Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 2981
Articles: 2'033'011
Articles rated: 2577

25 January 2021
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'033'011 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 8 of 8 for query "Qiong Gao". (0.09 sec.)


1.
Environment. Building a "green" railway in China
Changhui Peng; Hua Ouyang; Qiong Gao; Yuan Jiang; Feng Zhang; Jun Li; Qiang Yu;
27 Apr 2007   /  Science, 316 (5824), 546-7
- - -
2.
Applying MDL to Learning Best Model Granularity
Qiong Gao; Ming Li; Paul Vitanyi;
23 May 2000
- - -
3.
Cross-host evolution of severe acute respiratory syndrome coronavirus in palm civet and human
Song, Huai-Dong; Tu, Chang-Chun; Zhang, Guo-Wei; Wang, Sheng-Yue; Zheng, Kui; Lei, Lian-Cheng; Chen, Qiu-Xia; Gao, Yu-Wei; Zhou, Hui-Qiong; Xiang, Hua; Zheng, Hua-Jun; Chern, Shur-Wern Wang; Cheng, Feng; Pan, Chun-Ming; Xuan, Hua; Chen, Sai-Juan; Luo, Hui-Ming; Zhou, Duan-Hua; Liu, Yu-Fei; He, Jian-Feng; Qin, Peng-Zhe; Li, Ling-Hui; Ren, Yu-Qi; Liang, Wen-Jia; Yu, Ye-Dong; Anderson, Larry; Wang, Ming; Xu, Rui-Heng; Wu, Xin-Wei; Zheng, Huan-Ying; Chen, Jin-Ding; Liang, Guodong; Gao, Yang; Liao, Ming; Fang, Ling; Jiang, Li-Yun; Li, Hui; Chen, Fang; Di, Biao; He, Li-Juan; Lin, Jin-Yan; Tong, Suxiang; Kong, Xiangang; Du, Lin; Hao, Pei; Tang, Hua; Bernini, Andrea; Yu, Xiao-Jing; Spiga, Ottavia; Guo, Zong-Ming; Pan, Hai-Yan; He, Wei-Zhong; Manuguerra, Jean-Claude; Fontanet, Arnaud; Danchin, Antoine; Niccolai, Neri; Li, Yi-Xue; Wu, Chung-I; Zhao, Guo-Ping;
6 Jun 2005
- - -
4.
Bayesian model selection approach for colored graphical Gaussian models
Qiong Li; Xin Gao; Helene Massam;
2 Apr 2020
- - -
5.
Near-field photocurrent nanoscopy on bare and encapsulated graphene
Achim Woessner; Pablo Alonso-González; Mark B. Lundeberg; Yuanda Gao; Jose E. Barrios-Vargas; Gabriele Navickaite; Qiong Ma; Davide Janner; Kenji Watanabe; Aron W. Cummings; Takashi Taniguchi; Valerio Pruneri; Stephan Roche; Pablo Jarillo-Herrero; James Hone; Rainer Hillenbrand; Frank H.L. Koppens;
31 Aug 2015
- - -
6.
Bayesian precision matrix estimation for graphical Gaussian models with edge and vertex symmetries
Helene Massam; Qiong Li; Xin Gao;
14 Jun 2015
- - -
7.
Structural instabilities and mechanical properties of U$_2$Mo from first principles calculations
Ben-Qiong Liu; Xiao-Xi Duan; Guang-Ai Sun; Jin-Wen Yang; Tao Gao;
3 Nov 2014
- - -
8.
One generator $(1+u)$-quasi twisted codes over $F_2+uF_2$
Jian Gao; Qiong Kong;
30 Jun 2013
- - -


ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2021 - Scimetrica