Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3106
Articles: 2'141'075
Articles rated: 2589

03 December 2021
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'141'075 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 4 of 4 for query "Qiu, Quan-Sheng". (0.04 sec.)


1.
Transgenic Evaluation of Activated Mutant Alleles of SOS2 Reveals a Critical Requirement for Its Kinase Activity and C-Terminal Regulatory Domain for Salt Tolerance in Arabidopsis thaliana
Guo, Yan; Qiu, Quan-Sheng; Quintero, Francisco J.; Pardo, José M.; Ohta, Masaru; Zhang, Changqing; Schumaker, Karen S.; Zhu, Jian-Kang;
- - -
2.
Na+/H+ Exchange Activity in the Plasma Membrane of Arabidopsis1
Qiu, Quan-Sheng; Barkla, Bronwyn J.; Vera-Estrella, Rosario; Zhu, Jian-Kang; Schumaker, Karen S.;
- - -
3.
Regulation of SOS1, a plasma membrane Na+/H+ exchanger in Arabidopsis thaliana, by SOS2 and SOS3
Qiu, Quan-Sheng; Guo, Yan; Dietrich, Margaret A.; Schumaker, Karen S.; Zhu, Jian-Kang;
- - -
4.
The LAMOST Survey of Background Quasars in the Vicinity of the Andromeda and Triangulum Galaxies -- II. Results from the Commissioning Observations and the Pilot Surveys
Zhi-Ying Huo; Xiao-Wei Liu; Mao-Sheng Xiang; Hai-Bo Yuan; Yang Huang; Hui-Hua Zhang; Lin Yan; Zhong-Rui Bai; Jian-Jun Chen; Xiao-Yan Chen; Jia-Ru Chu; Yao-Quan Chu; Xiang-Qun Cui; Bing Du; Yong-Hui Hou; Hong-Zhuan Hu; Zhong-Wen Hu; Lei Jia; Fang-Hua Jiang; Ya-Juan Lei; Ai-Hua Li; Guang-Wei Li; Guo-Ping Li; Jian Li; Xin-Nan Li; Yan Li; Ye-Ping Li; Gen-Rong Liu; Zhi-Gang Liu; Qi-Shuai Lu; A-Li Luo; Yu Luo; Li Men; Ji-Jun Ni; Yong-Jun Qi; Zhao-Xiang Qi; Jian-Rong Shi; Huo-Ming Shi; Shi-Wei Sun; Zheng-Hong Tang; Yuan Tian; Liang-Ping Tu; Dan Wang; Feng-Fei Wang; Gang Wang; Jia-Ning Wang; Lei Wang; Shu-Qing Wang; You Wang; Yue-Fei Wang; Ming-Zhi Wei; Yue Wu; Xiang-Xiang Xue; Zheng-Qiu Yao; Yong Yu; Hui Yuan; Chao Zhai; En-Peng Zhang; Hao-Tong Zhang; Jian-Nan Zhang; Wei Zhang; Yan-Xia Zhang; Yong Zhang; Zhen-Chao Zhang; Gang Zhao; Ming Zhao; Yong-Heng Zhao; Fang Zhou; Xin-Lin Zhou; Yong-Tian Zhu; Si-Cheng Zou;
11 Apr 2013
- - -


ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2021 - Scimetrica