Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3197
Articles: 2'218'097
Articles rated: 2592

27 June 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'218'097 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 238 for query "Hong Yao". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    10    ]   Next
1.
Disorder induced multifractal superconductivity in monolayer niobium dichalcogenides
Kun Zhao; Haicheng Lin; Xiao Xiao; Wantong Huang; Wei Yao; Mingzhe Yan; Ying Xing; Qinghua Zhang; Zi-Xiang Li; Shintaro Hoshino; Jian Wang; Shuyun Zhou; Lin Gu; Mohammad Saeed Bahramy; Hong Yao; Naoto Nagaosa; Qi-Kun Xue; Kam Tuen Law; Xi Chen; Shuai-Hua Ji;
15 Apr 2019
- - -
2.
Fully gapped topological surface states in Bi$_2$Se$_3$ films induced by a d-wave high-temperature superconductor
Eryin Wang; Hao Ding; Alexei V. Fedorov; Wei Yao; Zhi Li; Yan-Feng Lv; Kun Zhao; Li-Guo Zhang; Zhijun Xu; John Schneeloch; Ruidan Zhong; Shuai-Hua Ji; Lili Wang; Ke He; Xucun Ma; Genda Gu; Hong Yao; Qi-Kun Xue; Xi Chen; Shuyun Zhou;
25 Sep 2013
- - -
3.
Fractional charge and emergent mass hierarchy in diagonal two-leg t-J cylinders
Yi-Fan Jiang; Hong-Chen Jiang; Hong Yao; Steven A. Kivelson;
21 Sep 2016
- - -
4.
Spin Liquid Ground State of the Spin-1/2 Square $J_1$-$J_2$ Heisenberg Model
Hong-Chen Jiang; Hong Yao; Leon Balents;
10 Dec 2011
- - -
5.
Time reversal symmetry breaking superconductivity in the honeycomb t-J model
Zheng-Cheng Gu; Hong-Chen Jiang; D. N. Sheng; Hong Yao; Leon Balents; Xiao-Gang Wen;
6 Oct 2011
- - -
6.
Reexamined radiative Decay $ B_{q}^* o B_{q}gamma $ in Light Cone QCD
Zuo-Hong Li; Xiang-Yao Wu; Tao Huang;
17 Aug 2002
- - -
7.
Differentiable Quantum Architecture Search
Shi-Xin Zhang; Chang-Yu Hsieh; Shengyu Zhang; Hong Yao;
16 Oct 2020
- - -
8.
Two-photon interference: the Hong-Ou-Mandel effect
FrédÉric Bouchard; Alicia Sit; Yingwen Zhang; Robert Fickler; Filippo M. Miatto; Yuan Yao; Fabio Sciarrino; Ebrahim Karimi;
16 Jun 2020
- - -
9.
Possible superconductivity with Bogoliubov Fermi surface in lightly doped Kagome U(1) spin liquid
Yi-Fan Jiang; Hong Yao; Fan Yang;
5 Mar 2020
- - -
10.
Non-Abelian Fractional Chern Insulator in Disk Geometry
Ai-Lei He; Wei-Wei Luo; Hong Yao; Yi-Fei Wang;
18 Jan 2020
- - -
11.
Automatic Differentiable Monte Carlo: Theory and Application
Shi-Xin Zhang; Zhou-Quan Wan; Hong Yao;
20 Nov 2019
- - -
12.
Enhancement of superconductivity in organic-inorganic hybrid topological materials
Haoxiong Zhang; Awabaikeli Rousuli; Shengchun Shen; Kenan Zhang; Chong Wang; Laipeng Luo; Jizhang Wang; Yang Wu; Yong Xu; Wenhui Duan; Hong Yao; Pu Yu; Shuyun Zhou;
6 Nov 2019
- - -
13.
Strong and Weak Many-Body Localizations
Shi-Xin Zhang; Hong Yao;
3 Jun 2019
- - -
14.
Exotic Cooper pairing in multi-orbital models of Sr$_2$RuO$_4$
Wen Huang; Yi Zhou; Hong Yao;
9 May 2019
- - -
15.
Possible 3D nematic odd-parity pairing in Sr$_2$RuO$_4$: experimental evidences and predictions
Wen Huang; Yi Zhou; Hong Yao;
21 Jan 2019
- - -
16.
Possible three-dimensional nematic odd-parity superconductivity in Sr$_2$RuO$_4$
Wen Huang; Hong Yao;
1 Mar 2018
- - -
17.
Scattering for a 3D cubic focusing nonlinear inhomogeneous NLS with a potential
Qing Guo; Hua Wang; Xiaohua Yao;
16 Jan 2018
- - -
18.
Superconducting pairing in Sr$_2$RuO$_4$ from weak to intermediate coupling
Li-Da Zhang; Wen Huang; Fan Yang; Hong Yao;
29 Sep 2017
- - -
19.
Edge stability and edge quantum criticality in 2D interacting topological insulators
Zi-Xiang Li; Hong Yao;
17 May 2017
- - -
20.
Hourglass semimetals with nonsymmorphic symmetries
Luyang Wang; Shao-Kai Jian; Hong Yao;
20 Feb 2017
- - -

[ 1 2 3 4 5 10 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica