Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3197
Articles: 2'221'675
Articles rated: 2592

03 July 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'221'675 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 79 for query "Qing-Yan Wang". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    ]   Next
1.
Insulating Parent Phase and Distinct Doping Evolution to Superconductivity in Single-Layer FeSe/SrTiO3 Films
Yong Hu; Yu Xu; Yi-Min Zhang; Qing-Yan Wang; Shao-Long He; De-Fa Liu; Ai-Ji Liang; Jian-Wei Huang; Cong Li; Yong-Qing Cai; Ding-Song Wu; Guo-Dong Liu; Fang-Sen; Jia-Qi Fan; Guan-Yu Zhou; Lili Wang; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue; Zu-Yan Xu; Lin Zhao; X. J. Zhou;
9 Apr 2019
- - -
2.
On chip, high-sensitivity thermal sensor based on high-Q polydimethylsiloxane-coated microresonator
Bei-Bei Li; Qing-Yan Wang; Yun-Feng Xiao; Xue-Feng Jiang; Yan Li; Lixin Xiao; Qihuang Gong;
1 Nov 2010
- - -
3.
Electronic Origin of High Temperature Superconductivity in Single-Layer FeSe Superconductor
Defa Liu; Wenhao Zhang; Daixiang Mou; Junfeng He; Yun-Bo Ou; Qing-Yan Wang; Zhi Li; Lili Wang; Lin Zhao; Shaolong He; Yingying Peng; Xu Liu; Chaoyu Chen; Li Yu; Guodong Liu; Xiaoli Dong; Jun Zhang; Chuangtian Chen; Zuyan Xu; Jiangping Hu; Xi Chen; Xucun Ma; Qikun Xue; X. J. Zhou;
27 Feb 2012
- - -
4.
Quantum theory of light diffraction
Xiang-Yao Wu; Bai-Jun Zhang; Jing-Hai Yang; Li-Xin Chi; Xiao-Jing Liu; Yi-Heng Wu; Qing-Cai Wang; Yan Wang; Jing-Wu Li; Yi-Qing Guo;
16 Nov 2010
- - -
5.
New Quantum Theory of Laser Cooling Mechanisms
Xiang-Yao Wu; Xiao-Jing Liu; Bai-Jun Zhang; Yi-Heng Wu; Qing-Cai Wang; Yan Wang; Nuo Ba; Guang-Huai Wang;
30 Sep 2010
- - -
6.
Two different topological insulator phases in NaBaBi
Yan Sun; Qing-Ze Wang; Shu-Chun Wu; Claudia Felser; Chao-Xing Liu; Binghai Yan;
3 Mar 2015
- - -
7.
Derivation of Nonlinear Schr"{o}dinger Equation
Xiang-Yao Wu; Bai-Jun Zhang; Xiao-Jing Liu; Li-Xiao; Yi-Heng Wu; Yan-Wang; Qing-Cai Wang; Shuang Cheng;
1 Apr 2011
- - -
8.
Dirac Equation at Finite Temperature
Xiang-Yao Wu; Xiao-Jing Liu; Bai-Jun Zhang; Yi-Heng Wu; Yan Wang; Qing-Cai Wang; Jing-Wu Li;
21 Jun 2010
- - -
9.
Finite temperature Schr"odinger Equation
Xiang-Yao Wu; Xiao-Jing Liu; Bai-Jun Zhang; Yi-Heng Wu; Qing-Cai Wang; Yan Wang; Jing-Wu Li;
16 May 2010
- - -
10.
Quantum Theory Approach for Neutron Single and Double-Slit Diffraction
Xiang-Yao Wu; Zhong Hua; Xiao-Jing Liu; Yi-Heng Wu; Hou-Li Tang; Yan Wang; Qing-Cai Wang; Li-Xin Chi;
16 Oct 2009
- - -
11.
Schr"odinger equation of general potential
Xiang-Yao Wu; Xiao-Jing Liu; Yi-Heng Wu; Qing-Cai Wang; Yan Wang;
17 Sep 2009
- - -
12.
Extending Special Relativity to Superluminal motion
Xiang-Yao Wu; Xiao-Jing Liu; Yi-Heng Wu; Yan Wang; Qing-Cai Wang;
15 Sep 2009
- - -
13.
Quantum wave equation of photon
Xiang-Yao Wu; Xiao-Jing Liu; Yi-Heng Wu; Qing-Cai Wang; Yan Wang;
14 Sep 2009
- - -
14.
Supermassive Black Holes in Galactic Bulges
Yu-Qing Lou; Yan-Fei Jiang;
6 Sep 2008
- - -
15.
Interval Neutrosophic Sets and Logic: Theory and Applications in Computing
Haibin Wang; Florentin Smarandache; Yan-Qing Zhang; Rajshekhar Sunderraman;
6 May 2005
- - -
16.
An improved quantum algorithm for A-optimal projection
Shi-Jie Pan; Lin-Chun Wan; Hai-Ling Liu; Qing-Le Wang; Su-Juan Qin; Qiao-Yan Wen; Fei Gao;
10 Jun 2020
- - -
17.
Quantum algorithm for association rules mining
Chao-Hua Yu; Fei Gao; Qing-Le Wang; Qiao-Yan Wen;
8 Dec 2015
- - -
18.
Time Circular Birefringence in Time-Dependent Magnetoelectric Media
Ruo-Yang Zhang; Yan-Wang Zhai; Shi-Rong Lin; Qing Zhao; Weijia Wen; Mo-Lin Ge;
6 Aug 2015
- - -
19.
Boundary Harnack principle and gradient estimates for fractional Laplacian perturbed by non-local operators
Zhen-Qing Chen; Yan-Xia Ren; Ting Yang;
9 Jan 2015
- - -
20.
The selective transfer of patterned graphene
Xu-Dong Chen; Zhi-Bo Liu; Wen-Shuai Jiang; Xiao-Qing Yan; Fei Xing; Peng Wang; Yongsheng Chen; Jian-Guo Tian;
26 Aug 2013
- - -

[ 1 2 3 4 ]   Next





ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica