Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3285
Articles: 2'239'788
Articles rated: 2592

09 August 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'239'788 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 44 for query "Jiaqiang Yan". (0.00 sec.)

[    1    2    3    ]   Next
1.
Tunable discrete scale invariance in transition-metal pentatelluride flakes
Yanzhao Liu; Huichao Wang; Haipeng Zhu; Yanan Li; Jun Ge; Junfeng Wang; Liang Li; Ji-Yan Dai; Jiaqiang Yan; David Mandrus; Robert Joynt; Jian Wang;
25 Nov 2020
- - -
2.
Site Mixing Engineers the Magnetism of MnSb$_2$Te$_4$
Yaohua Liu; Lin-Lin Wang; Qiang Zheng; Zengle Huang; Xiaoping Wang; Miaofang Chi; Yan Wu; Bryan C. Chakoumakos; Michael A. McGuire; Brian C. Sales; Weida Wu; Jiaqiang Yan;
23 Jul 2020
- - -
3.
Quantum Oscillations in the Field-induced Ferromagnetic State of MnBi$_{2-x}$Sb$_{x}$Te$_{4}$
Qianni Jiang; Chong Wang; Paul Malinowski; Zhaoyu Liu; Yue Shi; Zhong Lin; Zaiyao Fei; Tiancheng Song; David Graf; Xiaodong Xu; Jiaqiang Yan; Di Xiao; Jiun-Haw Chu;
24 Nov 2020
- - -
4.
Intertwined Topological and Magnetic Orders in Atomically Thin Chern Insulator MnBi2Te4
Dmitry Ovchinnikov; Xiong Huang; Zhong Lin; Zaiyao Fei; Jiaqi Cai; Tiancheng Song; Minhao He; Qianni Jiang; Chong Wang; Hao Li; Yayu Wang; Yang Wu; Di Xiao; Jiun-Haw Chu; Jiaqiang Yan; Cui-Zu Chang; Yong-Tao Cui; Xiaodong Xu;
1 Nov 2020
- - -
5.
Thermal and magnetoelastic properties of {alpha}-RuCl3 in the field-induced low temperature states
Rico Schönemann; Shusaku Imajo; Franziska Weickert; Jiaqiang Yan; David G. Mandrus; Yasumasa Takano; Eric L. Brosha; Priscila F. S. Rosa; Stephen E. Nagler; Koichi Kindo; Marcelo Jaime;
23 Aug 2020
- - -
6.
Robust A-type order and spin-flop transition on the surface of the antiferromagnetic topological insulator MnBi$_2$Te$_4$
Paul M. Sass; Jinwoong Kim; David Vanderbilt; Jiaqiang Yan; Weida Wu;
13 Jun 2020
- - -
7.
Spin dynamics and a nearly continuous magnetic phase transition in an entropy-stabilized oxide antiferromagnet
Benjamin A. Frandsen; K. Alec Petersen; Nicolas A. Ducharme; Alexander G. Shaw; Ethan J. Gibson; Barry Winn; Jiaqiang Yan; Junjie Zhang; Michael E. Manley; Raphaël P. Hermann;
8 Apr 2020
- - -
8.
Realizing gapped surface states in magnetic topological insulator MnBi$_{2-x}$Sb$_{x}$Te$_{4}$
Wonhee Ko; Marek Kolmer; Jiaqiang Yan; Anh D. Pham; Mingming Fu; Felix Lüpke; Satoshi Okamoto; Zheng Gai; Panchapakesan Ganesh; An-Ping Li;
29 Feb 2020
- - -
9.
One-dimensional states residing on edges and steps in few-layer WTe$_2$
Artem Kononov; Gulibusitan Abulizi; Kejian Qu; Jiaqiang Yan; David Mandrus; Kenji Watanabe; Takashi Taniguchi; Christian Schönenberger;
6 Nov 2019
- - -
10.
Magnetic imaging of antiferromagnetic domain walls
Paul M. Sass; Wenbo Ge; Jiaqiang Yan; D. Obeysekera; J.J Yang; Weida Wu;
15 Oct 2019
- - -
11.
Quasi 2-D magnetism in the Kagome layer compound FeSn
Brian C. Sales; Jiaqiang Yan; William R. Meier; Andrew D. Christianson; Satoshi Okamoto; Michael A. McGuire;
17 Jul 2019
- - -
12.
Unconventional Hall Effect induced by Berry Curvature
Jun Ge; Da Ma; Yanzhao Liu; Huichao Wang; Yanan Li; Jiawei Luo; Tianchuang Luo; Ying Xing; Jiaqiang Yan; David Mandrus; Haiwen Liu; X.C. Xie; Jian Wang;
15 May 2019
- - -
13.
Coexistence of quantum spin hall edge state and proximity-induced superconducting gap in monolayer 1T'-WTe$_2$
Felix Lüpke; Dacen Waters; Sergio C. de la Barrera; Michael Widom; David G. Mandrus; Jiaqiang Yan; Randall M. Feenstra; Benjamin M. Hunt;
1 Mar 2019
- - -
14.
Magnons, fractional excitations, and field-induced transitions in $alpha$-RuCl$_3$
Christian Balz; Paula Lampen-Kelley; Arnab Banerjee; Jiaqiang Yan; Zhilun Lu; Xinzhe Hu; Swapnil M. Yadav; Yasu Takano; Yaohua Liu; David A. Tennant; Mark D. Lumsden; David Mandrus; Stephen E. Nagler;
28 Feb 2019
- - -
15.
Long range antiferromagnetic order in a rocksalt high entropy oxide
Junjie Zhang; Jiaqiang Yan; S. Calder; Qiang Zheng; Michael A. McGuire; D. L. Abernathy; Yang Ren; Saul H. Lapidus; Katharine Page; Hong Zheng; J. W. Freeland; John D. Budai; Raphael P. Hermann;
3 Feb 2019
- - -
16.
Discrete Scale Invariance and Fermionic Efimov States in Ultra-quantum ZrTe5
Huichao Wang; Haiwen Liu; Yanan Li; Yongjie Liu; Junfeng Wang; Jun Liu; Yong Wang; Liang Li; Jiaqiang Yan; David Mandrus; X. C. Xie; Jian Wang;
4 Apr 2017
- - -
17.
Electronic and magnetic properties of SrRu$_2$O$_6$
Satoshi Okamoto; Masayuki Ochi; Ryotaro Arita; Jiaqiang Yan; Nandini Trivedi;
15 Mar 2017
- - -
18.
Interlayer Exciton Optoelectronics in a 2D Heterostructure p-n Junction
Jason S. Ross; Pasqual Rivera; John Schaibley; Eric Lee-Wong; Hongyi Yu; Takashi Taniguchi; Kenji Watanabe; Jiaqiang Yan; David Mandrus; David Cobden; Wang Yao; Xiaodong Xu;
3 Jan 2017
- - -
19.
Directional Interlayer Spin-Valley Transfer in Two-Dimensional Heterostructures
John R. Schaibley; Pasqual Rivera; Hongyi Yu; Kyle L. Seyler; Jiaqiang Yan; David G. Mandrus; Takashi Taniguchi; Kenji Watanabe; Wang Yao; Xiaodong Xu;
14 Dec 2016
- - -
20.
Many-body effects in nonlinear optical responses of 2D layered semiconductors
Grant Aivazian; Hongyi Yu; Sanfeng Wu; Jiaqiang Yan; David G. Mandrus; David Cobden; Wang Yao; Xiaodong Xu;
8 Dec 2016
- - -

[ 1 2 3 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica