Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3286
Articles: 2'244'342
Articles rated: 2592

18 August 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'244'342 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 97 for query "Qi-Kun Xue". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    ]   Next
1.
Electronic inhomogeneity and band structure on superstructural CuO2 planes of infinite-layer Sr0.94La0.06CuO2+y films
Rui-Feng Wang; Jiaqi Guan; Yan-Ling Xiong; Xue-Feng Zhang; Jia-Qi Fan; Jing Zhu; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
13 Aug 2020
- - -
2.
The observation of in-plane quantum Griffiths singularity in two-dimensional crystalline superconductors
Yi Liu; Shichao Qi; Jian Sun; Chong Liu; Yanzhao Liu; Junjie Qi; Ying Xing; Haiwen Liu; Xi Lin; Lili Wang; Qi-Kun Xue; X. C. Xie; Jian Wang;
31 Oct 2020
- - -
3.
Disorder induced multifractal superconductivity in monolayer niobium dichalcogenides
Kun Zhao; Haicheng Lin; Xiao Xiao; Wantong Huang; Wei Yao; Mingzhe Yan; Ying Xing; Qinghua Zhang; Zi-Xiang Li; Shintaro Hoshino; Jian Wang; Shuyun Zhou; Lin Gu; Mohammad Saeed Bahramy; Hong Yao; Naoto Nagaosa; Qi-Kun Xue; Kam Tuen Law; Xi Chen; Shuai-Hua Ji;
15 Apr 2019
- - -
4.
Ising Superconductivity and Quantum Phase Transition in Macro-Size Monolayer NbSe2
Ying Xing; Kun Zhao; Pujia Shan; Feipeng Zheng; Yangwei Zhang; Hailong Fu; Yi Liu; Mingliang Tian; Chuanying Xi; Haiwen Liu; Ji Feng; Xi Lin; Shuaihua Ji; Xi Chen; Qi-Kun Xue; Jian Wang;
18 Jul 2017
- - -
5.
High-temperature superconductivity in single-unit-cell FeSe films on anatase TiO2(001)
Hao Ding; Yan-Feng Lv; Kun Zhao; Wen-Lin Wang; Lili Wang; Can-Li Song; Xi Chen; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
3 Mar 2016
- - -
6.
Molecular Beam Epitaxy Growth of Superconducting LiFeAs Film on SrTiO3(001) Substrate
Kai Chang; Peng Deng; Teng Zhang; Hai-Cheng Lin; Kun Zhao; Shuai-Hua Ji; Lili Wang; Ke He; Xu-Cun Ma; Xi Chen; Qi-Kun Xue;
11 Mar 2015
- - -
7.
Fully gapped topological surface states in Bi$_2$Se$_3$ films induced by a d-wave high-temperature superconductor
Eryin Wang; Hao Ding; Alexei V. Fedorov; Wei Yao; Zhi Li; Yan-Feng Lv; Kun Zhao; Li-Guo Zhang; Zhijun Xu; John Schneeloch; Ruidan Zhong; Shuai-Hua Ji; Lili Wang; Ke He; Xucun Ma; Genda Gu; Hong Yao; Qi-Kun Xue; Xi Chen; Shuyun Zhou;
25 Sep 2013
- - -
8.
Visualizing molecular orientational ordering and electronic structure in CsnC60 fulleride films
Sha Han; Meng-Xue Guan; Can-Li Song; Yi-Lin Wang; Ming-Qiang Ren; Sheng Meng; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
20 Nov 2019
- - -
9.
Spontaneous assembly of perfectly ordered identical-size nanocluster arrays
Jian-Long Li; Jin-Feng Jia; Xue-Jin Liang; Xi Liu; Jun-Zhong Wang; Qi-Kun Xue; Zhi-Qiang Li; John S Tse; Zhenyu Zhang; S B Zhang;
11 Feb 2002   /  Phys Rev Lett, 88 (6), 066101
- - -
10.
Coexistence of full-gap superconductivity and pseudogap in two-dimensional fullerides
Ming-Qiang Ren; Sha Han; Shu-Ze Wang; Jia-Qi Fan; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
20 Nov 2019
- - -
11.
Insulating Parent Phase and Distinct Doping Evolution to Superconductivity in Single-Layer FeSe/SrTiO3 Films
Yong Hu; Yu Xu; Yi-Min Zhang; Qing-Yan Wang; Shao-Long He; De-Fa Liu; Ai-Ji Liang; Jian-Wei Huang; Cong Li; Yong-Qing Cai; Ding-Song Wu; Guo-Dong Liu; Fang-Sen; Jia-Qi Fan; Guan-Yu Zhou; Lili Wang; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue; Zu-Yan Xu; Lin Zhao; X. J. Zhou;
9 Apr 2019
- - -
12.
Scanning tunneling microscopic evidence of interface enhanced high-Tc superconductivity in Pb islands grown on SrTiO3
Haigen Sun; Zhibin Shao; Zongyuan Zhang; Yan Cao; Shaojian Li; Xin Zhang; Qi Bian; Habakubaho Gedeon; Hui Yuan; Jianfeng Zhang; Kai Liu; Zhong-Yi Lu; Tao Xiang; Qi-Kun Xue; Minghu Pan;
23 Nov 2018
- - -
13.
Observation of Interface Superconductivity in a SnSe2-Epitaxial Graphene van der Waals Heterostructure
Yi-Min Zhang; Jia-Qi Fan; Wen-Lin Wang; Ding Zhang; Lili Wang; Wei Li; Ke He; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
23 Feb 2018
- - -
14.
Carrier-independent ferromagnetism and giant anomalous Hall effect in magnetic topological insulator
Cui-Zu Chang; Jin-Song Zhang; Min-Hao Liu; Zuo-Cheng Zhang; Xiao Feng; Kang Li; Li-Li Wang; Xi Chen; Xi Dai; Zhong Fang; Xiao-Liang Qi; Shou-Cheng Zhang; Yayu Wang; Ke He; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
24 Aug 2011
- - -
15.
Topological insulator Bi2Se3 thin films grown on double-layer graphene by molecular beam epitaxy
Can-Li Song; Yi-Lin Wang; Ye-Ping Jiang; Yi Zhang; Cui-Zu Chang; Lili Wang; Ke He; Xi Chen; Jin-Feng Jia; Yayu Wang; Zhong Fang; Xi Dai; Xin-Cheng Xie; Xiao-Liang Qi; Shou-Cheng Zhang; Qi-Kun Xue; Xucun Ma;
6 Jul 2010
- - -
16.
Landau Quantization of Massless Dirac Fermions in Topological Insulator
Peng Cheng; Canli Song; Tong Zhang; Yanyi Zhang; Yilin Wang; Jin-Feng Jia; Jing Wang; Yayu Wang; Bang-Fen Zhu; Xi Chen; Xucun Ma; Ke He; Lili Wang; Xi Dai; Zhong Fang; X.C. Xie; Xiao-Liang Qi; Chao-Xing Liu; Shou-Cheng Zhang; Qi-Kun Xue;
19 Jan 2010
- - -
17.
Growth dynamics and thickness-dependent electronic structure of topological insulator Bi2Te3 thin films on Si
Yao-Yi Li; Guang Wang; Xie-Gang Zhu; Min-Hao Liu; Cun Ye; Xi Chen; Ya-Yu Wang; Ke He; Li-Li Wang; Xu-Cun Ma; Hai-Jun Zhang; Xi Dai; Zhong Fang; Xin-Cheng Xie; Ying Liu; Xiao-Liang Qi; Jin-Feng Jia; Shou-Cheng Zhang; Qi-Kun Xue;
27 Dec 2009
- - -
18.
Crossover of Three-Dimensional Topological Insulator of Bi2Se3 to the Two-Dimensional Limit
Yi Zhang; Ke He; Cui-Zu Chang; Can-Li Song; Lili Wang; Xi Chen; Jinfeng Jia; Zhong Fang; Xi Dai; Wen-Yu Shan; Shun-Qing Shen; Qian Niu; Xiaoliang Qi; Shou-Cheng Zhang; Xucun Ma; Qi-Kun Xue;
19 Nov 2009
- - -
19.
Unusual giant magnetoresistance effect in heterojunction structure of ultra-thin single-crystal Pb film on silicon substrate
Jian Wang; Xu-Cun Ma; Yun Qi; Ying-Shuang Fu; Shuai-hua Ji; Li Lu; X. C. Xie; Jin-Feng Jia; Xi Chen; Qi-Kun Xue;
12 Jun 2008
- - -
20.
Direct Observation of One-Dimensional Peierls-Type Charge Density Wave in Twin Boundaries of Monolayer MoTe2
Li Wang; Ying Wu; Yayun Yu; Aixi Chen; Huifang Li; Wei Ren; Shuai Lu; Sunan Ding; Hui Yang; Qi-Kun Xue; Fang-Sen Li; Guang Wang;
15 Jul 2020
- - -

[ 1 2 3 4 5 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica