Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3630
Articles: 2'379'978
Articles rated: 2603

01 October 2023
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'379'978 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 190 for query "Jianfeng Zhang". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    10    ]   Next
1.
Representation of solutions to BSDEs associated with a degenerate FSDE
Jianfeng Zhang;
24 Aug 2005   /  Annals of Applied Probability 2005, Vol. 15, No. 3, 1798-1831 DOI: 10.1214/105051605000000232
- - -
2.
Path Dependent Feynman-Kac Formula for Forward Backward Stochastic Volterra Integral Equations
Hanxiao Wang; Jiongmin Yong; Jianfeng Zhang;
13 Apr 2020
- - -
3.
Comparison of viscosity solutions of fully nonlinear degenerate parabolic Path-dependent PDEs
Zhenjie Ren; Nizar Touzi; Jianfeng Zhang;
18 Nov 2015
- - -
4.
Two Person Zero-sum Game in Weak Formulation and Path Dependent Bellman-Isaacs Equation
Triet Pham; Jianfeng Zhang;
28 Sep 2012
- - -
5.
Viscosity solutions for obstacle problems on Wasserstein space
Mehdi Talbi; Nizar Touzi; Jianfeng Zhang;
31 Mar 2022
- - -
6.
Optimal Stopping under Nonlinear Expectation
Ibrahim Ekren; Nizar Touzi; Jianfeng Zhang;
28 Sep 2012
- - -
7.
Some Norm Estimates for Semimartingales--- Under Linear and Nonlinear Expectations
Triet Pham; Jianfeng Zhang;
20 Jul 2011
- - -
8.
Scanning tunneling microscopic evidence of interface enhanced high-Tc superconductivity in Pb islands grown on SrTiO3
Haigen Sun; Zhibin Shao; Zongyuan Zhang; Yan Cao; Shaojian Li; Xin Zhang; Qi Bian; Habakubaho Gedeon; Hui Yuan; Jianfeng Zhang; Kai Liu; Zhong-Yi Lu; Tao Xiang; Qi-Kun Xue; Minghu Pan;
23 Nov 2018
- - -
9.
On the Equitable Vertex Arboricity of Graphs
Yaping Mao; Zhiwei Guo; Haixing Zhao; Jianfeng Wang;
30 May 2015
- - -
10.
PV3D: A 3D Generative Model for Portrait Video Generation
Eric Zhongcong Xu; Jianfeng Zhang; Jun Hao Liew; Wenqing Zhang; Song Bai; Jiashi Feng; Mike Zheng Shou;
13 Dec 2022
- - -
11.
Hierarchical Graph Pooling with Structure Learning
Zhen Zhang; Jiajun Bu; Martin Ester; Jianfeng Zhang; Chengwei Yao; Zhi Yu; Can Wang;
14 Nov 2019
- - -
12.
On Wellposedness of Forward-Backward SDEs --- A Unified Approach
Jin Ma; Zhen Wu; Detao Zhang; Jianfeng Zhang;
21 Oct 2011
- - -
13.
Med-Query: Steerable Parsing of 9-DoF Medical Anatomies with Query Embedding
Heng Guo; Jianfeng Zhang; Ke Yan; Le Lu; Minfeng Xu;
5 Dec 2022
- - -
14.
A Dynamic Principal Agent Problem with One-sided Commitment
Jianfeng Zhang; Zimu Zhu;
4 Aug 2022
- - -
15.
A New Probabilistic V-Net Model with Hierarchical Spatial Feature Transform for Efficient Abdominal Multi-Organ Segmentation
Minfeng Xu; Heng Guo; Jianfeng Zhang; Ke Yan; Le Lu;
2 Aug 2022
- - -
16.
AvatarGen: a 3D Generative Model for Animatable Human Avatars
Jianfeng Zhang; Zihang Jiang; Dingdong Yang; Hongyi Xu; Yichun Shi; Guoxian Song; Zhongcong Xu; Xinchao Wang; Jiashi Feng;
1 Aug 2022
- - -
17.
Mean Field Games of Controls: Propagation of Monotonicities
Chenchen Mou; Jianfeng Zhang;
26 May 2022
- - -
18.
PoseTriplet: Co-evolving 3D Human Pose Estimation, Imitation, and Hallucination under Self-supervision
Kehong Gong; Bingbing Li; Jianfeng Zhang; Tao Wang; Jing Huang; Michael Bi Mi; Jiashi Feng; Xinchao Wang;
29 Mar 2022
- - -
19.
Mean Field Game Master Equations with Anti-monotonicity Conditions
Chenchen Mou; Jianfeng Zhang;
26 Jan 2022
- - -
20.
Geometry-Guided Progressive NeRF for Generalizable and Efficient Neural Human Rendering
Mingfei Chen; Jianfeng Zhang; Xiangyu Xu; Lijuan Liu; Jiashi Feng; Shuicheng Yan;
8 Dec 2021
- - -

[ 1 2 3 4 5 10 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2023 - Scimetrica