Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3197
Articles: 2'221'675
Articles rated: 2592

03 July 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'221'675 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 151 for query "Kun Zhao". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    8    ]   Next
1.
Disorder induced multifractal superconductivity in monolayer niobium dichalcogenides
Kun Zhao; Haicheng Lin; Xiao Xiao; Wantong Huang; Wei Yao; Mingzhe Yan; Ying Xing; Qinghua Zhang; Zi-Xiang Li; Shintaro Hoshino; Jian Wang; Shuyun Zhou; Lin Gu; Mohammad Saeed Bahramy; Hong Yao; Naoto Nagaosa; Qi-Kun Xue; Kam Tuen Law; Xi Chen; Shuai-Hua Ji;
15 Apr 2019
- - -
2.
Ising Superconductivity and Quantum Phase Transition in Macro-Size Monolayer NbSe2
Ying Xing; Kun Zhao; Pujia Shan; Feipeng Zheng; Yangwei Zhang; Hailong Fu; Yi Liu; Mingliang Tian; Chuanying Xi; Haiwen Liu; Ji Feng; Xi Lin; Shuaihua Ji; Xi Chen; Qi-Kun Xue; Jian Wang;
18 Jul 2017
- - -
3.
High-temperature superconductivity in single-unit-cell FeSe films on anatase TiO2(001)
Hao Ding; Yan-Feng Lv; Kun Zhao; Wen-Lin Wang; Lili Wang; Can-Li Song; Xi Chen; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
3 Mar 2016
- - -
4.
Molecular Beam Epitaxy Growth of Superconducting LiFeAs Film on SrTiO3(001) Substrate
Kai Chang; Peng Deng; Teng Zhang; Hai-Cheng Lin; Kun Zhao; Shuai-Hua Ji; Lili Wang; Ke He; Xu-Cun Ma; Xi Chen; Qi-Kun Xue;
11 Mar 2015
- - -
5.
Fully gapped topological surface states in Bi$_2$Se$_3$ films induced by a d-wave high-temperature superconductor
Eryin Wang; Hao Ding; Alexei V. Fedorov; Wei Yao; Zhi Li; Yan-Feng Lv; Kun Zhao; Li-Guo Zhang; Zhijun Xu; John Schneeloch; Ruidan Zhong; Shuai-Hua Ji; Lili Wang; Ke He; Xucun Ma; Genda Gu; Hong Yao; Qi-Kun Xue; Xi Chen; Shuyun Zhou;
25 Sep 2013
- - -
6.
Most Lithium-rich Low-mass Evolved Stars Revealed as Red Clump stars by Asteroseismology and Spectroscopy
Hong-Liang Yan; Yu-Tao Zhou; Xianfei Zhang; Yaguang Li; Qi Gao; Jian-Rong Shi; Gang Zhao; Wako Aoki; Tadafumi Matsuno; Yan Li; Xiao-Dong Xu; Haining Li; Ya-Qian Wu; Meng-Qi Jin; Benoît Mosser; Shao-Lan Bi; Jian-Ning Fu; Kaike Pan; Takuma Suda; Yu-Juan Liu; Jing-Kun Zhao; Xi-Long Liang;
5 Oct 2020
- - -
7.
Is NGC 5824 the Core of the Progenitor of the Cetus Stream?
Jiang Chang; Zhen Yuan; Xiang-Xiang Xue; Iulia T. Simion; Xi Kang; Ting S. Li; Jing-Kun Zhao; Gang Zhao;
5 Mar 2020
- - -
8.
Inorganic photovoltaic cells based on BiFeO3: spontaneous, element substitution, lattice matching, light polarization and their relationship to photovoltaic performance
Chao He; Guocai Liu; Huiyan Zhao; Kun Zhao; Zuju Ma; Xingtao An;
9 Jun 2019
- - -
9.
Stellar activity with LAMOST - II. Chromospheric activity in open clusters
Xiang-Song Fang; Gang Zhao; Jing-Kun Zhao; Yerra Bharat Kumar;
23 Jan 2018
- - -
10.
Stellar activity with LAMOST. I. Spot configuration in Pleiades
Xiang-Song Fang; Gang Zhao; Jing-Kun Zhao; Yu-Qin Chen; Yerra Bharat Kumar;
19 Aug 2016
- - -
11.
Communicating Is Crowdsourcing: Wi-Fi Indoor Localization with CSI-based Speed Estimation
Zhiping Jiang; Jizhong Zhao; Xiang-Yang Li; Wei Xi; Kun Zhao; Shaojie Tang; Jinsong Han;
24 Jul 2013
- - -
12.
Eliminating the Barriers: Demystify Wi-Fi Baseband Design And Introduce PicoScenes Wi-Fi Sensing Platform
Zhiping Jiang; Tom H. Luan; Han Hao; Jing Wang; Xincheng Ren; Kun Zhao; Wei Xi; Yueshen Xu; Rui Li;
20 Oct 2020
- - -
13.
Bounding Boxes Are All We Need: Street View Image Classification via Context Encoding of Detected Buildings
Kun Zhao; Yongkun Liu; Siyuan Hao; Shaoxing Lu; Hongbin Liu; Lijian Zhou;
3 Oct 2020
- - -
14.
PrognoseNet: A Generative Probabilistic Framework for Multimodal Position Prediction given Context Information
Thomas Kurbiel; Akash Sachdeva; Kun Zhao; Markus Buehren;
2 Oct 2020
- - -
15.
SOS: Selective Objective Switch for Rapid Immunofluorescence Whole Slide Image Classification
Sam Maksoud; Kun Zhao; Peter Hobson; Anthony Jennings; Brian Lovell;
11 Mar 2020
- - -
16.
Deep Instance-Level Hard Negative Mining Model for Histopathology Images
Meng Li; Lin Wu; Arnold Wiliem; Kun Zhao; Teng Zhang; Brian C. Lovell;
24 Jun 2019
- - -
17.
CORAL8: Concurrent Object Regression for Area Localization in Medical Image Panels
Sam Maksoud; Arnold Wiliem; Kun Zhao; Teng Zhang; Lin Wu; Brian C. Lovell;
24 Jun 2019
- - -
18.
The existence of optimal control for continuous-time Markov decision processes in random environments
Jinghai Shao; Kun Zhao;
20 Jun 2019
- - -
19.
AliGraph: A Comprehensive Graph Neural Network Platform
Rong Zhu; Kun Zhao; Hongxia Yang; Wei Lin; Chang Zhou; Baole Ai; Yong Li; Jingren Zhou;
23 Feb 2019
- - -
20.
Super-resolution Imaging of Fluorescent Dipoles by Polarized Structured Illumination Microscopy
Karl Zhanghao; Xingye Chen; Wenhui Liu; Chuanyan Shan; Kun Zhao; Meiqi Li; Amit Lai; Qionghai Dai; Peng Xi;
14 Dec 2017
- - -

[ 1 2 3 4 5 8 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica