Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3630
Articles: 2'379'978
Articles rated: 2603

01 October 2023
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'379'978 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 123 for query "Qi-Kun Xue". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    7    ]   Next
1.
Direct observation of nodeless superconductivity and phonon modes in electron-doped copper oxide Sr$_{1-x}$Nd$_x$CuO$_2$
Jia-Qi Fan; Xue-Qing Yu; Fang-Jun Cheng; Heng Wang; Ruifeng Wang; Xiaobing Ma; Xiao-Peng Hu; Ding Zhang; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue; Can-Li Song;
4 May 2022
- - -
2.
Electronic inhomogeneity and band structure on superstructural CuO2 planes of infinite-layer Sr0.94La0.06CuO2+y films
Rui-Feng Wang; Jiaqi Guan; Yan-Ling Xiong; Xue-Feng Zhang; Jia-Qi Fan; Jing Zhu; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
13 Aug 2020
- - -
3.
The observation of in-plane quantum Griffiths singularity in two-dimensional crystalline superconductors
Yi Liu; Shichao Qi; Jian Sun; Chong Liu; Yanzhao Liu; Junjie Qi; Ying Xing; Haiwen Liu; Xi Lin; Lili Wang; Qi-Kun Xue; X. C. Xie; Jian Wang;
31 Oct 2020
- - -
4.
Disorder induced multifractal superconductivity in monolayer niobium dichalcogenides
Kun Zhao; Haicheng Lin; Xiao Xiao; Wantong Huang; Wei Yao; Mingzhe Yan; Ying Xing; Qinghua Zhang; Zi-Xiang Li; Shintaro Hoshino; Jian Wang; Shuyun Zhou; Lin Gu; Mohammad Saeed Bahramy; Hong Yao; Naoto Nagaosa; Qi-Kun Xue; Kam Tuen Law; Xi Chen; Shuai-Hua Ji;
15 Apr 2019
- - -
5.
Ising Superconductivity and Quantum Phase Transition in Macro-Size Monolayer NbSe2
Ying Xing; Kun Zhao; Pujia Shan; Feipeng Zheng; Yangwei Zhang; Hailong Fu; Yi Liu; Mingliang Tian; Chuanying Xi; Haiwen Liu; Ji Feng; Xi Lin; Shuaihua Ji; Xi Chen; Qi-Kun Xue; Jian Wang;
18 Jul 2017
- - -
6.
High-temperature superconductivity in single-unit-cell FeSe films on anatase TiO2(001)
Hao Ding; Yan-Feng Lv; Kun Zhao; Wen-Lin Wang; Lili Wang; Can-Li Song; Xi Chen; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
3 Mar 2016
- - -
7.
Molecular Beam Epitaxy Growth of Superconducting LiFeAs Film on SrTiO3(001) Substrate
Kai Chang; Peng Deng; Teng Zhang; Hai-Cheng Lin; Kun Zhao; Shuai-Hua Ji; Lili Wang; Ke He; Xu-Cun Ma; Xi Chen; Qi-Kun Xue;
11 Mar 2015
- - -
8.
Fully gapped topological surface states in Bi$_2$Se$_3$ films induced by a d-wave high-temperature superconductor
Eryin Wang; Hao Ding; Alexei V. Fedorov; Wei Yao; Zhi Li; Yan-Feng Lv; Kun Zhao; Li-Guo Zhang; Zhijun Xu; John Schneeloch; Ruidan Zhong; Shuai-Hua Ji; Lili Wang; Ke He; Xucun Ma; Genda Gu; Hong Yao; Qi-Kun Xue; Xi Chen; Shuyun Zhou;
25 Sep 2013
- - -
9.
Visualizing molecular orientational ordering and electronic structure in CsnC60 fulleride films
Sha Han; Meng-Xue Guan; Can-Li Song; Yi-Lin Wang; Ming-Qiang Ren; Sheng Meng; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
20 Nov 2019
- - -
10.
Spontaneous assembly of perfectly ordered identical-size nanocluster arrays
Jian-Long Li; Jin-Feng Jia; Xue-Jin Liang; Xi Liu; Jun-Zhong Wang; Qi-Kun Xue; Zhi-Qiang Li; John S Tse; Zhenyu Zhang; S B Zhang;
11 Feb 2002   /  Phys Rev Lett, 88 (6), 066101
- - -
11.
Honeycomb lattice in metal-rich chalcogenide Fe2Te
Jia-Qi Guan; Li Wang; Pengdong Wang; Wei Ren; Shuai Lu; Rong Huang; Fangsen Li; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
13 Oct 2021
- - -
12.
Experimental observation of pseudogap in a modulation-doped Mott insulator: Sn/Si(111)-($sqrt{3} imes sqrt{3}$)-R30$^ extrm{o}$
Yan-Ling Xiong; Jia-Qi Guan; Rui-Feng Wang; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
4 Oct 2021
- - -
13.
Atomic-Scale Probing of Heterointerface Phonon Bridges in Nitride Semiconductor
Yue-Hui Li; Rui-Shi Qi; Ruo-Chen Shi; Jian-Nan Hu; Zhe-Tong Liu; Yuan-Wei Sun; Ming-Qiang Li; Ning Li; Can-Li Song; Lai Wang; Zhi-Biao Hao; Yi Luo; Qi-Kun Xue; Xu-Cun Ma; Peng Gao;
28 Aug 2021
- - -
14.
Semiconductor-metal phase transition and emergent charge density waves in 1T-ZrX$_2$ (X = Se, Te)
Ming-Qiang Ren; Sha Han; Jia-Qi Fan; Shujing Li; Shu-Ze Wang; Fawei Zheng; Ping Zhang; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue; Can-Li Song;
16 Feb 2021
- - -
15.
Charge density waves and Fermi level pinning in monolayer and bilayer SnSe$_2$
Shu-Ze Wang; Yi-Min Zhang; Jia-Qi Fan; Ming-Qiang Ren; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
16 Feb 2021
- - -
16.
Coexistence of full-gap superconductivity and pseudogap in two-dimensional fullerides
Ming-Qiang Ren; Sha Han; Shu-Ze Wang; Jia-Qi Fan; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
20 Nov 2019
- - -
17.
Insulating Parent Phase and Distinct Doping Evolution to Superconductivity in Single-Layer FeSe/SrTiO3 Films
Yong Hu; Yu Xu; Yi-Min Zhang; Qing-Yan Wang; Shao-Long He; De-Fa Liu; Ai-Ji Liang; Jian-Wei Huang; Cong Li; Yong-Qing Cai; Ding-Song Wu; Guo-Dong Liu; Fang-Sen; Jia-Qi Fan; Guan-Yu Zhou; Lili Wang; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue; Zu-Yan Xu; Lin Zhao; X. J. Zhou;
9 Apr 2019
- - -
18.
Scanning tunneling microscopic evidence of interface enhanced high-Tc superconductivity in Pb islands grown on SrTiO3
Haigen Sun; Zhibin Shao; Zongyuan Zhang; Yan Cao; Shaojian Li; Xin Zhang; Qi Bian; Habakubaho Gedeon; Hui Yuan; Jianfeng Zhang; Kai Liu; Zhong-Yi Lu; Tao Xiang; Qi-Kun Xue; Minghu Pan;
23 Nov 2018
- - -
19.
Observation of Interface Superconductivity in a SnSe2-Epitaxial Graphene van der Waals Heterostructure
Yi-Min Zhang; Jia-Qi Fan; Wen-Lin Wang; Ding Zhang; Lili Wang; Wei Li; Ke He; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
23 Feb 2018
- - -
20.
Carrier-independent ferromagnetism and giant anomalous Hall effect in magnetic topological insulator
Cui-Zu Chang; Jin-Song Zhang; Min-Hao Liu; Zuo-Cheng Zhang; Xiao Feng; Kang Li; Li-Li Wang; Xi Chen; Xi Dai; Zhong Fang; Xiao-Liang Qi; Shou-Cheng Zhang; Yayu Wang; Ke He; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
24 Aug 2011
- - -

[ 1 2 3 4 5 7 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2023 - Scimetrica