Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3197
Articles: 2'218'097
Articles rated: 2592

27 June 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'218'097 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 624 for query "Lin Dong". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    10    ]   Next
1.
Evidence for physical and functional association between EMB-5 and LIN-12 in Caenorhabditis elegans
E J Hubbard; Q Dong; I Greenwald;
5 Jul 1996   /  Science, 273 (5271), 112-5
- - -
2.
Probing onset of strong localization and electron-electron interactions with the presence of direct insulator-quantum Hall transition
Shun-Tsung Lo; Kuang Yao Chen; T. L. Lin; Li-Hung Lin; Dong-Sheng Luo; Y. Ochiai; N. Aoki; Yi-Ting Wang; Zai Fong Peng; Yiping Lin; J. C. Chen; Sheng-Di Lin; C. F. Huang; C.-T.~Liang;
29 Apr 2010
- - -
3.
Split representation of adaptively compressed polarizability operator
Dong An; Lin Lin; Ze Xu;
19 Feb 2020
- - -
4.
Gravitational wave astronomy: the current status
David Blair; Li Ju; Chunnong Zhao; Linqing Wen; Qi Chu; Qi Fang; RongGen Cai; JiangRui Gao; XueChun Lin; Dong Liu; Ling-An Wu; ZongHong Zhu; David H. Reitze; Koji Arai; Fan Zhang; Raffaele Flaminio; Xingjiang Zhu; George Hobbs; Richard N. Manchester; Ryan M. Shannon; Carlo Baccigalupi; Peng Xu; Xing Bian; Zhoujian Cao; ZiJing Chang; Peng Dong; XueFei Gong; ShuangLin Huang; Peng Ju; ZiRen Luo; Li'E Qiang; WenLin Tang; XiaoYun Wan; Yue Wang; ShengNian Xu; YunLong Zhang; HaiPeng Zhang; Yun-Kau Lau; Wei-Tou Ni;
9 Feb 2016
- - -
5.
Quantum mechanics helps in learning for more intelligent robot
Dao-Yi Dong; Chun-Lin Chen; Zong-Hai Chen; Chen-Bin Zhang;
18 Jun 2005
- - -
6.
Quantum Robot: Structure, Algorithms and Applications
Dao-Yi Dong; Chun-Lin Chen; Chen-Bin Zhang; Zong-Hai Chen;
18 Jun 2005
- - -
7.
A Situation Calculus-based Approach To Model Ubiquitous Information Services
Dong Wen-Yu; Xu Ke; Lin Meng-Xiang;
28 Nov 2003
- - -
8.
Star Formation and Feedback in Dwarf Galaxies
Shawfeng Dong; D. N. C. Lin; S. D. Murray;
8 Dec 2003   /  Astrophys.J. 596 (2003) 930
- - -
9.
Induced modules for vertex operator algebras
Chongying Dong; Zongzhu Lin;
5 Dec 1994
- - -
10.
TriggerNER: Learning with Entity Triggers as Explanations for Named Entity Recognition
Bill Yuchen Lin; Dong-Ho Lee; Ming Shen; Ryan Moreno; Xiao Huang; Prashant Shiralkar; Xiang Ren;
16 Apr 2020
- - -
11.
Toward an Automated Auction Framework for Wireless Federated Learning Services Market
Yutao Jiao; Ping Wang; Dusit Niyato; Bin Lin; Dong In Kim;
13 Dec 2019
- - -
12.
Assessing Biosimilarity using FunctionalMetrics
Lin Dong; Sujit K. Ghosh;
16 Feb 2019
- - -
13.
The next detectors for gravitational wave astronomy
David Blair; Li Ju; Chunnong Zhao; Linqing Wen; Haixing Miao; Ronggen Cai; Jiangrui Gao; Xuechun Lin; Dong Liu; Ling-An Wu; Zonghong Zhu; Giles Hammond; Ho Jung Paik; Viviana Fafone; Alessio Rocchi; Chunnong Zhao; Yiqiu Ma; Jiayi Qin; Michael Page;
16 Feb 2016
- - -
14.
Photon-Induced Spin-Orbit Coupling in Ultracold Atoms inside Optical Cavity
Lin Dong; Chuanzhou Zhu; Han Pu;
7 Apr 2015
- - -
15.
Cavity-Assisted Dynamical Spin-Orbit Coupling in Cold Atoms
Lin Dong; Lu Zhou; Biao Wu; B. Ramachandhran; Han Pu;
17 Sep 2013
- - -
16.
Complete multipartite graphs are determined by their distance spectra
Ya-Lei Jin; Xiao-Dong Zhang;
23 Jul 2013
- - -
17.
Fulde-Ferrell Pairing instability in Spin-Orbit Coupled Fermi Gas
Lin Dong; Lei Jiang; Han Pu;
5 Feb 2013
- - -
18.
The $eta$ angle as the CP violating phase in the CKM matrix
Guan-Nan Li; Hsiu-Hsien Lin; Dong Xu; Xiao-Gang He;
7 Jan 2013
- - -
19.
Finite-Momentum Dimer Bound State in Spin-Orbit Coupled Fermi Gas
Lin Dong; Lei Jiang; Hui Hu; Han Pu;
7 Nov 2012
- - -
20.
The $alpha$, $eta$ and $gamma$ parameterizations of CP violating CKM phase
Guan-Nan Li; Hsiu-Hsien Lin; Dong Xu; Xiao-Gang He;
5 Apr 2012
- - -

[ 1 2 3 4 5 10 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica