Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3474
Articles: 2'299'419
Articles rated: 2602

27 January 2023
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'299'419 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 167 for query "Lili Wang". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    9    ]   Next
1.
LILI-128 stream cipher is successfully broken
Xiangao Huang; Wei Huang; Xiaozhou Liu; Chao Wang;
22 Feb 2007
- - -
2.
Spin Fluctuation Induced Linear Magnetoresistance in Ultrathin Superconducting FeSe Films
Qingyan Wang; Wenhao Zhang; Weiwei Chen; Ying Xing; Yi Sun; Ziqiao Wang; Jia-Wei Mei; Zhengfei Wang; Lili Wang; Xu-Cun Ma; Feng Liu; Qi-Kun Xue; Jian Wang;
4 Apr 2017
- - -
3.
Thickness dependence of superconductivity and superconductor-insulator transition in ultrathin FeSe films on SrTiO3(001) substrate
Qingyan Wang; Wenhao Zhang; Zuocheng Zhang; Yi Sun; Ying Xing; Yayu Wang; Lili Wang; Xucun Ma; Qi-Kun Xue; Jian Wang;
30 Jul 2015
- - -
4.
Landau Quantization of Massless Dirac Fermions in Topological Insulator
Peng Cheng; Canli Song; Tong Zhang; Yanyi Zhang; Yilin Wang; Jin-Feng Jia; Jing Wang; Yayu Wang; Bang-Fen Zhu; Xi Chen; Xucun Ma; Ke He; Lili Wang; Xi Dai; Zhong Fang; X.C. Xie; Xiao-Liang Qi; Chao-Xing Liu; Shou-Cheng Zhang; Qi-Kun Xue;
19 Jan 2010
- - -
5.
Out-of-Plane Effects on the Superconductivity of Bi2Sr2CuO6+{delta} and Bi2Sr2CaCu2O8+{delta}
Yan-Feng Lv; Wen-Lin Wang; Hao Ding; Yang Wang; Ying Ding; Ruidan Zhong; John Schneeloch; G. D. Gu; Lili Wang; Ke He; Shuai-Hua Ji; Lin Zhao; Xing-Jiang Zhou; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
31 Dec 2015
- - -
6.
Layer-by-Layer Mapping of the Electronic Structure of High-Tc Cuprate Superconductor Bi2Sr2CaCu2O8+{delta}
Yan-Feng Lv; Wen-Lin Wang; Jun-Ping Peng; Hao Ding; Yang Wang; Lili Wang; Ke He; Shuai-Hua Ji; Xi Chen; Gen-Da Gu; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
29 Aug 2015
- - -
7.
Topological insulator Bi2Se3 thin films grown on double-layer graphene by molecular beam epitaxy
Can-Li Song; Yi-Lin Wang; Ye-Ping Jiang; Yi Zhang; Cui-Zu Chang; Lili Wang; Ke He; Xi Chen; Jin-Feng Jia; Yayu Wang; Zhong Fang; Xi Dai; Xin-Cheng Xie; Xiao-Liang Qi; Shou-Cheng Zhang; Qi-Kun Xue; Xucun Ma;
6 Jul 2010
- - -
8.
Asymptotic properties of steady plane solutions of the Navier-Stokes equations in the exterior of a half-space
Lili Wang; Wendong Wang;
2 Aug 2022
- - -
9.
Origin of the Electronic Structure in Single-Layer FeSe/SrTiO3 Films
Defa Liu; Xianxin Wu; Fangsen Li; Yong Hu; Jianwei Huang; Yu Xu; Cong Li; Yunyi Zang; Junfeng He; Lin Zhao; Shaolong He; Chenjia Tang; Zhi Li; Lili Wang; Qingyan Wang; Guodong Liu; Zuyan Xu; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue; Jiangping Hu; X. J. Zhou;
16 Dec 2020
- - -
10.
The observation of in-plane quantum Griffiths singularity in two-dimensional crystalline superconductors
Yi Liu; Shichao Qi; Jian Sun; Chong Liu; Yanzhao Liu; Junjie Qi; Ying Xing; Haiwen Liu; Xi Lin; Lili Wang; Qi-Kun Xue; X. C. Xie; Jian Wang;
31 Oct 2020
- - -
11.
Insulating Parent Phase and Distinct Doping Evolution to Superconductivity in Single-Layer FeSe/SrTiO3 Films
Yong Hu; Yu Xu; Yi-Min Zhang; Qing-Yan Wang; Shao-Long He; De-Fa Liu; Ai-Ji Liang; Jian-Wei Huang; Cong Li; Yong-Qing Cai; Ding-Song Wu; Guo-Dong Liu; Fang-Sen; Jia-Qi Fan; Guan-Yu Zhou; Lili Wang; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue; Zu-Yan Xu; Lin Zhao; X. J. Zhou;
9 Apr 2019
- - -
12.
Superconductivity above 28 K in single unit cell FeSe films interfaced with GaO$_{2-delta}$ layer on NdGaO$_{3}$(110)
Haohao Yang; Guanyu Zhou; Yuying Zhu; Guan-Ming Gong; Qinghua Zhang; Menghan Liao; Zheng Li; Cui Ding; Fanqi Meng; Mohsin Rafique; Heng Wang; Lin Gu; Ding Zhang; Lili Wang; Qi-Kun Xue;
18 Jan 2019
- - -
13.
Observation of Interface Superconductivity in a SnSe2-Epitaxial Graphene van der Waals Heterostructure
Yi-Min Zhang; Jia-Qi Fan; Wen-Lin Wang; Ding Zhang; Lili Wang; Wei Li; Ke He; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
23 Feb 2018
- - -
14.
The Role of SrTiO3 Phonon Penetrating into thin FeSe Films in the Enhancement of Superconductivity
Shuyuan Zhang; Jiaqi Guan; Xun Jia; Bing Liu; Weihua Wang; Fangsen Li; Lili Wang; Xucun Ma; Qikun Xue; Jiandi Zhang; E. W. Plummer; Xuetao Zhu; Jiandong Guo;
23 May 2016
- - -
15.
High-temperature superconductivity in single-unit-cell FeSe films on anatase TiO2(001)
Hao Ding; Yan-Feng Lv; Kun Zhao; Wen-Lin Wang; Lili Wang; Can-Li Song; Xi Chen; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
3 Mar 2016
- - -
16.
Observation of interface induced high temperature superconductivity in single unit-cell FeSe films on SrTiO3(110)
Guanyu Zhou; Ding Zhang; Chong Liu; Chenjia Tang; Xiaoxiao Wang; Zheng Li; Canli Song; Shuaihua Ji; Ke He; Lili Wang; Xucun Ma; Qi-Kun Xue;
7 Dec 2015
- - -
17.
Disentangling the magnetoelectric and thermoelectric transport in topological insulator thin films
Jinsong Zhang; Xiao Feng; Yong Xu; Minghua Guo; Zuocheng Zhang; Yunbo Ou; Yang Feng; Kang Li; Haijun Zhang; Lili Wang; Xi Chen; Zhongxue Gan; Shou-Cheng Zhang; Ke He; Xucun Ma; Qi-Kun Xue; Yayu Wang;
27 Feb 2015
- - -
18.
Electrically tuned magnetic order and magnetoresistance in a topological insulator
Zuocheng Zhang; Xiao Feng; Minghua Guo; Kang Li; Jinsong Zhang; Yunbo Ou; Yang Feng; Lili Wang; Xi Chen; Ke He; Xucun Ma; Qikun Xue; Yayu Wang;
24 Sep 2014
- - -
19.
Fully gapped topological surface states in Bi$_2$Se$_3$ films induced by a d-wave high-temperature superconductor
Eryin Wang; Hao Ding; Alexei V. Fedorov; Wei Yao; Zhi Li; Yan-Feng Lv; Kun Zhao; Li-Guo Zhang; Zhijun Xu; John Schneeloch; Ruidan Zhong; Shuai-Hua Ji; Lili Wang; Ke He; Xucun Ma; Genda Gu; Hong Yao; Qi-Kun Xue; Xi Chen; Shuyun Zhou;
25 Sep 2013
- - -
20.
Imaging the Electron-Boson Coupling in Superconducting FeSe
Can-Li Song; Yi-Lin Wang; Ye-Ping Jiang; Zhi Li; Lili Wang; Ke He; Xi Chen; Jennifer E Hoffman; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
9 Aug 2013
- - -

[ 1 2 3 4 5 9 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2023 - Scimetrica