Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 2647
Articles: 1'968'170
Articles rated: 2572

04 July 2020
 
  » search

  Search for articles, messages and online reviews


Search in 1'968'170 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 15 of 15 for query "Katsuya Shimizu". (0.03 sec.)


1.
BodyMap: A Collection of 3′ ESTs for Analysis of Human Gene Expression Information
Kawamoto, Shoko; Yoshii, Junji; Mizuno, Katsuya; Ito, Kouichi; Miyamoto, Yasuhide; Ohnishi, Tadashi; Matoba, Ryo; Hori, Naohiro; Matsumoto, Yuhiko; Okumura, Toshiyuki; Nakao, Yuko; Yoshii, Hisae; Arimoto, Junko; Ohashi, Hiroko; Nakanishi, Hiroko; Ohno, Ikko; Hashimoto, Jun; Shimizu, Kota; Maeda, Kazuhisa; Kuriyama, Hiroshi; Nishida, Koji; Shimizu-Matsumoto, Akiyo; Adachi, Wakako; Ito, Reiko; Kawasaki, Satoshi; Chae, K.S.; Murakawa, Katsuji; Yokoyama, Masahiro; Fukushima, Atsushi; Hishiki, Teruyoshi; Nakaya, Akihiko; Sese, Jun; Monma, Norikazu; Nikaido, Hitoshi; Morishita, Shinichi; Matsubara, Kenichi; Okubo, Kousaku;
- - -
2.
Origin of Pressure-induced Superconducting Phase in K$_{x}$Fe$_{2-y}$Se$_{2}$ studied by Synchrotron X-ray Diffraction and Spectroscopy
Yoshiya Yamamoto; Hitoshi Yamaoka; Masashi Tanaka; Hiroyuki Okazaki; Toshinori Ozaki; Yoshihiko Takano; Jung-Fu Lin; Hidenori Fujita; Tomoko Kagayama; Katsuya Shimizu; Nozomu Hiraoka; Hirofumi Ishii; Yen-Fa Liao; Ku-Ding Tsuei; Jun'ichiro Mizuki;
30 Apr 2016
- - -
3.
Crystal Structure of 200 K-Superconducting Phase of Sulfur Hydride System
Mari Einaga; Masafumi Sakata; Takahiro Ishikawa; Katsuya Shimizu; Mikhail Eremets; Alexander Drozdov; Ivan Troyan; Naohisa Hirao; Yasuo Ohishi;
10 Sep 2015
- - -
4.
Interplay between Charge and Magnetic Ordering in YbPd
Atsushi Miyake; Kazuki Kasano; Tomoko Kagayama; Katsuya Shimizu; Ryo Takahashi; Yusuke Wakabayashi; Tsuyoshi Wakabayashi; Takao Ebihara;
11 Jun 2013
- - -
5.
Charge ordering in the intermediate valence magnet YbPd
Ryo Takahashi; Takashi Honda; Atsushi Miyake; Tomoko Kagayama; Katsuya Shimizu; Takao Ebihara; Tsuyoshi Kimura; Yusuke Wakabayashi;
20 Mar 2013
- - -
6.
Experimental and theoretical evidence for pressure-induced metallization in FeO with the rock-salt type structure
Kenji Ohta; R. E. Cohen; Kei Hirose; Kristjan Haule; Katsuya Shimizu; Yasuo Ohishi;
21 Dec 2011
- - -
7.
Pressure-induced Superconductivity in Crystalline Boron Nanowires
Liling Sun; Takahiro Matsuoka; Yasuyuki Tamari; Katsuya Shimizu; Jifa Tian; Yuan Tian; Chendong Zhang; Chengmin Shen; Wei Yi; Hongjun Gao; Jianqi Li; Xiaoli Dong; Zhongxian Zhao;
8 Apr 2009
- - -
8.
Superconductivity in compressed lithium at 20 K
Katsuya Shimizu; Hiroto Ishikawa; Daigoroh Takao; Takehiko Yagi; Kiichi Amaya;
10 Oct 2002   /  Nature, 419 (6907), 597-9
- - -
9.
Pressure induced magnetic ordering in Yb2Pd2Sn with two quantum critical points
Takaki Muramatsu; Taisuke Kanemasa; Ernst Bauer; Mauro Giiovannini; Tomoko Kagayama; Katsuya Shimizu;
25 Apr 2007
- - -
10.
Precise neutron lifetime experiment using pulsed neutron beams at J-PARC
Naoki Nagakura; Katsuya Hirota; Sei Ieki; Takashi Ino; Yoshihisa Iwashita; Masaaki Kitaguchi; Ryunosuke Kitahara; Kenji Mishima; Aya Morishita; Hideyuki Oide; Hidetoshi Otono; Risa Sakakibara; Yoshichika Seki; Tatsushi Shima; Hirohiko M. Shimizu; Tomoaki Sugino; Naoyuki Sumi; Hiroshima Sumino; Kaoru Taketani; Genki Tanaka; Tatsuhiko Tomita; Takahito Yamada; Satoru Yamashita; Mami Yokohashi; Tamaki Yoshioka;
10 Feb 2017
- - -
11.
Atomic-scale visualization of initial growth of homoepitaxial SrTiO3 thin film on an atomically ordered substrate
Ryota Shimizu; Katsuya Iwaya; Takeo Ohsawa; Susumu Shiraki; Tetsuya Hasegawa; Tomihiro Hashizume; Taro Hitosugi;
25 Oct 2011
- - -
12.
Stripe charge ordering in SrO-terminated SrTiO3(001) surfaces
Katsuya Iwaya; Ryota Shimizu; Takeo Ohsawa; Tomihiro Hashizume; Taro Hitosugi;
1 Feb 2011
- - -
13.
Thickness-dependent Local Surface Electronic Structures of Homoepitaxial SrTiO3 Thin Films
Takeo Ohsawa; Katsuya Iwaya; Ryota Shimizu; Tomihiro Hashizume; Taro Hitosugi;
16 Apr 2010
- - -
14.
Atomically Resolved Surface Structure of SrTiO3(001) Thin Films Grown in Step-Flow Mode by Pulsed Laser Deposition
Katsuya Iwaya; Takeo Ohsawa; Ryota Shimizu; Tomihiro Hashizume; Taro Hitosugi;
1 Apr 2010
- - -
15.
Use of Protein AG in an Enzyme-Linked Immunosorbent Assay for Screening for Antibodies against Parapoxvirus in Wild Animals in Japan
Inoshima, Yasuo; Shimizu, Shinya; Minamoto, Nobuyuki; Hirai, Katsuya; Sentsui, Hiroshi;
- - -


ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2020 - Scimetrica