Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 2813
Articles: 1'979'560
Articles rated: 2574

05 August 2020
 
  » search

  Search for articles, messages and online reviews


Search in 1'979'560 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 36 for query "N.A. Bazhanov". (0.00 sec.)

[    1    2    ]   Next
1.
Measurements of spin rotation parameter A in pion-proton elastic scattering at 1.62 GeV/c
I.G. Alekseev; P.E. Budkovsky; V.P. Kanavets; L.I. Koroleva; B.V. Morozov; V.M. Nesterov; V.V. Ryltsov; D.N. Svirida; A.D. Sulimov; V.V. Zhurkin; Yu.A. Beloglazov; A.I. Kovalev; S.P. Kruglov; D.V. Novinsky; V.A. Shchedrov; V.V. Sumachev; V.Yu. Trautman; N.A. Bazhanov; E.I. Bunyatova;
25 Apr 2000   /  Phys.Lett. B485 (2000) 32-36
- - -
2.
Measurement of the Spin Rotation Parameter A in the Elastic Pion-proton Scattering at 1.43 GeV/c
I. G. Alekseev; N. A. Bazhanov; P. E. Budkovsky; E. I. Bunyatova; V. P. Kanavets; A. I. Kovalev; L. I. Koroleva; S. P. Kruglov; B. V. Morozov; V. M. Nesterov; D. V. Novinsky; V. V. Ryltsov; V. A. Shchedrov; A. D. Sulimov; V. V. Sumachev; D. N. Svirida; V. Yu. Trautman; V. V. Zhurkin;
4 Oct 2005   /  Eur.Phys.J. C45 (2006) 383-386
- - -
3.
Eigenvectors of Baxter-Bazhanov-Stroganov au^(2)(t_q) model with fixed-spin boundary conditions
N.Z. Iorgov; V.N. Shadura; Yu.V. Tykhyy;
22 May 2007
- - -
4.
Form-factors in the Baxter-Bazhanov-Stroganov model I: Norms and matrix element
G. von Gehlen; N. Iorgov; S. Pakuliak; V. Shadura; Yu. Tykhyy;
2 Sep 2007
- - -
5.
Baxter-Bazhanov-Stroganov model: Separation of Variables and Baxter Equation
G. von Gehlen; N. Iorgov; S. Pakuliak; V. Shadura;
12 Mar 2006
- - -
6.
Form-factors in the Baxter-Bazhanov-Stroganov model II: Ising model on the finite lattice
G. von Gehlen; N. Iorgov; S. Pakuliak; V. Shadura; Yu. Tykhyy;
3 Nov 2007
- - -
7.
Star-Triangle Relation for a Three Dimensional Model
V.V.Bazhanov; R.J.Baxter;
10 Dec 1992   /  J.Statist.Phys. 71 (1993) 839-864
- - -
8.
Deuteron frozen spin polarized target for nd experiements at the VdG accelerator of Charles University
N.S. Borisov; N.A. Bazhanov; A.A. Belyaev; J. Broz; J. Cerny; Z. Dolezal; A.N. Fedorov; G.M. Gurevich; M.P. Ivanov; P. Kodys; P. Kubik; E.S. Kuzmin; A.B. Lazarev; F. Lehar; O.O. Lukhanin; V.N. Matafonov; A.B. Neganov; I.L. Pisarev; J. Svejda; S.N. Shilov; Yu.A. Usov; I.Wilhelm;
9 Dec 2007
- - -
9.
A direct proof of Kim's identities
R.J.Baxter;
15 Dec 1997   /  J.Phys. A31 (1998) 1105-1108
- - -
10.
Transfer matrix eigenvectors of the Baxter-Bazhanov-Stroganov $ au_2$-model for N=2
O. Lisovyy;
11 Dec 2005
- - -
11.
Zamolodchikov's Tetrahedron Equation and Hidden Structure of Quantum Groups
Vladimir V. Bazhanov; Sergey M. Sergeev;
23 Sep 2005
- - -
12.
On the form factors of local operators in the Bazhanov-Stroganov and chiral Potts models
N. Grosjean; J. M. Maillet; G. Niccoli;
18 Sep 2013
- - -
13.
New Polarization Program at U70 (SPASCHARM Project)
A.N.Vasiliev; V.V.Mochalov; S.I.Alekhin; N.A.Bazhanov; N.I.Belikov; A.A.Belyaev; N.S.Borisov; B.V.Chujko; Y.M.Goncharenko; V.N.Grishin; A.M.Davidenko; A.A.Derevschikov; V.A.Kachanov; V.Y.Kharlov; A.S.Kozhin; D.A.Konstantinov; V.G.Kolomiets; V.A.Kormilitsin; V.I.Kravtsov; A.B.Lazarev; A.K.Likhoded; A.V.Luchinsky; A.A.Lukhanin; Yu.A.Matulenko; Yu.M.Melnick; A.P.Meschanin; N.G.Minaev; D.A.Morozov; A.B.Neganov; L.V.Nogach; S.B.Nurushev; Yu.A.Plis; A.F.Prudkoglyad; A.V.Ryazantsev; P.A.Semenov; O.N.Shchevelev; S.R.Slabospitsky; L.F.Soloviev; M.N.Ukhanov; Yu.A.Usov; A.V.Uzunian; A.S.Vovenko; A.E.Yakutin;
17 Dec 2007
- - -
14.
The First Stage of Polarization Program Spascharm at the Accelerator U-70 of Ihep
V.V.Abramov; N.A. Bazhanov; N.I. Belikov; A.A. Belyaev; A.A. Borisov; N.S. Borisov; M.A. Chetvertkov; V.A. Chetvertkova; Yu.M. Goncharenko; V.N. Grishin; A.M. Davidenko; A.A. Derevshchikov; R.M. Fahrutdinov; V.A. Kachanov; Yu.D. Karpekov; Yu.V. Kharlov; V.G. Kolomiets; D.A. Konstantinov; V.A. Kormilitsyn; A.B. Lazarev; A.A. Lukhanin; Yu.A. Matulenko; Yu.M. Melnik; A.P. Meshchanin; N.G. Minaev; V.V. Mochalov; D.A. Morozov; A.B. Neganov; L.V. Nogach; S.B. Nurushev; V.S.Petrov; Yu.A. Plis; A.F. Prudkoglyad; A.V. Ryazantsev; P.A. Semenov; V.A. Senko; N.A. Shalanda; O.N. Shchevelev; L.F. Soloviev; Yu.A. Usov; A.V. Uzunian; A.N. Vasiliev; V.I.Yakimchuk; A.E. Yakutin;
27 Dec 2009
- - -
15.
The Completion of Single-Spin Asymmetry Measurements at the Proza Setup
V.V. Mochalov; A.N. Vasiliev; N.A. Bazhanov; N.I. Belikov; A.A. Belyaev; N.S. Borisov; A.M. Davidenko; A.A. Derevschikov; V.N. Grishin; A.B. Lazarev; A.A. Lukhanin; Yu.A. Matulenko; Yu.M. Melnik; A.P. Meschanin; N.G. Minaev; D.A. Morozov; A.B. Neganov; L.V. Nogach; S.B. Nurushev; Yu.A. Plis; A.F. Prudkoglyad; P.A. Semenov; L.F. Soloviev; O.N. Shchevelev; Yu.A.Usov; A.E. Yakutin;
27 Dec 2009
- - -
16.
The Comparative Study of the Inclusive $pi^0$ Analyzing Power in Reactions p+p(pol)->pi^0 + X and pi^-+p(pol)->pi^0 + X at 50 and 40 Gev/C Respectively
V.V.Mochalov; S.B.Nurushev; A.N.Vasiliev; N.A.Bazhanov; N.S.Borisov; Y.M.Goncharenko; A.M.Davidenko; A.A.Derevschikov; V.G.Kolomiets; V.A.Kormilitsin; V.I.Kravtsov; A.B.Lazarev; Yu.A.Matulenko; Yu.M.Melnick; A.P.Meschanin; N.G.Minaev; D.A.Morozov; A.B.Neganov; L.V.Nogach; Yu.A.Plis; A.F.Prudkoglyad; A.V.Ryazantsev; P.A.Semenov; O.N.Shchevelev; L.F.Soloviev; Yu.A.Usov; A.E.Yakutin;
17 Dec 2007
- - -
17.
Backward asymmetry measurements in the elastic pion-proton scattering at resonance energies
I.G. Alekseev; N.A. Bazhanov; Yu.A. Beloglazov; P.E. Budkovsky; E.I. Bunyatova; E.A. Filimonov; V.P. Kanavets; A.I. Kovalev; L.I. Koroleva; B.V. Morozov; V.M. Nesterov; D.V. Novinsky; V.V. Ryltsov; V.A. Shchedrov; A.D. Sulimov; V.V. Sumachev; D.N. Svirida; V.Yu. Trautman; L.S. Zolin;
7 Oct 2008
- - -
18.
Vector analyzing power iT11 in the pi +d-->pp reaction in the energy region T pi =350-450 MeV
N A Bazhanov; V A Efimovykh; O Y Fedorov; S I Kalentarova; A I Kovalev; V I Murzin; V E Popov; A N Prokofiev; V V Polyakov; A V Shvedchikov; V A Shchedrov; V Y Trautman; V G Vovchenko; A A Zhdanov; E I Bunyatova; Y M Kazarinov; Y A Usov; E Boschitz; B Brinkmöller; M Wessler;
31 Dec 1992   /  Phys Rev C, 47 (1), 395-398
- - -
19.
Single spin asymmetries in inclusive $pi^0$ production in $p+p$ and $pi^-+p$ interactions at 40-70 GeV
V.V. Mochalov; A.M.Davidenko; A.A.Derevschikov; Y.M.Goncharenko; V.Y.Khodyrev; V.I.Kravtsov; Y.A.Matulenko; Y.M.Melnick; A.P.Meschanin; N.G.Minaev; D.A.Morozov; L.V.Nogach; S.B.Nurushev; L.F.Prudkoglyad; P.A.Semenov; L.F.Soloviev; A.N.Vasiliev; A.E.Yakutin; N.L.Bazhanov; N.S.Borisov; A.N.Fedorov; V.G.Koloimiets; A.B.Lazarev; A.B.Neganov; Y.A.Plis; O.N.Shchevelev; Y.A.Usov;
15 Dec 2006
- - -
20.
Factorized finite-size Ising model spin matrix elements from Separation of Variables
G von Gehlen; N Iorgov; S Pakuliak; V Shadura;
15 Apr 2009
- - -
21.
Quantum curve in q-oscillator model
S. Sergeev;
21 Oct 2005
- - -
22.
Quantum curve in q-oscillator model
S. Sergeev;
21 Oct 2005
- - -
23.
On spectrum of ILW hierarchy in conformal field theory
A. V. Litvinov;
30 Jul 2013
- - -
24.
Baxter Q-Operators and Representations of Yangians
Vladimir V. Bazhanov; Rouven Frassek; Tomasz Lukowski; Carlo Meneghelli; Matthias Staudacher;
18 Oct 2010
- - -
25.
Integrable Structure of Conformal Field Theory, Quantum KdV Theory and Thermodynamic Bethe Ansatz
V. Bazhanov; S. Lukyanov; A. Zamolodchikov;
29 Dec 1994   /  Commun.Math.Phys. 177 (1996) 381-398
- - -
26.
Chiral Potts model and the discrete Sine-Gordon model at roots of unity
Vladimir V. Bazhanov;
13 Sep 2008
- - -
27.
Chiral Potts Rapidity Curve Descended from Six-vertex Model and Symmetry Group of Rapidities
Shi-shyr Roan;
1 Oct 2004   /  J.Phys. A38 (2005) 7483-7500
- - -
28.
Solvable RSOS models based on the dilute BWM algebra
Uwe Grimm; S. Ole Warnaar;
8 Jul 1994   /  Nucl.Phys. B435 (1995) 482-504
- - -
29.
Solutions of the T-system and Baxter equations for supersymmetric spin chains
Zengo Tsuboi;
11 Jun 2009
- - -
30.
Surface defects and elliptic quantum groups
Junya Yagi;
19 Jan 2017
- - -

[ 1 2 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2020 - Scimetrica