -
10.
Grain Boundaries in Chemical Vapor Deposited Atomically Thin Hexagonal Boron Nitride
Xibiao Ren; Jichen Dong; Peng Yang; Jidong Li; Guangyuan Lu; Tianru Wu; Haomin Wang; Wanlin Guo; Ze Zhang; Feng Ding; Chuanhong Jin;
19 Nov 2018
- - -
11.
High-T_c superconductivity in ultrathin Bi_2Sr_2CaCu_2O_8+x down to halfunit-cell thickness by protection with graphene
Da Jiang; Tao Hu; Lixing You; Qiao Li; Ang Li; Haomin Wang; Gang Mu; Zhiying Chen; Haoran Zhang; Guanghui Yu; Jie Zhu; Qiujuan Sun; Chengtian Lin; Hong Xiao; Xiaoming Xie; Mianheng Jiang;
12 Dec 2014
- - -
12.
Precisely aligned graphene grown on hexagonal boron nitride by catalyst free chemical vapor deposition
Shujie Tang; Haomin Wang; Yu Zhang; Ang Li; Hong Xie; Xiaoyu Liu; Lianqing Liu; Tianxin Li; Fuqiang Huang; Xiaoming Xie; Mianheng Jiang;
1 Sep 2013
- - -
13.
Raman study on G mode of graphene for determination of edge orientation
Chunxiao Cong; Ting Yu; Haomin Wang;
2 May 2010
- - -
14.
Differential Conductance Fluctuation of Curved Nanographite Sheets in the Mesoscopic Regime
Haomin Wang; Catherine Choong; Jun Zhang; Kie Leong Teo; Yihong Wu;
29 Dec 2009
- - -
15.
Visibility study of graphene multilayer structures
Guoquan Teo; Haomin Wang; Yihong Wu; Jun Zhang; Zaibing Guo; Zhenhua Ni; Zexiang Shen;
8 Jun 2008
- - -
16.
Self-supervised Social Relation Representation for Human Group Detection
Jiacheng Li; Ruize Han; Haomin Yan; Zekun Qian; Wei Feng; Song Wang;
8 Mar 2022
- - -
17.
RFI Identification Based On Deep-Learning]{A Robust RFI Identification For Radio Interferometry based on a Convolutional Neural Network
Haomin Sun; Hui Deng; Feng Wang; Ying Mei; Tingting Xu; Oleg Smirnov; Linhua Deng; Shoulin Wei;
1 Mar 2022
- - -
18.
Anatomy-Aware Siamese Network: Exploiting Semantic Asymmetry for Accurate Pelvic Fracture Detection in X-ray Images
Haomin Chen; Yirui Wang; Kang Zheng; Weijian Li; Chi-Tung Cheng; Adam P. Harrison; Jing Xiao; Gregory D. Hager; Le Lu; Chien-Hung Liao; Shun Miao;
3 Jul 2020
- - -
19.
A Weak Galerkin Finite Element Method for A Type of Fourth Order Problem Arising From Fluorescence Tomography
Chunmei Wang; Haomin Zhou;
20 Oct 2015
- - -


ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2023 - Scimetrica