Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3285
Articles: 2'240'785
Articles rated: 2592

09 August 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'240'785 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 271 for query "Jian-Wei Pan". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    10    ]   Next
1.
Experimental Test of the Kochen-Specker Theorem for Single Qubits using Positive Operator-Valued Measures
Qiang Zhang; Hui Li; Tao Yang; Juan Yin; Jiangfeng Du; Jian-Wei Pan;
7 Dec 2004
- - -
2.
Experimental Realization of Entanglement Concentration and A Quantum Repeater
Zhi Zhao; Tao Yang; Yu-Ao Chen; An-Ning Zhang; Jian-Wei Pan;
22 Dec 2002
- - -
3.
Experimental Four-photon Entanglement and High-fidelity Teleportation
Jian-Wei Pan; Matthew Daniell; Sara Gasparoni; Gregor Weihs; Anton Zeilinger;
9 Apr 2001   /  Phys. Rev. Lett. 86, 4435-4438 (2001)
- - -
4.
Feasible Entanglement Purification for Quantum Communication
Jian-Wei Pan; Christoph Simon; Caslav Brukner & Anton Zeilinger;
5 Dec 2000   /  Nature 410, 1067-1070 (2001)
- - -
5.
High-Fidelity Teleportation of Independent Qubits
Dik Bouwmeester; Jian-Wei Pan; Harald Weinfurter; Anton Zeilinger;
9 Oct 1999
- - -
6.
"Local Instruction-Set Model for the Experiment of Pan et al" of Aschwanden, Philipp, Hess, and Barraza-Lopez Cannot Beat Quantum Models
Wieslaw Laskowski; Jian-Wei Pan; Tomasz Paterek; Marek Zukowski;
17 Apr 2005
- - -
7.
Efficient multiparty quantum secret sharing of classical messages
Jian Wang; Quan Zhang; Chao-jing Tang;
27 Oct 2005
- - -
8.
Polarization entanglement purification using spatial entanglement
Christoph Simon; Jian-Wei Pan;
16 Dec 2002   /  Phys Rev Lett, 89 (25), 257901
- - -
9.
Experimental Demonstration of Five-photon Entanglement and Open-destination Teleportation
Zhi Zhao; Yu-Ao Chen; An-Ning Zhang; Tao Yang; Hans Briegel; Jian-Wei Pan;
15 Feb 2004   /  Nature 430, 54-58(2004)
- - -
10.
De Broglie Wavelength of a Nonlocal Four-Photon
Philip Walther; Jian-Wei Pan; Markus Aspelmeyer; Rupert Ursin; Sara Gasparoni; Anton Zeilinger;
24 Dec 2003
- - -
11.
Direct and full-scale experimental verifications towards ground-satellite quantum key distribution
Jian-Yu Wang; Bin Yang; Sheng-Kai Liao; Liang Zhang; Qi Shen; Xiao-Fang Hu; Jin-Cai Wu; Shi-Ji Yang; Yan-Lin Tang; Bo Zhong; Hao Liang; Wei-Yue Liu; Yi-Hua Hu; Yong-Mei Huang; Ji-Gang Ren; Ge-Sheng Pan; Juan Yin; Jian-Jun Jia; Kai Chen; Chen-Zhi Peng; Jian-Wei Pan;
29 Oct 2012
- - -
12.
Ground test of satellite constellation based quantum communication
Sheng-Kai Liao; Hai-Lin Yong; Chang Liu; Guo-Liang Shentu; Dong-Dong Li; Jin Lin; Hui Dai; Shuang-Qiang Zhao; Bo Li; Jian-Yu Guan; Wei Chen; Yun-Hong Gong; Yang Li; Ze-Hong Lin; Ge-Sheng Pan; Jason S.Pelc; M. M. Fejer; Wen-Zhuo Zhang; Wei-Yue Liu; Juan Yin; Ji-Gang Ren; Xiang-Bin Wang; Qiang Zhang; Cheng-Zhi Peng; Jian-Wei Pan;
30 Nov 2016
- - -
13.
Metropolitan all-pass and inter-city quantum communication network
Teng-Yun Chen; Jian Wang; Hao Liang; Wei-Yue Liu; Yang Liu; Xiao Jiang; Yuan Wang; Xu Wan; Wei-Qi Cai; Lei Ju; Luo-Kan Chen; Liu-Jun Wang; Yuan Gao; Kai Chen; Cheng-Zhi Peng; Zeng-Bing Chen; Jian-Wei Pan;
9 Aug 2010
- - -
14.
Teleporting independent qubits through a 97 km free-space channel
Juan Yin; He Lu; Ji-Gang Ren; Yuan Cao; Hai-Lin Yong; Yu-Ping Wu; Chang Liu; Sheng-Kai Liao; Yan Jiang; Xin-Dong Cai; Ping Xu; Ge-Sheng Pan; Jian-Yu Wang; Yu-Ao Chen; Cheng-Zhi Peng; Jian-Wei Pan;
9 May 2012
- - -
15.
Quantum interface between frequency-uncorrelated down-converted entanglement and atomic-ensemble quantum memory
Xian-Min Jin; Jian Yang; Han Zhang; Han-Ning Dai; Sheng-Jun Yang; Tian-Ming Zhao; Jun Rui; Yu He; Xiao Jiang; Fan Yang; Ge-Sheng Pan; Zhen-Sheng Yuan; Youjin Deng; Zeng-Bing Chen; Xiao-Hui Bao; Bo Zhao; Shuai Chen; Jian-Wei Pan;
27 Apr 2010
- - -
16.
Polarization design for ground-to-satellite quantum entanglement distribution
Xuan Han; Hai-Lin Yong; Ping Xu; Kui-Xing Yang; Shuang-Lin Li; Wei-Yang Wang; Hua-Jian Xue; Feng-Zhi Li; Ji-Gang Ren; Cheng-Zhi Peng; Jian-Wei Pan;
13 Dec 2019
- - -
17.
Point-ahead demonstration of a transmitting antenna for satellite quantum communication
Xuan Han; Hai-Lin Yong; Ping Xu; Wei-Yang Wang; Kui-Xing Yang; Hua-Jian Xue; Wen-Qi Cai; Ji-Gang Ren; Cheng-Zhi Peng; Jian-Wei Pan;
13 Dec 2019
- - -
18.
Quantum interference between light sources separated by 150 million kilometers
Yu-Hao Deng; Hui Wang; Xing Ding; Z.-C. Duan; Jian Qin; M.-C. Chen; Yu He; Yu-Ming He; Jin-Peng Li; Yu-Huai Li; Li-Chao Peng; E. S. Matekole; Tim Byrnes; C. Schneider; M. Kamp; Da-Wei Wang; Jonathan P. Dowling; Sven Höfling; Chao-Yang Lu; Marlan O. Scully; Jian-Wei Pan;
8 May 2019
- - -
19.
Experimental Gaussian Boson Sampling
Han-Sen Zhong; Li-Chao Peng; Yuan Li; Yi Hu; Wei Li; Jian Qin; Dian Wu; Weijun Zhang; Hao Li; Lu Zhang; Zhen Wang; Lixing You; Xiao Jiang; Li Li; Nai-Le Liu; Jonathan P. Dowling; Chao-Yang Lu; Jian-Wei Pan;
1 May 2019
- - -
20.
Semi-Deterministic Entanglement between a Single Photon and an Atomic Ensemble
Jun Li; Ming-Ti Zhou; Chao-Wei Yang; Peng-Fei Sun; Jian-Long Liu; Xiao-Hui Bao; Jian-Wei Pan;
21 Mar 2019
- - -

[ 1 2 3 4 5 10 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica