Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 2648
Articles: 1'968'170
Articles rated: 2572

05 July 2020
 
  » search

  Search for articles, messages and online reviews


Search in 1'968'170 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 2'449 for query "S. Zhu". (0.03 sec.)

[    1    2    3    4    5    10    ]   Next
1.
Evidence for eta_{c}(2S) in psi(3686) o gamma K_{S}^{0}K^{pm}pi^{mp}pi^{+}pi^{-}
BESIII Collaboration; M. Ablikim; M. N. Achasov; O. Albayrak; D. J. Ambrose; F. F. An; Q. An; J. Z. Bai; Y. Ban; J. Becker; J. V. Bennett; M. Bertani; J. M. Bian; E. Boger; O. Bondarenko; I. Boyko; R. A. Briere; V. Bytev; X. Cai; O. Cakir; A. Calcaterra; G. F. Cao; S. A. Cetin; J. F. Chang; G. Chelkov; G. Chen; H. S. Chen; J. C. Chen; M. L. Chen; S. J. Chen; X. Chen; Y. B. Chen; H. P. Cheng; Y. P. Chu; D. Cronin-Hennessy; H. L. Dai; J. P. Dai; D. Dedovich; Z. Y. Deng; A. Denig; I. Denysenko; M. Destefanis; W. M. Ding; Y. Ding; L. Y. Dong; M. Y. Dong; S. X. Du; J. Fang; S. S. Fang; L. Fava; F. Feldbauer; C. Q. Feng; R. B. Ferroli; C. D. Fu; J. L. Fu; Y. Gao; C. Geng; K. Goetzen; W. X. Gong; W. Gradl; M. Greco; M. H. Gu; Y. T. Gu; Y. H. Guan; A. Q. Guo; L. B. Guo; Y. P. Guo; Y. L. Han; F. A. Harris; K. L. He; M. He; Z. Y. He; T. Held; Y. K. Heng; Z. L. Hou; H. M. Hu; T. Hu; G. M. Huang; G. S. Huang; J. S. Huang; X. T. Huang; Y. P. Huang; T. Hussain; C. S. Ji; Q. Ji; Q. P. Ji; X. B. Ji; X. L. Ji; L. L. Jiang; X. S. Jiang; J. B. Jiao; Z. Jiao; D. P. Jin; S. Jin; F. F. Jing; N. Kalantar-Nayestanaki; M. Kavatsyuk; W. Kuehn; W. Lai; J. S. Lange; C. H. Li; Cheng Li; Cui Li; D. M. Li; F. Li; G. Li; H. B. Li; J. C. Li; K. Li; Lei Li; Q. J. Li; S. L. Li; W. D. Li; W. G. Li; X. L. Li; X. N. Li; X. Q. Li; X. R. Li; Z. B. Li; H. Liang; Y. F. Liang; Y. T. Liang; G. R. Liao; X. T. Liao; B. J. Liu; C. L. Liu; C. X. Liu; C. Y. Liu; F. H. Liu; Fang Liu; Feng Liu; H. Liu; H. H. Liu; H. M. Liu; H. W. Liu; J. P. Liu; K. Y. Liu; Kai Liu; P. L. Liu; Q. Liu; S. B. Liu; X. Liu; Y. B. Liu; Z. A. Liu; Zhiqiang Liu; Zhiqing Liu; H. Loehner; G. R. Lu; H. J. Lu; J. G. Lu; Q. W. Lu; X. R. Lu; Y. P. Lu; C. L. Luo; M. X. Luo; T. Luo; X. L. Luo; M. Lv; C. L. Ma; F. C. Ma; H. L. Ma; Q. M. Ma; S. Ma; T. Ma; X. Y. Ma; Y. Ma; F. E. Maas; M. Maggiora; Q. A. Malik; Y. J. Mao; Z. P. Mao; J. G. Messchendorp; J. Min; T. J. Min; R. E. Mitchell; X. H. Mo; C. Morales Morales; C. Motzko; N. Yu. Muchnoi; H. Muramatsu; Y. Nefedov; C. Nicholson; I. B. Nikolaev; Z. Ning; S. L. Olsen; Q. Ouyang; S. Pacetti; J. W. Park; M. Pelizaeus; H. P. Peng; K. Peters; J. L. Ping; R. G. Ping; R. Poling; E. Prencipe; M. Qi; S. Qian; C. F. Qiao; X. S. Qin; Y. Qin; Z. H. Qin; J. F. Qiu; K. H. Rashid; G. Rong; X. D. Ruan; A. Sarantsev; B. D. Schaefer; J. Schulze; M. Shao; C. P. Shen; X. Y. Shen; H. Y. Sheng; M. R. Shepherd; X. Y. Song; S. Spataro; B. Spruck; D. H. Sun; G. X. Sun; J. F. Sun; S. S. Sun; Y. J. Sun; Y. Z. Sun; Z. J. Sun; Z. T. Sun; C. J. Tang; X. Tang; I. Tapan; E. H. Thorndike; D. Toth; M. Ullrich; G. S. Varner; B. Wang; B. Q. Wang; D. Wang; D. Y. Wang; K. Wang; L. L. Wang; L. S. Wang; M. Wang; P. Wang; P. L. Wang; Q. Wang; Q. J. Wang; S. G. Wang; X. L. Wang; Y. D. Wang; Y. F. Wang; Y. Q. Wang; Z. Wang; Z. G. Wang; Z. Y. Wang; D. H. Wei; J. B. Wei; P. Weidenkaff; Q. G. Wen; S. P. Wen; M. Werner; U. Wiedner; L. H. Wu; N. Wu; S. X. Wu; W. Wu; Z. Wu; L. G. Xia; Z. J. Xiao; Y. G. Xie; Q. L. Xiu; G. F. Xu; G. M. Xu; H. Xu; Q. J. Xu; X. P. Xu; Z. R. Xu; F. Xue; Z. Xue; L. Yan; W. B. Yan; Y. H. Yan; H. X. Yang; Y. Yang; Y. X. Yang; H. Ye; M. Ye; M. H. Ye; B. X. Yu; C. X. Yu; H. W. Yu; J. S. Yu; S. P. Yu; C. Z. Yuan; Y. Yuan; A. A. Zafar; A. Zallo; Y. Zeng; B. X. Zhang; B. Y. Zhang; C. Zhang; C. C. Zhang; D. H. Zhang; H. H. Zhang; H. Y. Zhang; J. Q. Zhang; J. W. Zhang; J. Y. Zhang; J. Z. Zhang; S. H. Zhang; X. J. Zhang; X. Y. Zhang; Y. Zhang; Y. H. Zhang; Y. S. Zhang; Z. P. Zhang; Z. Y. Zhang; G. Zhao; H. S. Zhao; J. W. Zhao; K. X. Zhao; Lei Zhao; Ling Zhao; M. G. Zhao; Q. Zhao; Q. Z. Zhao; S. J. Zhao; T. C. Zhao; X. H. Zhao; Y. B. Zhao; Z. G. Zhao; A. Zhemchugov; B. Zheng; J. P. Zheng; Y. H. Zheng; B. Zhong; J. Zhong; Z. Zhong; L. Zhou; X. K. Zhou; X. R. Zhou; C. Zhu; K. Zhu; K. J. Zhu; S. H. Zhu; X. L. Zhu; Y. C. Zhu; Y. M. Zhu; Y. S. Zhu; Z. A. Zhu; J. Zhuang; B. S. Zou; J. H. Zou;
8 Jan 2013
- - -
2.
Measurements of the absolute branching fractions for $D_{s}^{+} ightarroweta e^{+} u_{e}$ and $D_{s}^{+} ightarroweta^{prime} e^{+} u_{e}$
M. Ablikim; M. N. Achasov; X. C. Ai; O. Albayrak; M. Albrecht; D. J. Ambrose; A. Amoroso; F. F. An; Q. An; J. Z. Bai; R. Baldini Ferroli; Y. Ban; D. W. Bennett; J. V. Bennett; M. Bertani; D. Bettoni; J. M. Bian; F. Bianchi; E. Boger; I. Boyko; R. A. Briere; H. Cai; X. Cai; O. Cakir; A. Calcaterra; G. F. Cao; S. A. Cetin; J. F. Chang; G. Chelkov; G. Chen; H. S. Chen; H. Y. Chen; J. C. Chen; M. L. Chen; S. Chen; S. J. Chen; X. Chen; X. R. Chen; Y. B. Chen; H. P. Cheng; X. K. Chu; G. Cibinetto; H. L. Dai; J. P. Dai; A. Dbeyssi; D. Dedovich; Z. Y. Deng; A. Denig; I. Denysenko; M. Destefanis; F. De Mori; Y. Ding; C. Dong; J. Dong; L. Y. Dong; M. Y. Dong; Z. L. Dou; S. X. Du; P. F. Duan; J. Z. Fan; J. Fang; S. S. Fang; X. Fang; Y. Fang; R. Farinelli; L. Fava; O. Fedorov; F. Feldbauer; G. Felici; C. Q. Feng; E. Fioravanti; M. Fritsch; C. D. Fu; Q. Gao; X. L. Gao; X. Y. Gao; Y. Gao; Z. Gao; I. Garzia; K. Goetzen; L. Gong; W. X. Gong; W. Gradl; M. Greco; M. H. Gu; Y. T. Gu; Y. H. Guan; A. Q. Guo; L. B. Guo; R. P. Guo; Y. Guo; Y. P. Guo; Z. Haddadi; A. Hafner; S. Han; X. Q. Hao; F. A. Harris; K. L. He; T. Held; Y. K. Heng; Z. L. Hou; C. Hu; H. M. Hu; J. F. Hu; T. Hu; Y. Hu; G. S. Huang; J. S. Huang; X. T. Huang; X. Z. Huang; Y. Huang; Z. L. Huang; T. Hussain; Q. Ji; Q. P. Ji; X. B. Ji; X. L. Ji; L. W. Jiang; X. S. Jiang; X. Y. Jiang; J. B. Jiao; Z. Jiao; D. P. Jin; S. Jin; T. Johansson; A. Julin; N. Kalantar-Nayestanaki; X. L. Kang; X. S. Kang; M. Kavatsyuk; B. C. Ke; P. Kiese; R. Kliemt; B. Kloss; O. B. Kolcu; B. Kopf; M. Kornicer; A. Kupsc; W. Kühn; J. S. Lange; M. Lara; P. Larin; C. Leng; C. Li; Cheng Li; D. M. Li; F. Li; F. Y. Li; G. Li; H. B. Li; H. J. Li; J. C. Li; Jin Li; K. Li; K. Li; Lei Li; P. R. Li; Q. Y. Li; T. Li; W. D. Li; W. G. Li; X. L. Li; X. N. Li; X. Q. Li; Y. B. Li; Z. B. Li; H. Liang; Y. F. Liang; Y. T. Liang; G. R. Liao; D. X. Lin; B. Liu; B. J. Liu; C. X. Liu; D. Liu; F. H. Liu; Fang Liu; Feng Liu; H. B. Liu; H. H. Liu; H. H. Liu; H. M. Liu; J. Liu; J. B. Liu; J. P. Liu; J. Y. Liu; K. Liu; K. Y. Liu; L. D. Liu; P. L. Liu; Q. Liu; S. B. Liu; X. Liu; Y. B. Liu; Z. A. Liu; Zhiqing Liu; H. Loehner; X. C. Lou; H. J. Lu; J. G. Lu; Y. Lu; Y. P. Lu; C. L. Luo; M. X. Luo; T. Luo; X. L. Luo; X. R. Lyu; F. C. Ma; H. L. Ma; L. L. Ma; M. M. Ma; Q. M. Ma; T. Ma; X. N. Ma; X. Y. Ma; Y. M. Ma; F. E. Maas; M. Maggiora; Y. J. Mao; Z. P. Mao; S. Marcello; J. G. Messchendorp; J. Min; T. J. Min; R. E. Mitchell; X. H. Mo; Y. J. Mo; C. Morales Morales; N. Yu. Muchnoi; H. Muramatsu; Y. Nefedov; F. Nerling; I. B. Nikolaev; Z. Ning; S. Nisar; S. L. Niu; X. Y. Niu; S. L. Olsen; Q. Ouyang; S. Pacetti; Y. Pan; P. Patteri; M. Pelizaeus; H. P. Peng; K. Peters; J. Pettersson; J. L. Ping; R. G. Ping; R. Poling; V. Prasad; H. R. Qi; M. Qi; S. Qian; C. F. Qiao; L. Q. Qin; N. Qin; X. S. Qin; Z. H. Qin; J. F. Qiu; K. H. Rashid; C. F. Redmer; M. Ripka; G. Rong; Ch. Rosner; X. D. Ruan; A. Sarantsev; M. Savrié; K. Schoenning; S. Schumann; W. Shan; M. Shao; C. P. Shen; P. X. Shen; X. Y. Shen; H. Y. Sheng; M. Shi; W. M. Song; X. Y. Song; S. Sosio; S. Spataro; G. X. Sun; J. F. Sun; S. S. Sun; X. H. Sun; Y. J. Sun; Y. Z. Sun; Z. J. Sun; Z. T. Sun; C. J. Tang; X. Tang; I. Tapan; E. H. Thorndike; M. Tiemens; M. Ullrich; I. Uman; G. S. Varner; B. Wang; B. L. Wang; D. Wang; D. Y. Wang; K. Wang; L. L. Wang; L. S. Wang; M. Wang; P. Wang; P. L. Wang; W. Wang; W. P. Wang; X. F. Wang; Y. Wang; Y. D. Wang; Y. F. Wang; Y. Q. Wang; Z. Wang; Z. G. Wang; Z. H. Wang; Z. Y. Wang; Z. Y. Wang; T. Weber; D. H. Wei; P. Weidenkaff; S. P. Wen; U. Wiedner; M. Wolke; L. H. Wu; L. J. Wu; Z. Wu; L. Xia; L. G. Xia; Y. Xia; D. Xiao; H. Xiao; Z. J. Xiao; Y. G. Xie; Q. L. Xiu; G. F. Xu; J. J. Xu; L. Xu; Q. J. Xu; Q. N. Xu; X. P. Xu; L. Yan; W. B. Yan; W. C. Yan; Y. H. Yan; H. J. Yang; H. X. Yang; L. Yang; Y. X. Yang; M. Ye; M. H. Ye; J. H. Yin; B. X. Yu; C. X. Yu; J. S. Yu; C. Z. Yuan; W. L. Yuan; Y. Yuan; A. Yuncu; A. A. Zafar; A. Zallo; Y. Zeng; Z. Zeng; B. X. Zhang; B. Y. Zhang; C. Zhang; C. C. Zhang; D. H. Zhang; H. H. Zhang; H. Y. Zhang; J. Zhang; J. J. Zhang; J. L. Zhang; J. Q. Zhang; J. W. Zhang; J. Y. Zhang; J. Z. Zhang; K. Zhang; L. Zhang; S. Q. Zhang; X. Y. Zhang; Y. Zhang; Y. H. Zhang; Y. N. Zhang; Y. T. Zhang; Yu Zhang; Z. H. Zhang; Z. P. Zhan; Z. Y. Zhang; G. Zhao; J. W. Zhao; J. Y. Zhao; J. Z. Zhao; Lei Zhao; Ling Zhao; M. G. Zhao; Q. Zhao; Q. W. Zhao; S. J. Zhao; T. C. Zhao; Y. B. Zhao; Z. G. Zhao; A. Zhemchugov; B. Zheng; J. P. Zheng; W. J. Zheng; Y. H. Zheng; B. Zhong; L. Zhou; X. Zhou; X. K. Zhou; X. R. Zhou; X. Y. Zhou; K. Zhu; K. J. Zhu; S. Zhu; S. H. Zhu; X. L. Zhu; Y. C. Zhu; Y. S. Zhu; Z. A. Zhu; J. Zhuang; L. Zotti; B. S. Zou; J. H. Zou;
23 Aug 2016
- - -
3.
Observation of $e^+e^- ightarrow omega chi_{c1,2}$ near $sqrt{s}$ = 4.42 and 4.6 GeV
M. Ablikim; M. N. Achasov; X. C. Ai; O. Albayrak; M. Albrecht; D. J. Ambrose; A. Amoroso; F. F. An; Q. An; J. Z. Bai; R. Baldini Ferroli; Y. Ban; D. W. Bennett; J. V. Bennett; M. Bertani; D. Bettoni; J. M. Bian; F. Bianchi; E. Boger; I. Boyko; R. A. Briere; H. Cai; X. Cai; O. Cakir; A. Calcaterra; G. F. Cao; S. A. Cetin; J. F. Chang; G. Chelkov; G. Chen; H. S. Chen; H. Y. Chen; J. C. Chen; M. L. Chen; S. J. Chen; X. Chen; X. R. Chen; Y. B. Chen; H. P. Cheng; X. K. Chu; G. Cibinetto; H. L. Dai; J. P. Dai; A. Dbeyssi; D. Dedovich; Z. Y. Deng; A. Denig; I. Denysenko; M. Destefanis; F. De Mori; Y. Ding; C. Dong; J. Dong; L. Y. Dong; M. Y. Dong; Z. L. Dou; S. X. Du; P. F. Duan; E. E. Eren; J. Z. Fan; J. Fang; S. S. Fang; X. Fang; Y. Fang; R. Farinelli; L. Fava; O. Fedorov; F. Feldbauer; G. Felici; C. Q. Feng; E. Fioravanti; M. Fritsch; C. D. Fu; Q. Gao; X. L. Gao; X. Y. Gao; Y. Gao; Z. Gao; I. Garzia; K. Goetzen; L. Gong; W. X. Gong; W. Gradl; M. Greco; M. H. Gu; Y. T. Gu; Y. H. Guan; A. Q. Guo; L. B. Guo; Y. Guo; Y. P. Guo; Z. Haddadi; A. Hafner; S. Han; X. Q. Hao; F. A. Harris; K. L. He; T. Held; Y. K. Heng; Z. L. Hou; C. Hu; H. M. Hu; J. F. Hu; T. Hu; Y. Hu; G. S. Huang; J. S. Huang; X. T. Huang; Y. Huang; T. Hussain; Q. Ji; Q. P. Ji; X. B. Ji; X. L. Ji; L. W. Jiang; X. S. Jiang; X. Y. Jiang; J. B. Jiao; Z. Jiao; D. P. Jin; S. Jin; T. Johansson; A. Julin; N. Kalantar-Nayestanaki; X. L. Kang; X. S. Kang; M. Kavatsyuk; B. C. Ke; P. Kiese; R. Kliemt; B. Kloss; O. B. Kolcu; B. Kopf; M. Kornicer; W. Kuehn; A. Kupsc; J. S. Lange; M. Lara; P. Larin; C. Leng; C. Li; C. H. Li; Cheng Li; D. M. Li; F. Li; F. Y. Li; G. Li; H. B. Li; J. C. Li; Jin Li; K. Li; K. Li; Lei Li; P. R. Li; Q. Y. Li; T. Li; W. D. Li; W. G. Li; X. L. Li; X. M. Li; X. N. Li; X. Q. Li; Z. B. Li; H. Liang; Y. F. Liang; Y. T. Liang; G. R. Liao; D. X. Lin; B. J. Liu; C. X. Liu; D. Liu; F. H. Liu; Fang Liu; Feng Liu; H. B. Liu; H. H. Liu; H. H. Liu; H. M. Liu; J. Liu; J. B. Liu; J. P. Liu; J. Y. Liu; K. Liu; K. Y. Liu; L. D. Liu; P. L. Liu; Q. Liu; S. B. Liu; X. Liu; Y. B. Liu; Z. A. Liu; Zhiqing Liu; H. Loehner; X. C. Lou; H. J. Lu; J. G. Lu; Y. Lu; Y. P. Lu; C. L. Luo; M. X. Luo; T. Luo; X. L. Luo; X. R. Lyu; F. C. Ma; H. L. Ma; L. L. Ma; Q. M. Ma; T. Ma; X. N. Ma; X. Y. Ma; Y. M. Ma; F. E. Maas; M. Maggiora; Y. J. Mao; Z. P. Mao; S. Marcello; J. G. Messchendorp; J. Min; R. E. Mitchell; X. H. Mo; Y. J. Mo; C. Morales; Morales; N. Yu. Muchnoi; H. Muramatsu; Y. Nefedov; F. Nerling; I. B. Nikolaev; Z. Ning; S. Nisar; S. L. Niu; X. Y. Niu; S. L. Olsen; Q. Ouyang; S. Pacetti; Y. Pan; P. Patteri; M. Pelizaeus; H. P. Peng; K. Peters; J. Pettersson; J. L. Ping; R. G. Ping; R. Poling; V. Prasad; H. R. Qi; M. Qi; S. Qian; C. F. Qiao; L. Q. Qin; N. Qin; X. S. Qin; Z. H. Qin; J. F. Qiu; K. H. Rashid; C. F. Redmer; M. Ripka; G. Rong; Ch. Rosner; X. D. Ruan; V. Santoro; A. Sarantsev; M. Savrié; K. Schoenning; S. Schumann; W. Shan; M. Shao; C. P. Shen; P. X. Shen; X. Y. Shen; H. Y. Sheng; W. M. Song; X. Y. Song; S. Sosio; S. Spataro; G. X. Sun; J. F. Sun; S. S. Sun; Y. J. Sun; Y. Z. Sun; Z. J. Sun; Z. T. Sun; C. J. Tang; X. Tang; I. Tapan; E. H. Thorndike; M. Tiemens; M. Ullrich; I. Uman; G. S. Varner; B. Wang; B. L. Wang; D. Wang; D. Y. Wang; K. Wang; L. L. Wang; L. S. Wang; M. Wang; P. Wang; P. L. Wang; S. G. Wang; W. Wang; W. P. Wang; X. F. Wang; Y. D. Wang; Y. F. Wang; Y. Q. Wang; Z. Wang; Z. G. Wang; Z. H. Wang; Z. Y. Wang; T. Weber; D. H. Wei; J. B. Wei; P. Weidenkaff; S. P. Wen; U. Wiedner; M. Wolke; L. H. Wu; Z. Wu; L. Xia; L. G. Xia; Y. Xia; D. Xiao; H. Xiao; Z. J. Xiao; Y. G. Xie; Q. L. Xiu; G. F. Xu; L. Xu; Q. J. Xu; Q. N. Xu; X. P. Xu; L. Yan; W. B. Yan; W. C. Yan; Y. H. Yan; H. J. Yang; H. X. Yang; L. Yang; Y. X. Yang; M. Ye; M. H. Ye; J. H. Yin; B. X. Yu; C. X. Yu; J. S. Yu; C. Z. Yuan; W. L. Yuan; Y. Yuan; A. Yuncu; A. A. Zafar; A. Zallo; Y. Zeng; Z. Zeng; B. X. Zhang; B. Y. Zhang; C. Zhang; C. C. Zhang; D. H. Zhang; H. H. Zhang; H. Y. Zhang; J. J. Zhang; J. L. Zhang; J. Q. Zhang; J. W. Zhang; J. Y. Zhang; J. Z. Zhang; K. Zhang; L. Zhang; X. Y. Zhang; Y. Zhang; Y. H. Zhang; Y. N. Zhang; Y. T. Zhang; Yu Zhang; Z. H. Zhang; Z. P. Zhang; Z. Y. Zhang; G. Zhao; J. W. Zhao; J. Y. Zhao; J. Z. Zhao; Lei Zhao; Ling Zhao; M. G. Zhao; Q. Zhao; Q. W. Zhao; S. J. Zhao; T. C. Zhao; Y. B. Zhao; Z. G. Zhao; A. Zhemchugov; B. Zheng; J. P. Zheng; W. J. Zheng; Y. H. Zheng; B. Zhong; L. Zhou; X. Zhou; X. K. Zhou; X. R. Zhou; X. Y. Zhou; K. Zhu; K. J. Zhu; S. Zhu; S. H. Zhu; X. L. Zhu; Y. C. Zhu; Y. S. Zhu; Z. A. Zhu; J. Zhuang; L. Zotti; B. S. Zou; J. H. Zou;
27 Nov 2015
- - -
4.
Observation of a neutral structure near the $Dar{D}^{*}$ mass threshold in $e^{+}e^{-} o (D ar{D}^*)^0pi^0$ at $sqrt{s}$ = 4.226 and 4.257 GeV
M. Ablikim; M. N. Achasov; X. C. Ai; O. Albayrak; M. Albrecht; D. J. Ambrose; A. Amoroso; F. F. An; Q. An; J. Z. Bai; R. Baldini Ferroli; Y. Ban; D. W. Bennett; J. V. Bennett; M. Bertani; D. Bettoni; J. M. Bian; F. Bianchi; E. Boger; I. Boyko; R. A. Briere; H. Cai; X. Cai; O. Cakir; A. Calcaterra; G. F. Cao; S. A. Cetin; J. F. Chang; G. Chelkov; G. Chen; H. S. Chen; H. Y. Chen; J. C. Chen; M. L. Chen; S. J. Chen; X. Chen; X. R. Chen; Y. B. Chen; H. P. Cheng; X. K. Chu; G. Cibinetto; H. L. Dai; J. P. Dai; A. Dbeyssi; D. Dedovich; Z. Y. Deng; A. Denig; I. Denysenko; M. Destefanis; F. De Mori; Y. Ding; C. Dong; J. Dong; L. Y. Dong; M. Y. Dong; S. X. Du; P. F. Duan; E. E. Eren; J. Z. Fan; J. Fang; S. S. Fang; X. Fang; Y. Fang; L. Fava; F. Feldbauer; G. Felici; C. Q. Feng; E. Fioravanti; M. Fritsch; C. D. Fu; Q. Gao; X. Y. Gao; Y. Gao; Z. Gao; I. Garzia; K. Goetzen; W. X. Gong; W. Gradl; M. Greco; M. H. Gu; Y. T. Gu; Y. H. Guan; A. Q. Guo; L. B. Guo; Y. Guo; Y. P. Guo; Z. Haddadi; A. Hafner; S. Han; X. Q. Hao; F. A. Harris; K. L. He; X. Q. He; T. Held; Y. K. Heng; Z. L. Hou; C. Hu; H. M. Hu; J. F. Hu; T. Hu; Y. Hu; G. M. Huang; G. S. Huang; J. S. Huang; X. T. Huang; Y. Huang; T. Hussain; Q. Ji; Q. P. Ji; X. B. Ji; X. L. Ji; L. L. Jiang; L. W. Jiang; X. S. Jiang; X. Y. Jiang; J. B. Jiao; Z. Jiao; D. P. Jin; S. Jin; T. Johansson; A. Julin; N. Kalantar-Nayestanaki; X. L. Kang; X. S. Kang; M. Kavatsyuk; B. C. Ke; P. Kiese; R. Kliemt; B. Kloss; O. B. Kolcu; B. Kopf; M. Kornicer; W. Kuehn; A. Kupsc; J. S. Lange; M. Lara; P. Larin; C. Leng; C. Li; Cheng Li; D. M. Li; F. Li; F. Y. Li; G. Li; H. B. Li; J. C. Li; Jin Li; K. Li; K. Li; Lei Li; P. R. Li; T. Li; W. D. Li; W. G. Li; X. L. Li; X. M. Li; X. N. Li; X. Q. Li; Z. B. Li; H. Liang; Y. F. Liang; Y. T. Liang; G. R. Liao; D. X. Lin; B. J. Liu; C. L. Liu; C. X. Liu; F. H. Liu; Fang Liu; Feng Liu; H. B. Liu; H. H. Liu; H. H. Liu; H. M. Liu; J. Liu; J. B. Liu; J. P. Liu; J. Y. Liu; K. Liu; K. Y. Liu; L. D. Liu; P. L. Liu; Q. Liu; S. B. Liu; X. Liu; Y. B. Liu; Z. A. Liu; Zhiqing Liu; H. Loehner; X. C. Lou; H. J. Lu; J. G. Lu; Y. Lu; Y. P. Lu; C. L. Luo; M. X. Luo; T. Luo; X. L. Luo; X. R. Lyu; F. C. Ma; H. L. Ma; L. L. Ma; Q. M. Ma; T. Ma; X. N. Ma; X. Y. Ma; F. E. Maas; M. Maggiora; Y. J. Mao; Z. P. Mao; S. Marcello; J. G. Messchendorp; J. Min; R. E. Mitchell; X. H. Mo; Y. J. Mo; C. Morales Morales; K. Moriya; N. Yu. Muchnoi; H. Muramatsu; Y. Nefedov; F. Nerling; I. B. Nikolaev; Z. Ning; S. Nisar; S. L. Niu; X. Y. Niu; S. L. Olsen; Q. Ouyang; S. Pacetti; P. Patteri; M. Pelizaeus; H. P. Peng; K. Peters; J. Pettersson; J. L. Ping; R. G. Ping; R. Poling; V. Prasad; M. Qi; S. Qian; C. F. Qiao; L. Q. Qin; N. Qin; X. S. Qin; Z. H. Qin; J. F. Qiu; K. H. Rashid; C. F. Redmer; M. Ripka; G. Rong; Ch. Rosner; X. D. Ruan; V. Santoro; A. Sarantsev; M. Savrié; K. Schoenning; S. Schumann; W. Shan; M. Shao; C. P. Shen; P. X. Shen; X. Y. Shen; H. Y. Sheng; W. M. Song; X. Y. Song; S. Sosio; S. Spataro; G. X. Sun; J. F. Sun; S. S. Sun; Y. J. Sun; Y. Z. Sun; Z. J. Sun; Z. T. Sun; C. J. Tang; X. Tang; I. Tapan; E. H. Thorndike; M. Tiemens; M. Ullrich; I. Uman; G. S. Varner; B. Wang; D. Wang; D. Y. Wang; K. Wang; L. L. Wang; L. S. Wang; M. Wang; P. Wang; P. L. Wang; S. G. Wang; W. Wang; X. F. Wang; Y. D. Wang; Y. F. Wang; Y. Q. Wang; Z. Wang; Z. G. Wang; Z. H. Wang; Z. Y. Wang; T. Weber; D. H. Wei; J. B. Wei; P. Weidenkaff; S. P. Wen; U. Wiedner; M. Wolke; L. H. Wu; Z. Wu; L. G. Xia; Y. Xia; D. Xiao; H. Xiao; Z. J. Xiao; Y. G. Xie; Q. L. Xiu; G. F. Xu; L. Xu; Q. J. Xu; X. P. Xu; L. Yan; W. B. Yan; W. C. Yan; Y. H. Yan; H. J. Yang; H. X. Yang; L. Yang; Y. Yang; Y. X. Yang; M. Ye; M. H. Ye; J. H. Yin; B. X. Yu; C. X. Yu; J. S. Yu; C. Z. Yuan; W. L. Yuan; Y. Yuan; A. Yuncu; A. A. Zafar; A. Zallo; Y. Zeng; B. X. Zhang; B. Y. Zhang; C. Zhang; C. C. Zhang; D. H. Zhang; H. H. Zhang; H. Y. Zhang; J. J. Zhang; J. L. Zhang; J. Q. Zhang; J. W. Zhang; J. Y. Zhang; J. Z. Zhang; K. Zhang; L. Zhang; X. Y. Zhang; Y. Zhang; Y. N. Zhang; Y. H. Zhang; Y. T. Zhang; Yu Zhang; Z. H. Zhang; Z. P. Zhang; Z. Y. Zhang; G. Zhao; J. W. Zhao; J. Y. Zhao; J. Z. Zhao; Lei Zhao; Ling Zhao; M. G. Zhao; Q. Zhao; Q. W. Zhao; S. J. Zhao; T. C. Zhao; Y. B. Zhao; Z. G. Zhao; A. Zhemchugov; B. Zheng; J. P. Zheng; W. J. Zheng; Y. H. Zheng; B. Zhong; L. Zhou; X. Zhou; X. K. Zhou; X. R. Zhou; X. Y. Zhou; K. Zhu; K. J. Zhu; S. Zhu; S. H. Zhu; X. L. Zhu; Y. C. Zhu; Y. S. Zhu; Z. A. Zhu; J. Zhuang; L. Zotti; B. S. Zou; J. H. Zou;
18 Sep 2015
- - -
5.
Measurement of azimuthal asymmetries in inclusive charged dipion production in $e^+e^-$ annihilations at $sqrt{s}$ = 3.65 GeV
BESIII Collaboration; M. Ablikim; M. N. Achasov; X. C. Ai; O. Albayrak; M. Albrecht; D. J. Ambrose; A. Amoroso; F. F. An; Q. An; J. Z. Bai; R. Baldini Ferroli; Y. Ban; D. W. Bennett; J. V. Bennett; M. Bertani; D. Bettoni; J. M. Bian; F. Bianchi; E. Boger; I. Boyko; R. A. Briere; H. Cai; X. Cai; O. Cakir; A. Calcaterra; G. F. Cao; S. A. Cetin; J. F. Chang; G. Chelkov; G. Chen; H. S. Chen; H. Y. Chen; J. C. Chen; M. L. Chen; S. J. Chen; X. Chen; X. R. Chen; Y. B. Chen; H. P. Cheng; X. K. Chu; G. Cibinetto; H. L. Dai; J. P. Dai; A. Dbeyssi; D. Dedovich; Z. Y. Deng; A. Denig; I. Denysenko; M. Destefanis; F. De Mori; Y. Ding; C. Dong; J. Dong; L. Y. Dong; M. Y. Dong; S. X. Du; P. F. Duan; E. E. Eren; J. Z. Fan; J. Fang; S. S. Fang; X. Fang; Y. Fang; L. Fava; F. Feldbauer; G. Felici; C. Q. Feng; E. Fioravanti; M. Fritsch; C. D. Fu; Q. Gao; X. Y. Gao; Y. Gao; Z. Gao; I. Garzia; K. Goetzen; W. X. Gong; W. Gradl; M. Greco; M. H. Gu; Y. T. Gu; Y. H. Guan; A. Q. Guo; L. B. Guo; Y. Guo; Y. P. Guo; Z. Haddadi; A. Hafner; S. Han; X. Q. Hao; F. A. Harris; K. L. He; X. Q. He; T. Held; Y. K. Heng; Z. L. Hou; C. Hu; H. M. Hu; J. F. Hu; T. Hu; Y. Hu; G. M. Huang; G. S. Huang; J. S. Huang; X. T. Huang; Y. Huang; T. Hussain; Q. Ji; Q. P. Ji; X. B. Ji; X. L. Ji; L. W. Jiang; X. S. Jiang; X. Y. Jiang; J. B. Jiao; Z. Jiao; D. P. Jin; S. Jin; T. Johansson; A. Julin; N. Kalantar-Nayestanaki; X. L. Kang; X. S. Kang; M. Kavatsyuk; B. C. Ke; P. Kiese; R. Kliemt; B. Kloss; O. B. Kolcu; B. Kopf; M. Kornicer; W. Kühn; A. Kupsc; J. S. Lange; M. Lara; P. Larin; C. Leng; C. Li; Cheng Li; D. M. Li; F. Li; F. Y. Li; G. Li; H. B. Li; J. C. Li; Jin Li; K. Li; K. Li; Lei Li; P. R. Li; T. Li; W. D. Li; W. G. Li; X. L. Li; X. M. Li; X. N. Li; X. Q. Li; Z. B. Li; H. Liang; Y. F. Liang; Y. T. Liang; G. R. Liao; D. X. Lin; B. J. Liu; C. X. Liu; F. H. Liu; Fang Liu; Feng Liu; H. B. Liu; H. H. Liu; H. H. Liu; H. M. Liu; J. Liu; J. B. Liu; J. P. Liu; J. Y. Liu; K. Liu; K. Y. Liu; L. D. Liu; P. L. Liu; Q. Liu; S. B. Liu; X. Liu; Y. B. Liu; Z. A. Liu; Zhiqing Liu; H. Loehner; X. C. Lou; H. J. Lu; J. G. Lu; Y. Lu; Y. P. Lu; C. L. Luo; M. X. Luo; T. Luo; X. L. Luo; X. R. Lyu; F. C. Ma; H. L. Ma; L. L. Ma; Q. M. Ma; T. Ma; X. N. Ma; X. Y. Ma; F. E. Maas; M. Maggiora; Y. J. Mao; Z. P. Mao; S. Marcello; J. G. Messchendorp; J. Min; R. E. Mitchell; X. H. Mo; Y. J. Mo; C. Morales Morales; K. Moriya; N. Yu. Muchnoi; H. Muramatsu; Y. Nefedov; F. Nerling; I. B. Nikolaev; Z. Ning; S. Nisar; S. L. Niu; X. Y. Niu; S. L. Olsen; Q. Ouyang; S. Pacetti; P. Patteri; M. Pelizaeus; H. P. Peng; K. Peters; J. Pettersson; J. L. Ping; R. G. Ping; R. Poling; V. Prasad; M. Qi; S. Qian; C. F. Qiao; L. Q. Qin; N. Qin; X. S. Qin; Z. H. Qin; J. F. Qiu; K. H. Rashid; C. F. Redmer; M. Ripka; G. Rong; Ch. Rosner; X. D. Ruan; V. Santoro; A. Sarantsev; M. Savri'e; K. Schoenning; S. Schumann; W. Shan; M. Shao; C. P. Shen; P. X. Shen; X. Y. Shen; H. Y. Sheng; W. M. Song; X. Y. Song; S. Sosio; S. Spataro; G. X. Sun; J. F. Sun; S. S. Sun; Y. J. Sun; Y. Z. Sun; Z. J. Sun; Z. T. Sun; C. J. Tang; X. Tang; I. Tapan; E. H. Thorndike; M. Tiemens; M. Ullrich; I. Uman; G. S. Varner; B. Wang; D. Wang; D. Y. Wang; K. Wang; L. L. Wang; L. S. Wang; M. Wang; P. Wang; P. L. Wang; S. G. Wang; W. Wang; X. F. Wang; Y. D. Wang; Y. F. Wang; Y. Q. Wang; Z. Wang; Z. G. Wang; Z. H. Wang; Z. Y. Wang; T. Weber; D. H. Wei; J. B. Wei; P. Weidenkaff; S. P. Wen; U. Wiedner; M. Wolke; L. H. Wu; Z. Wu; L. G. Xia; Y. Xia; D. Xiao; H. Xiao; Z. J. Xiao; Y. G. Xie; Q. L. Xiu; G. F. Xu; L. Xu; Q. J. Xu; X. P. Xu; L. Yan; W. B. Yan; W. C. Yan; Y. H. Yan; H. J. Yang; H. X. Yang; L. Yang; Y. Yang; Y. X. Yang; M. Ye; M. H. Ye; J. H. Yin; B. X. Yu; C. X. Yu; J. S. Yu; C. Z. Yuan; W. L. Yuan; Y. Yuan; A. Yuncu; A. A. Zafar; A. Zallo; Y. Zeng; B. X. Zhang; B. Y. Zhang; C. Zhang; C. C. Zhang; D. H. Zhang; H. H. Zhang; H. Y. Zhang; J. J. Zhang; J. L. Zhang; J. Q. Zhang; J. W. Zhang; J. Y. Zhang; J. Z. Zhang; K. Zhang; L. Zhang; X. Y. Zhang; Y. Zhang; Y. N. Zhang; Y. H. Zhang; Y. T. Zhang; Yu Zhang; Z. H. Zhang; Z. P. Zhang; Z. Y. Zhang; G. Zhao; J. W. Zhao; J. Y. Zhao; J. Z. Zhao; Lei Zhao; Ling Zhao; M. G. Zhao; Q. Zhao; Q. W. Zhao; S. J. Zhao; T. C. Zhao; Y. B. Zhao; Z. G. Zhao; A. Zhemchugov; B. Zheng; J. P. Zheng; W. J. Zheng; Y. H. Zheng; B. Zhong; L. Zhou; X. Zhou; X. K. Zhou; X. R. Zhou; X. Y. Zhou; K. Zhu; K. J. Zhu; S. Zhu; S. H. Zhu; X. L. Zhu; Y. C. Zhu; Y. S. Zhu; Z. A. Zhu; J. Zhuang; L. Zotti; B. S. Zou; J. H. Zou;
24 Jul 2015
- - -
6.
Measurement of the branching fractions of $D_{s}^{+} ightarrow eta'X$ and $D_{s}^{+} ightarrow eta' ho^{+}$ in $e^+e^- o D^+_{s}D^-_{s}$
BESIII Collaboration; M. Ablikim; M. N. Achasov; X. C. Ai; O. Albayrak; M. Albrecht; D. J. Ambrose; A. Amoroso; F. F. An; Q. An; J. Z. Bai; R. Baldini Ferroli; Y. Ban; D. W. Bennett; J. V. Bennett; M. Bertani; D. Bettoni; J. M. Bian; F. Bianchi; E. Boger; I. Boyko; R. A. Briere; H. Cai; X. Cai; O. Cakir; A. Calcaterra; G. F. Cao; S. A. Cetin; J. F. Chang; G. Chelkov; G. Chen; H. S. Chen; H. Y. Chen; J. C. Chen; M. L. Chen; S. J. Chen; X. Chen; X. R. Chen; Y. B. Chen; H. P. Cheng; X. K. Chu; G. Cibinetto; H. L. Dai; J. P. Dai; A. Dbeyssi; D. Dedovich; Z. Y. Deng; A. Denig; I. Denysenko; M. Destefanis; F. De Mori; Y. Ding; C. Dong; J. Dong; L. Y. Dong; M. Y. Dong; S. X. Du; P. F. Duan; E. E. Eren; J. Z. Fan; J. Fang; S. S. Fang; X. Fang; Y. Fang; L. Fava; F. Feldbauer; G. Felici; C. Q. Feng; E. Fioravanti; M. Fritsch; C. D. Fu; Q. Gao; X. Y. Gao; Y. Gao; Z. Gao; I. Garzia; C. Geng; K. Goetzen; W. X. Gong; W. Gradl; M. Greco; M. H. Gu; Y. T. Gu; Y. H. Guan; A. Q. Guo; L. B. Guo; Y. Guo; Y. P. Guo; Z. Haddadi; A. Hafner; S. Han; Y. L. Han; X. Q. Hao; F. A. Harris; K. L. He; Z. Y. He; T. Held; Y. K. Heng; Z. L. Hou; C. Hu; H. M. Hu; J. F. Hu; T. Hu; Y. Hu; G. M. Huang; G. S. Huang; H. P. Huang; J. S. Huang; X. T. Huang; Y. Huang; T. Hussain; Q. Ji; Q. P. Ji; X. B. Ji; X. L. Ji; L. L. Jiang; L. W. Jiang; X. S. Jiang; X. Y. Jiang; J. B. Jiao; Z. Jiao; D. P. Jin; S. Jin; T. Johansson; A. Julin; N. Kalantar-Nayestanaki; X. L. Kang; X. S. Kang; M. Kavatsyuk; B. C. Ke; P. Kiese; R. Kliemt; B. Kloss; O. B. Kolcu; B. Kopf; M. Kornicer; W. Kühn; A. Kupsc; J. S. Lange; M. Lara; P. Larin; C. Leng; C. Li; C. H. Li; Cheng Li; D. M. Li; F. Li; G. Li; H. B. Li; J. C. Li; Jin Li; K. Li; K. Li; Lei Li; P. R. Li; T. Li; W. D. Li; W. G. Li; X. L. Li; X. M. Li; X. N. Li; X. Q. Li; Z. B. Li; H. Liang; Y. F. Liang; Y. T. Liang; G. R. Liao; D. X. Lin; B. J. Liu; C. X. Liu; F. H. Liu; Fang Liu; Feng Liu; H. B. Liu; H. H. Liu; H. H. Liu; H. M. Liu; J. Liu; J. B. Liu; J. P. Liu; J. Y. Liu; K. Liu; K. Y. Liu; L. D. Liu; P. L. Liu; Q. Liu; S. B. Liu; X. Liu; X. X. Liu; Y. B. Liu; Z. A. Liu; Zhiqiang Liu; Zhiqing Liu; H. Loehner; X. C. Lou; H. J. Lu; J. G. Lu; R. Q. Lu; Y. Lu; Y. P. Lu; C. L. Luo; M. X. Luo; T. Luo; X. L. Luo; M. Lv; X. R. Lyu; F. C. Ma; H. L. Ma; L. L. Ma; Q. M. Ma; T. Ma; X. N. Ma; X. Y. Ma; F. E. Maas; M. Maggiora; Y. J. Mao; Z. P. Mao; S. Marcello; J. G. Messchendorp; J. Min; T. J. Min; R. E. Mitchell; X. H. Mo; Y. J. Mo; C. Morales Morales; K. Moriya; N. Yu. Muchnoi; H. Muramatsu; Y. Nefedov; F. Nerling; I. B. Nikolaev; Z. Ning; S. Nisar; S. L. Niu; X. Y. Niu; S. L. Olsen; Q. Ouyang; S. Pacetti; P. Patteri; M. Pelizaeus; H. P. Peng; K. Peters; J. Pettersson; J. L. Ping; R. G. Ping; R. Poling; V. Prasad; Y. N. Pu; M. Qi; S. Qian; C. F. Qiao; L. Q. Qin; N. Qin; X. S. Qin; Y. Qin; Z. H. Qin; J. F. Qiu; K. H. Rashid; C. F. Redmer; H. L. Ren; M. Ripka; G. Rong; Ch. Rosner; X. D. Ruan; V. Santoro; A. Sarantsev; M. Savrié; K. Schoenning; S. Schumann; W. Shan; M. Shao; C. P. Shen; P. X. Shen; X. Y. Shen; H. Y. Sheng; W. M. Song; X. Y. Song; S. Sosio; S. Spataro; G. X. Sun; J. F. Sun; S. S. Sun; Y. J. Sun; Y. Z. Sun; Z. J. Sun; Z. T. Sun; C. J. Tang; X. Tang; I. Tapan; E. H. Thorndike; M. Tiemens; M. Ullrich; I. Uman; G. S. Varner; B. Wang; B. L. Wang; D. Wang; D. Y. Wang; K. Wang; L. L. Wang; L. S. Wang; M. Wang; P. Wang; P. L. Wang; S. G. Wang; W. Wang; X. F. Wang; Y. D. Wang; Y. F. Wang; Y. Q. Wang; Z. Wang; Z. G. Wang; Z. H. Wang; Z. Y. Wang; T. Weber; D. H. Wei; J. B. Wei; P. Weidenkaff; S. P. Wen; U. Wiedner; M. Wolke; L. H. Wu; Z. Wu; L. G. Xia; Y. Xia; D. Xiao; Z. J. Xiao; Y. G. Xie; Q. L. Xiu; G. F. Xu; L. Xu; Q. J. Xu; Q. N. Xu; X. P. Xu; L. Yan; W. B. Yan; W. C. Yan; Y. H. Yan; H. J. Yang; H. X. Yang; L. Yang; Y. Yang; Y. X. Yang; H. Ye; M. Ye; M. H. Ye; J. H. Yin; B. X. Yu; C. X. Yu; H. W. Yu; J. S. Yu; C. Z. Yuan; W. L. Yuan; Y. Yuan; A. Yuncu; A. A. Zafar; A. Zallo; Y. Zeng; B. X. Zhang; B. Y. Zhang; C. Zhang; C. C. Zhang; D. H. Zhang; H. H. Zhang; H. Y. Zhang; J. J. Zhang; J. L. Zhang; J. Q. Zhang; J. W. Zhang; J. Y. Zhang; J. Z. Zhang; K. Zhang; L. Zhang; S. H. Zhang; X. Y. Zhang; Y. Zhang; Y. N. Zhang; Y. H. Zhang; Y. T. Zhang; Yu Zhang; Z. H. Zhang; Z. P. Zhang; Z. Y. Zhang; G. Zhao; J. W. Zhao; J. Y. Zhao; J. Z. Zhao; Lei Zhao; Ling Zhao; M. G. Zhao; Q. Zhao; Q. W. Zhao; S. J. Zhao; T. C. Zhao; Y. B. Zhao; Z. G. Zhao; A. Zhemchugov; B. Zheng; J. P. Zheng; W. J. Zheng; Y. H. Zheng; B. Zhong; L. Zhou; Li Zhou; X. Zhou; X. K. Zhou; X. R. Zhou; X. Y. Zhou; K. Zhu; K. J. Zhu; S. Zhu; X. L. Zhu; Y. C. Zhu; Y. S. Zhu; Z. A. Zhu; J. Zhuang; L. Zotti; B. S. Zou; J. H. Zou;
30 Jun 2015
- - -
7.
Measurement of $y_{CP}$ in $D^0-overline{D}^0$ oscillation using quantum correlations in $e^+e^- o D^0overline{D}^0$ at $sqrt{s}$ = 3.773,GeV
BESIII Collaboration; M. Ablikim; M. N. Achasov; X. C. Ai; O. Albayrak; M. Albrecht; D. J. Ambrose; A. Amoroso; F. F. An; Q. An; J. Z. Bai; R. Baldini Ferroli; Y. Ban; D. W. Bennett; J. V. Bennett; M. Bertani; D. Bettoni; J. M. Bian; F. Bianchi; E. Boger; O. Bondarenko; I. Boyko; R. A. Briere; H. Cai; X. Cai; O. Cakir; A. Calcaterra; G. F. Cao; S. A. Cetin; J. F. Chang; G. Chelkov; G. Chen; H. S. Chen; H. Y. Chen; J. C. Chen; M. L. Chen; S. J. Chen; X. Chen; X. R. Chen; Y. B. Chen; H. P. Cheng; X. K. Chu; G. Cibinetto; D. Cronin-Hennessy; H. L. Dai; J. P. Dai; A. Dbeyssi; D. Dedovich; Z. Y. Deng; A. Denig; I. Denysenko; M. Destefanis; F. De Mori; Y. Ding; C. Dong; J. Dong; L. Y. Dong; M. Y. Dong; S. X. Du; P. F. Duan; J. Z. Fan; J. Fang; S. S. Fang; X. Fang; Y. Fang; L. Fava; F. Feldbauer; G. Felici; C. Q. Feng; E. Fioravanti; M. Fritsch; C. D. Fu; Q. Gao; Y. Gao; Z. Gao; I. Garzia; K. Goetzen; W. X. Gong; W. Gradl; M. Greco; M. H. Gu; Y. T. Gu; Y. H. Guan; A. Q. Guo; L. B. Guo; T. Guo; Y. Guo; Y. P. Guo; Z. Haddadi; A. Hafner; S. Han; Y. L. Han; F. A. Harris; K. L. He; Z. Y. He; T. Held; Y. K. Heng; Z. L. Hou; C. Hu; H. M. Hu; J. F. Hu; T. Hu; Y. Hu; G. M. Huang; G. S. Huang; H. P. Huang; J. S. Huang; X. T. Huang; Y. Huang; T. Hussain; Q. Ji; Q. P. Ji; X. B. Ji; X. L. Ji; L. L. Jiang; L. W. Jiang; X. S. Jiang; J. B. Jiao; Z. Jiao; D. P. Jin; S. Jin; T. Johansson; A. Julin; N. Kalantar-Nayestanaki; X. L. Kang; X. S. Kang; M. Kavatsyuk; B. C. Ke; R. Kliemt; B. Kloss; O. B. Kolcu; B. Kopf; M. Kornicer; W. Kuehn; A. Kupsc; W. Lai; J. S. Lange; M. Lara; P. Larin; C. H. Li; Cheng Li; D. M. Li; F. Li; G. Li; H. B. Li; J. C. Li; Jin Li; K. Li; K. Li; P. R. Li; T. Li; W. D. Li; W. G. Li; X. L. Li; X. M. Li; X. N. Li; X. Q. Li; Z. B. Li; H. Liang; Y. F. Liang; Y. T. Liang; G. R. Liao; D. X. Lin; B. J. Liu; C. L. Liu; C. X. Liu; F. H. Liu; Fang Liu; Feng Liu; H. B. Liu; H. H. Liu; H. H. Liu; H. M. Liu; J. Liu; J. P. Liu; J. Y. Liu; K. Liu; K. Y. Liu; L. D. Liu; P. L. Liu; Q. Liu; S. B. Liu; X. Liu; X. X. Liu; Y. B. Liu; Z. A. Liu; Zhiqiang Liu; Zhiqing Liu; H. Loehner; X. C. Lou; H. J. Lu; J. G. Lu; R. Q. Lu; Y. Lu; Y. P. Lu; C. L. Luo; M. X. Luo; T. Luo; X. L. Luo; M. Lv; X. R. Lyu; F. C. Ma; H. L. Ma; L. L. Ma; Q. M. Ma; S. Ma; T. Ma; X. N. Ma; X. Y. Ma; F. E. Maas; M. Maggiora; Q. A. Malik; Y. J. Mao; Z. P. Mao; S. Marcello; J. G. Messchendorp; J. Min; T. J. Min; R. E. Mitchell; X. H. Mo; Y. J. Mo; C. Morales Morales; K. Moriya; N. Yu. Muchnoi; H. Muramatsu; Y. Nefedov; F. Nerling; I. B. Nikolaev; Z. Ning; S. Nisar; S. L. Niu; X. Y. Niu; S. L. Olsen; Q. Ouyang; S. Pacetti; P. Patteri; M. Pelizaeus; H. P. Peng; K. Peters; J. L. Ping; R. G. Ping; R. Poling; Y. N. Pu; M. Qi; S. Qian; C. F. Qiao; L. Q. Qin; N. Qin; X. S. Qin; Y. Qin; Z. H. Qin; J. F. Qiu; K. H. Rashid; C. F. Redmer; H. L. Ren; M. Ripka; G. Rong; X. D. Ruan; V. Santoro; A. Sarantsev; M. Savrié; K. Schoenning; S. Schumann; W. Shan; M. Shao; C. P. Shen; P. X. Shen; X. Y. Shen; H. Y. Sheng; M. R. Shepherd; W. M. Song; X. Y. Song; S. Sosio; S. Spataro; B. Spruck; G. X. Sun; J. F. Sun; S. S. Sun; Y. J. Sun; Y. Z. Sun; Z. J. Sun; Z. T. Sun; C. J. Tang; X. Tang; I. Tapan; E. H. Thorndike; M. Tiemens; D. Toth; M. Ullrich; I. Uman; G. S. Varner; B. Wang; B. L. Wang; D. Wang; D. Y. Wang; K. Wang; L. L. Wang; L. S. Wang; M. Wang; P. Wang; P. L. Wang; Q. J. Wang; S. G. Wang; W. Wang; X. F. Wang; Y. D. Wang; Y. F. Wang; Y. Q. Wang; Z. Wang; Z. G. Wang; Z. H. Wang; Z. Y. Wang; T. Weber; D. H. Wei; J. B. Wei; P. Weidenkaff; S. P. Wen; U. Wiedner; M. Wolke; L. H. Wu; Z. Wu; L. G. Xia; Y. Xia; D. Xiao; Z. J. Xiao; Y. G. Xie; G. F. Xu; L. Xu; Q. J. Xu; Q. N. Xu; X. P. Xu; L. Yan; W. B. Yan; W. C. Yan; Y. H. Yan; H. X. Yang; L. Yang; Y. Yang; Y. X. Yang; H. Ye; M. Ye; M. H. Ye; J. H. Yin; B. X. Yu; C. X. Yu; H. W. Yu; J. S. Yu; C. Z. Yuan; W. L. Yuan; Y. Yuan; A. Yuncu; A. A. Zafar; A. Zallo; Y. Zeng; B. X. Zhang; B. Y. Zhang; C. Zhang; C. C. Zhang; D. H. Zhang; H. H. Zhang; H. Y. Zhang; J. J. Zhang; J. L. Zhang; J. Q. Zhang; J. W. Zhang; J. Y. Zhang; J. Z. Zhang; K. Zhang; L. Zhang; S. H. Zhang; X. Y. Zhang; Y. Zhang; Y. H. Zhang; Y. T. Zhang; Z. H. Zhang; Z. P. Zhang; Z. Y. Zhang; G. Zhao; J. W. Zhao; J. Y. Zhao; J. Z. Zhao; Lei Zhao; Ling Zhao; M. G. Zhao; Q. Zhao; Q. W. Zhao; S. J. Zhao; T. C. Zhao; Y. B. Zhao; Z. G. Zhao; A. Zhemchugov; B. Zheng; J. P. Zheng; W. J. Zheng; Y. H. Zheng; B. Zhong; L. Zhou; Li Zhou; X. Zhou; X. K. Zhou; X. R. Zhou; X. Y. Zhou; K. Zhu; K. J. Zhu; S. Zhu; X. L. Zhu; Y. C. Zhu; Y. S. Zhu; Z. A. Zhu; J. Zhuang; B. S. Zou; J. H. Zou;
7 Jan 2015
- - -
8.
Search for the $Y(4140)$ via $e^{+} e^{-} o gamma phi J/psi$ at $sqrt{s}=$ 4.23, 4.26 and 4.36~GeV
M. Ablikim; M. N. Achasov; X. C. Ai; O. Albayrak; M. Albrecht; D. J. Ambrose; A. Amoroso; F. F. An; Q. An; J. Z. Bai; R. Baldini Ferroli; Y. Ban; D. W. Bennett; J. V. Bennett; M. Bertani; D. Bettoni; J. M. Bian; F. Bianchi; E. Boger; O. Bondarenko; I. Boyko; R. A. Briere; H. Cai; X. Cai; O. Cakir; A. Calcaterra; G. F. Cao; S. A. Cetin; J. F. Chang; G. Chelkov; G. Chen; H. S. Chen; H. Y. Chen; J. C. Chen; M. L. Chen; S. J. Chen; X. Chen; X. R. Chen; Y. B. Chen; H. P. Cheng; X. K. Chu; G. Cibinetto; D. Cronin-Hennessy; H. L. Dai; J. P. Dai; A. Dbeyssi; D. Dedovich; Z. Y. Deng; A. Denig; I. Denysenko; M. Destefanis; F. De Mori; Y. Ding; C. Dong; J. Dong; L. Y. Dong; M. Y. Dong; S. X. Du; P. F. Duan; J. Z. Fan; J. Fang; S. S. Fang; X. Fang; Y. Fang; L. Fava; F. Feldbauer; G. Felici; C. Q. Feng; E. Fioravanti; M. Fritsch; C. D. Fu; Q. Gao; Y. Gao; I. Garzia; K. Goetzen; W. X. Gong; W. Gradl; M. Greco; M. H. Gu; Y. T. Gu; Y. H. Guan; A. Q. Guo; L. B. Guo; T. Guo; Y. Guo; Y. P. Guo; Z. Haddadi; A. Hafner; S. Han; Y. L. Han; F. A. Harris; K. L. He; Z. Y. He; T. Held; Y. K. Heng; Z. L. Hou; C. Hu; H. M. Hu; J. F. Hu; T. Hu; Y. Hu G. M. Huang G. S. Huang; H. P. Huang; J. S. Huang; X. T. Huang; Y. Huang; T. Hussain; Q. Ji; Q. P. Ji; X. B. Ji; X. L. Ji; L. L. Jiang; L. W. Jiang; X. S. Jiang; J. B. Jiao; Z. Jiao; D. P. Jin; S. Jin; T. Johansson; A. Julin; N. Kalantar-Nayestanaki; X. L. Kang; X. S. Kang; M. Kavatsyuk; B. C. Ke; R. Kliemt; B. Kloss; O. B. Kolcud; B. Kopf; M. Kornicer; W. Kuehn; A. Kupsc; W. Lai; J. S. Lange; M. Lara; P. Larin; C. H. Li; Cheng Li; D. M. Li; F. Li; G. Li; H. B. Li; J. C. Li; Jin Li; K. Li; K. Li; P. R. Li; T. Li; W. D. Li; W. G. Li; X. L. Li; X. M. Li; X. N. Li; X. Q. Li; Z. B. Li; H. Liang; Y. F. Liang; Y. T. Liang; G. R. Liao; D. X. Lin; B. J. Liu; C. L. Liu; C. X. Liu; F. H. Liu; Fang Liu; Feng Liu; H. B. Liu; H. H. Liu; H. H. Liu; H. M. Liu; J. Liu; J. P. Liu; J. Y. Liu; K. Liu; K. Y. Liu; L. D. Liu; P. L. Liu; Q. Liu; S. B. Liu; X. Liu; X. X. Liu; Y. B. Liu; Z. A. Liu; Zhiqiang Liu; Zhiqing Liu; H. Loehner; X. C. Loue; H. J. Lu; J. G. Lu; R. Q. Lu; Y. Lu; Y. P. Lu; C. L. Luo; M. X. Luo; T. Luo; X. L. Luo; M. Lv; X. R. Lyu; F. C. Ma; H. L. Ma; L. L. Ma; Q. M. Ma; S. Ma; T. Ma; X. N. Ma; X. Y. Ma; F. E. Maas; M. Maggiora; Q. A. Malik; Y. J. Mao; Z. P. Mao; S. Marcello; J. G. Messchendorp; J. Min; T. J. Min; R. E. Mitchell; X. H. Mo; Y. J. Mo; C. Morales Morales; K. Moriya; N. Yu. Muchnoia; H. Muramatsu; Y. Nefedov; F. Nerling; I. B. Nikolaeva; Z. Ning; S. Nisar; S. L. Niu; X. Y. Niu; S. L. Olsen; Q. Ouyang; S. Pacetti; P. Patteri; M. Pelizaeus; H. P. Peng; K. Peters; J. L. Ping; R. G. Ping; R. Poling; Y. N. Pu; M. Qi; S. Qian; C. F. Qiao; L. Q. Qin; N. Qin; X. S. Qin; Y. Qin; Z. H. Qin; J. F. Qiu; K. H. Rashid; C. F. Redmer; H. L. Ren; M. Ripka; G. Rong; X. D. Ruan; V. Santoro; A. Sarantsev; M. Savrié; K. Schoenning; S. Schumann; W. Shan; M. Shao; C. P. Shen; P. X. Shen; X. Y. Shen; H. Y. Sheng; M. R. Shepherd; W. M. Song; X. Y. Song; S. Sosio; S. Spataro; B. Spruck; G. X. Sun; J. F. Sun; S. S. Sun; Y. J. Sun; Y. Z. Sun; Z. J. Sun; Z. T. Sun; C. J. Tang; X. Tang; I. Tapan; E. H. Thorndike; M. Tiemens; D. Toth; M. Ullrich; I. Uman; G. S. Varner; B. Wang; B. L. Wang; D. Wang; D. Y. Wang; K. Wang; L. L. Wang; L. S. Wang; M. Wang; P. Wang; P. L. Wang; Q. J. Wang; S. G. Wang; W. Wang; X. F. Wang; Y. D. Wang; Y. F. Wang; Y. Q. Wang; Z. Wang; Z. G. Wang; Z. H. Wang; Z. Y. Wang; T. Weber; D. H. Wei; J. B. Wei; P. Weidenkaff; S. P. Wen; U. Wiedner; M. Wolke; L. H. Wu; Z. Wu; L. G. Xia; Y. Xia; D. Xiao; Z. J. Xiao; Y. G. Xie; G. F. Xu; L. Xu; Q. J. Xu; Q. N. Xu; X. P. Xu; L. Yan; W. B. Yan; W. C. Yan; Y. H. Yan; H. X. Yang; L. Yang; Y. Yang; Y. X. Yang; H. Ye; M. Ye; M. H. Ye J. H. Yin; B. X. Yu; C. X. Yu; H. W. Yu; J. S. Yu; C. Z. Yuan; W. L. Yuan; Y. Yuan; A. Yuncug; A. A. Zafar; A. Zallo; Y. Zeng; B. X. Zhang; B. Y. Zhang; C. Zhang; C. C. Zhang; D. H. Zhang; H. H. Zhang; H. Y. Zhang; J. J. Zhang; J. L. Zhang; J. Q. Zhang; J. W. Zhang; J. Y. Zhang; J. Z. Zhang; K. Zhang; L. Zhang; S. H. Zhang; X. J. Zhang; X. Y. Zhang; Y. Zhang; Y. H. Zhang; Z. H. Zhang; Z. P. Zhang; Z. Y. Zhang; G. Zhao; J. W. Zhao; J. Y. Zhao; J. Z. Zhao; Lei Zhao; Ling Zhao; M. G. Zhao; Q. Zhao; Q. W. Zhao; S. J. Zhao; T. C. Zhao; Y. B. Zhao; Z. G. Zhao; A. Zhemchugovh; B. Zheng; J. P. Zheng; W. J. Zheng; Y. H. Zheng; B. Zhong; L. Zhou; Li Zhou; X. Zhou; X. K. Zhou; X. R. Zhou; X. Y. Zhou; K. Zhu; K. J. Zhu; S. Zhu; X. L. Zhu; Y. C. Zhu; Y. S. Zhu; Z. A. Zhu; J. Zhuang; B. S. Zou; J. H. Zou;
5 Dec 2014
- - -
9.
Search for the weak decays $J/psi o D^{(*)-}_{s}e^{+} u_{e}+c.c.$
BESIII collaboration; M.Ablikim; M.N.Achasov; X.C.Ai; O.Albayrak; M.Albrecht; D.J.Ambrose; A.Amoroso; F.F.An; Q.An; J.Z.Bai; R.Baldini Ferroli; Y.Ban; D.W.Bennett; J.V.Bennett; M.Bertani; D.Bettoni; J.M.Bian; F.Bianchi; E.Boger; O.Bondarenko; I.Boyko; R.A.Briere; H.Cai; X.Cai; O. Cakir; A.Calcaterra; G.F.Cao; S.A.Cetin; J.F.Chang; G.Chelkov; G.Chen; H.S.Chen; H.Y.Chen; J.C.Chen; M.L.Chen; S.J.Chen; X.Chen; X.R.Chen; Y.B.Chen; H.P.Cheng; X.K.Chu; Y.P.Chu; G.Cibinetto; D.Cronin-Hennessy; H.L.Dai; J.P.Dai; D.Dedovich; Z.Y.Deng; A.Denig; I.Denysenko; M.Destefanis; F.De Mori; Y.Ding; C.Dong; J.Dong; L.Y.Dong; M.Y.Dong; S.X.Du; P.F.Duan; J.Z.Fan; J.Fang; S.S.Fang; X.Fang; Y.Fang; L.Fava; F.Feldbauer; G.Felici; C.Q.Feng; E.Fioravanti; C.D.Fu; Q.Gao; Y.Gao; I.Garzia; K.Goetzen; W.X.Gong; W.Gradl; M.Greco; M.H.Gu; Y.T.Gu; Y.H.Guan; A.Q.Guo; L.B.Guo; T.Guo; Y.Guo; Y.P.Guo; Z.Haddadi; A.Hafner; S.Han; Y.L.Han; F.A.Harris; K.L.He; Z.Y.He; T.Held; Y.K.Heng; Z.L.Hou; C.Hu; H.M.Hu; J.F.Hu; T.Hu; Y.Hu; G.M.Huang; G.S.Huang; H.P.Huang; J.S.Huang; X.T.Huang; Y.Huang; T.Hussain; Q.Ji; Q.P.Ji; X.B.Ji; X.L.Ji; L.L.Jiang; L.W.Jiang; X.S.Jiang; J.B.Jiao; Z.Jiao; D.P.Jin; S.Jin; T.Johansson; A.Julin; N.Kalantar-Nayestanaki; X.L.Kang; X.S.Kang; M.Kavatsyuk; B.C.Ke; R.Kliemt; B.Kloss; O.B.Kolcu; B.Kopf; M.Kornicer; W.Kuehn; A.Kupsc; W.Lai; J.S.Lange; M.Lara; P. Larin; C.H.Li; Cheng Li; D.M.Li; F.Li; G.Li; H.B.Li; J.C.Li; Jin Li; K.Li; K.Li; P.R.Li; T. Li; W.D.Li; W.G.Li; X.L.Li; X.M.Li; X.N.Li; X.Q.Li; Z.B.Li; H.Liang; Y.F.Liang; Y.T.Liang; G.R.Liao; D.X.Lin; B.J.Liu; C.L.Liu; C.X.Liu; F.H.Liu; Fang Liu; Feng Liu; H.B.Liu; H.H.Liu; H.H.Liu; H.M.Liu; J.Liu; J.P.Liu; J.Y.Liu; K.Liu; K.Y.Liu; L.D.Liu; Q.Liu; S.B.Liu; X.Liu; X.X.Liu; Y.B.Liu; Z.A.Liu; Zhiqiang Liu; Zhiqing Liu; H.Loehner; X.C.Lou; H.J.Lu; J.G.Lu; R.Q.Lu; Y.Lu; Y.P.Lu; C.L.Luo; M.X.Luo; T.Luo; X.L.Luo; M.Lv; X.R.Lyu; F.C.Ma; H.L.Ma; L.L. Ma; Q.M.Ma; S.Ma; T.Ma; X.N.Ma; X.Y.Ma; F.E.Maas; M.Maggiora; Q.A.Malik; Y.J.Mao; Z.P.Mao; S.Marcello; J.G.Messchendorp; J.Min; T.J.Min; R.E.Mitchell; X.H.Mo; Y.J.Mo; H.Moeini; C.Morales Morales; K.Moriya; N.Yu.Muchnoi; H.Muramatsu; Y.Nefedov; F.Nerling; I.B.Nikolaev; Z.Ning; S.Nisar; S.L.Niu; X.Y.Niu; S.L.Olsen; Q.Ouyang; S.Pacetti; P.Patteri; M.Pelizaeus; H.P.Peng; K.Peters; J.L.Ping; R.G.Ping; R.Poling; Y.N.Pu; M.Qi; S.Qian; C.F.Qiao; L.Q.Qin; N.Qin; X.S.Qin; Y.Qin; Z.H.Qin; J.F.Qiu; K.H.Rashid; C.F.Redmer; H.L.Ren; M.Ripka; G.Rong; X.D.Ruan; V.Santoro; A.Sarantsev; M.Savrié; K.Schoenning; S.Schumann; W.Shan; M.Shao; C.P.Shen; P.X.Shen; X.Y.Shen; H.Y.Sheng; M.R.Shepherd; W.M.Song; X.Y.Song; S.Sosio; S.Spataro; B.Spruck; G.X.Sun; J.F.Sun; S.S.Sun; Y.J.Sun; Y.Z.Sun; Z.J.Sun; Z.T.Sun; C.J.Tang; X.Tang; I.Tapan; E.H.Thorndike; M.Tiemens; D.Toth; M.Ullrich; I.Uman; G.S.Varner; B.Wang; B.L.Wang; D.Wang; D.Y.Wang; K.Wang; L.L.Wang; L.S.Wang; M.Wang; P.Wang; P.L.Wang; Q.J.Wang; S.G.Wang; W.Wang; X.F. Wang; Y.D.Wang; Y.F.Wang; Y.Q.Wang; Z.Wang; Z.G.Wang; Z.H.Wang; Z.Y.Wang; D.H.Wei; J.B.Wei; P.Weidenkaff; S.P.Wen; U.Wiedner; M.Wolke; L.H.Wu; Z.Wu; L.G.Xia; Y.Xia; D.Xiao; Z.J.Xiao; Y.G.Xie; Q.L.Xiu; G.F.Xu; L.Xu; Q.J.Xu; Q.N.Xu; X.P.Xu; L.Yan; W.B.Yan; W.C.Yan; Y.H.Yan; H.X.Yang; L.Yang; Y.Yang; Y.X.Yang; H.Ye; M.Ye; M.H.Ye; J.H.Yin; B.X.Yu; C.X.Yu; H.W.Yu; J.S.Yu; C.Z.Yuan; W.L.Yuan; Y.Yuan; A.Yuncu; A.A.Zafar; A.Zallo; Y.Zeng; B.X.Zhang; B.Y.Zhang; C.Zhang; C.C.Zhang; D.H.Zhang; H.H.Zhang; H.Y.Zhang; J.J.Zhang; J.L.Zhang; J.Q.Zhang; J.W.Zhang; J.Y.Zhang; J.Z.Zhang; K.Zhang; L.Zhang; S.H.Zhang; X.J.Zhang; X.Y.Zhang; Y.Zhang; Y.H.Zhang; Z.H.Zhang; Z.P.Zhang; Z.Y.Zhang; G.Zhao; J.W.Zhao; J.Y.Zhao; J.Z.Zhao; Lei Zhao; Ling Zhao; M.G.Zhao; Q.Zhao; Q.W.Zhao; S.J.Zhao; T.C.Zhao; Y.B.Zhao; Z.G.Zhao; A.Zhemchugov; B.Zheng; J.P.Zheng; W.J.Zheng; Y.H.Zheng; B.Zhong; L.Zhou; Li Zhou; X.Zhou; X.K.Zhou; X.R.Zhou; X.Y.Zhou; K.Zhu; K.J.Zhu; S.Zhu; X.L.Zhu; Y.C.Zhu; Y.S.Zhu; Z.A.Zhu; J.Zhuang; B.S.Zou; J.H.Zou;
30 Oct 2014
- - -
10.
Gravitational lensing statistical properties in general FRW cosmologies with dark energy component(s): analytic results
Zong-Hong Zhu;
13 Jul 2001   /  Int.J.Mod.Phys. D9 (2000) 591-600
- - -
11.
Study of the rare decays B0-->D((*)+)(s)pi(-) and B0-->D((*)-)(s)K+
B Aubert; D Boutigny; J-M Gaillard; A Hicheur; Y Karyotakis; J P Lees; P Robbe; V Tisser; A Zghiche; A Palano; A Pompili; J C Chen; N D Qi; G Rong; P Wang; Y S Zhu; G Eigen; I Ofte; B Stugu; G S Abrams; A W Borgl; A B Breon; D N Brown; J Button-Shafer; R N Cahn; E Charles; M S Gill; A V Gritsan; Y Groysman; R G Jacobsen; R W Kadel; J Kadyk; L T Kerth; Yu G Kolomensky; J F Kral; C LeClerc; M E Levi; G Lynch; L M Mir; P J Oddone; T J Orimoto; M Pripstein; N A Roe; A Romosan; M T Ronan; V G Shelkov; A V Telnov; W A Wenzel; T J Harrison; C M Hawkes; D J Knowles; S W O'Neale; R C Penny; A T Watson; N K Watson; T Deppermann; K Goetzen; H Koch; B Lewandowski; K Peters; H Schmuecker; M Steinke; N R Barlow; W Bhimji; J T Boyd; N Chevalier; P J Clark; W N Cottingham; C Mackay; F F Wilson; K Abe; C Hearty; T S Mattison; J A McKenna; D Thiessen; S Jolly; A K McKemey; V E Blinov; A D Bukin; A R Buzykaev; V B Golubev; V N Ivanchenko; A A Korol; E A Kravchenko; A P Onuchin; S I Serednyakov; Yu I Skovpen; A N Yushkov; D Best; M Chao; D Kirkby; A J Lankford; M Mandelkern; S McMahon; D P Stoker; C Buchanan; S Chun; H K Hadav; E J Hill; D B MacFarlane; H Paar; S Prell; Sh Rahatlou; G Raven; U Schwanke; V Sharma; J W Berryhill; C Campagnari; B Dahmes; P A Hart; N Kuznetsova; S L Levy; O Long; A Lu; M A Mazur; J D Richman; W Verkerke; J Beringer; A M Eisner; M Grothe; C A Heusch; W S Lockman; T Pulliam; T Schalk; R E Schmitz; B A Schumm; A Seiden; M Turri; W Walkowiak; D C Williams; M G Wilson; E Chen; G P Dubois-Felsmann; A Dvoretskii; D G Hitlin; F C Porter; A Ryd; A Samuel; S Yang; S Jayatilleke; G Mancinelli; B T Meadows; M D Sokoloff; T Barillari; P Bloom; W T Ford; U Nauenberg; A Olivas; P Rankin; J Roy; J G Smith; W C van Hoek; L Zhang; J L Harton; T Hu; M Krishnamurthy; A Soffer; W H Toki; R J Wilson; J Zhang; D Altenburg; T Brandt; J Brose; T Colberg; M Dickopp; R S Dubitzky; A Hauke; E Maly; R Müller-Pfefferkorn; S Otto; K R Schubert; R Schwierz; B Spaan; L Wilden; D Bernard; G R Bonneaud; F Brochard; J Cohen-Tanugi; S Ferrag; S T'Jampens; Ch Thiebaux; G Vasileiadis; M Verderi; A Anjomshoaa; R Bernet; A Khan; D Lavin; F Muheim; S Playfer; J E Swain; J Tinslay; M Falbo; C Borean; C Bozzi; L Piemontese; A Sarti; E Treadwell; F Anulli; R Baldini-Ferroli; A Calcaterra; R de Sangro; D Falciai; G Finocchiaro; P Patteri; I M Peruzzi; M Piccolo; A Zallo; S Bagnasco; A Buzzo; R Contri; G Crosetti; M Lo Vetere; M Macri; M R Monge; S Passaggio; F C Pastore; C Patrignani; E Robutti; A Santroni; S Tosi; S Bailey; M Morii; R Bartoldus; G J Grenier; U Mallik; J Cochran; H B Crawley; J Lamsa; W T Meyer; E I Rosenberg; J Yi; M Davier; G Grosdidier; A Höcker; H M Lacker; S Laplace; F Le Diberder; V Lepeltier; A M Lutz; T C Petersen; S Plaszczynski; M H Schune; L Tantot; S Trincaz-Duvoid; G Wormser; R M Bionta; V Brigljevi?; D J Lange; K van Bibber; D M Wright; A J Bevan; J R Fry; E Gabathuler; R Gamet; M George; M Kay; D J Payne; R J Sloane; C Touramanis; M L Aspinwall; D A Bowerman; P D Dauncey; U Egede; I Eschrich; G W Morton; J A Nash; P Sanders; D Smith; G P Taylor; J J Back; G Bellodi; P Dixon; P F Harrison; R J L Potter; H W Shorthouse; P Strother; P B Vidal; G Cowan; H U Flaecher; S George; M G Green; A Kurup; C E Marker; T R McMahon; S Ricciardi; F Salvatore; G Vaitsas; M A Winter; D Brown; C L Davis; J Allison; R J Barlow; A C Forti; F Jackson; G D Lafferty; A J Lyon; N Savvas; J H Weatherall; J C Williams; A Farbin; A Jawahery; V Lillard; D A Roberts; J R Schieck; G Blaylock; C Dallapiccola; K T Flood; S S Hertzbach; R Kofler; V B Koptchev; T B Moore; H Staengle; S Willocq; B Brau; R Cowan; G Sciolla; F Taylor; R K Yamamoto; M Milek; P M Patel; F Palombo; J M Bauer; L Cremaldi; V Eschenburg; R Kroeger; J Reidy; D A Sanders; D J Summers; C Hast; P Taras; H Nicholson; C Cartaro; N Cavallo; G De Nardo; F Fabozzi; C Gatto; L Lista; P Paolucci; D Piccolo; C Sciacca; J M LoSecco; J R G Alsmiller; T A Gabriel; J Brau; R Frey; M Iwasaki; C T Potter; N B Sinev; D Strom; E Torrence; F Colecchia; A Dorigo; F Galeazzi; M Margoni; M Morandin; M Posocco; M Rotondo; F Simonetto; R Stroili; C Voci; M Benayoun; H Bri; J Chauveau; P David; Ch de la Vaissière; L Del Buono; O Hamon; Ph Leruste; J Ocariz; M Pivk; L Roos; J Stark; P F Manfredi; V Re; V Speziali; L Gladney; Q H Guo; J Panetta; C Angelini; G Batignani; S Bettarini; M Bondioli; F Bucci; G Calderini; E Campagna; M Carpinelli; F Forti; M A Giorgi; A Lusiani; G Marchiori; F Martinez-Vidal; M Morganti; N Neri; E Paoloni; M Rama; G Rizzo; F Sandrelli; G Triggiani; J Walsh; M Haire; D Judd; K Paick; L Turnbull; D E Wagoner; J Albert; N Danielson; P Elmer; C Lu; V Miftakov; J Olsen; S F Schaffner; A J S Smith; A Tumanov; E W Varnes; F Bellini; G Cavoto; D del Re; R Faccini; F Ferrarotto; F Ferroni; E Leonardi; M A Mazzoni; S Morganti; G Piredda; F Safai Tehrani; M Serra; C Voena; S Christ; G Wagner; R Waldi; T Adye; N De Groot; B Franek; N I Geddes; G P Gopal; S M Xella; R Aleksan; S Emery; A Gaidot; P-F Giraud; G Hamel de Monchenault; W Kozanecki; M Langer; G W London; B Mayer; G Schott; B Serfass; G Vasseur; Ch Yeche; M Zito; M V Purohit; A W Weidemann; F X Yumiceva; I Adam; D Aston; N Berger; A M Boyarski; M R Convery; D P Coupal; D Dong; J Dorfan; W Dunwoodie; R C Field; T Glanzman; S J Gowdy; E Grauges; T Haas; T Hadig; V Halyo; T Himel; T Hryn'ova; M E Huffer; W R Innes; C P Jessop; M H Kelsey; P Kim; M L Kocian; U Langenegger; D W G S Leith; S Luitz; V Luth; H L Lynch; H Marsiske; S Menke; R Messner; D R Muller; C P O'Grady; V E Ozcan; A Perazzo; M Perl; S Petrak; H Quinn; B N Ratcliff; S H Robertson; A Roodman; A A Salnikov; T Schietinger; R H Schindler; J Schwiening; G Simi; A Snyder; A Soha; S M Spanier; J Stelzer; D Su; M K Sullivan; H A Tanaka; J Va'vra; S R Wagner; M Weaver; A J R Weinstein; W J Wisniewski; D H Wright; C C Young; P R Burchat; C H Cheng; T I Meyer; C Roat; R Henderson; W Bugg; H Cohn; J M Izen; I Kitayama; X C Lou; F Bianchi; M Bona; D Gamba; L Bosisio; G Della Ricca; S Dittongo; L Lanceri; P Poropat; L Vitale; G Vuagnin; R S Panvini; Sw Banerjee; C M Brown; D Fortin; P D Jackson; R Kowalewski; J M Roney; H R B; S Dasu; M Datta; A M Eichenbaum; H Hu; J R Johnson; R Liu; F Di Lodovico; A Mohapatra; Y Pan; R Prepost; I J Scott; S J Sekula; J H von Wimmersperg-Toeller; J Wu; S L Wu; Z Yu; H Neal; ;
9 May 2003   /  Phys Rev Lett, 90 (18), 181803
- - -
12.
Observation of a narrow meson state decaying to D(+)(s)pi(0) at a mass of 2.32 GeV/c(2)
B Aubert; R Barate; D Boutigny; J-M Gaillard; A Hicheur; Y Karyotakis; J P Lees; P Robbe; V Tisser; A Zghiche; A Palano; A Pompili; J C Chen; N D Qi; G Rong; P Wang; Y S Zhu; G Eigen; I Ofte; B Stugu; G S Abrams; A W Borgl; A B Breon; D N Brown; J Button-Shafer; R N Cahn; E Charles; C T Day; M S Gill; A V Gritsan; Y Groysman; R G Jacobsen; R W Kadel; J Kadyk; L T Kerth; Yu G Kolomensky; J F Kral; G Kukartsev; C LeClerc; M E Levi; G Lynch; L M Mir; P J Oddone; T J Orimoto; M Pripstein; N A Roe; A Romosan; M T Ronan; V G Shelkov; A V Telnov; W A Wenzel; K Ford; T J Harrison; C M Hawkes; D J Knowles; S E Morgan; R C Penny; A T Watson; N K Watson; T Deppermann; K Goetzen; H Koch; B Lewandowski; M Pelizaeus; K Peters; H Schmuecker; M Steinke; N R Barlow; J T Boyd; N Chevalier; W N Cottingham; M P Kelly; T E Latham; C Mackay; F F Wilson; K Abe; T Cuhadar-Donszelmann; C Hearty; T S Mattison; J A McKenna; D Thiessen; P Kyberd; A K McKemey; V E Blinov; A D Bukin; V B Golubev; V N Ivanchenko; E A Kravchenko; A P Onuchin; S I Serednyakov; Yu I Skovpen; E P Solodov; A N Yushkov; D Best; M Chao; D Kirkby; A J Lankford; M Mandelkern; S McMahon; R K Mommsen; W Roethel; D P Stoker; C Buchanan; D del Re; H K Hadav; E J Hill; D B MacFarlane; H P Paar; Sh Rahatlou; U Schwanke; V Sharma; J W Berryhill; C Campagnari; B Dahmes; N Kuznetsova; S L Levy; O Long; A Lu; M A Mazur; J D Richman; W Verkerke; T W Beck; J Beringer; A M Eisner; C A Heusch; W S Lockman; T Schalk; R E Schmitz; B A Schumm; A Seiden; M Turri; W Walkowiak; D C Williams; M G Wilson; J Albert; E Chen; G P Dubois-Felsmann; A Dvoretskii; D G Hitlin; I Narsky; F C Porter; A Ryd; A Samuel; S Yang; S Jayatilleke; G Mancinelli; B T Meadows; M D Sokoloff; T Abe; T Barillari; F Blanc; P Bloom; P J Clark; W T Ford; U Nauenberg; A Olivas; P Rankin; J Roy; J G Smith; W C van Hoek; L Zhang; J L Harton; T Hu; A Soffer; W H Toki; R J Wilson; J Zhang; D Altenburg; T Brandt; J Brose; T Colberg; M Dickopp; R S Dubitzky; A Hauke; H M Lacker; E Maly; R Müller-Pfefferkorn; R Nogowski; S Otto; K R Schubert; R Schwierz; B Spaan; L Wilden; D Bernard; G R Bonneaud; F Brochard; J Cohen-Tanugi; Ch Thiebaux; G Vasileiadis; M Verderi; A Khan; D Lavin; F Muheim; S Playfer; J E Swain; J Tinslay; M Andreotti; D Bettoni; C Bozzi; R Calabrese; G Cibinetto; E Luppi; M Negrini; L Piemontese; A Sarti; E Treadwell; F Anulli; R Baldini-Ferroli; A Calcaterra; R de Sangro; D Falciai; G Finocchiaro; P Patteri; I M Peruzzi; M Piccolo; A Zallo; A Buzzo; R Contri; G Crosetti; M Lo Vetere; M Macri; M R Monge; S Passaggio; F C Pastore; C Patrignani; E Robutti; A Santroni; S Tosi; S Bailey; M Morii; M L Aspinwall; W Bhimji; D A Bowerman; P D Dauncey; U Egede; I Eschrich; G W Morton; J A Nash; P Sanders; G P Taylor; G J Grenier; S-J Lee; U Mallik; J Cochran; H B Crawley; J Lamsa; W T Meyer; S Prell; E I Rosenberg; J Yi; M Davier; G Grosdidier; A Höcker; S Laplace; F Le Diberder; V Lepeltier; A M Lutz; T C Petersen; S Plaszczynski; M H Schune; L Tantot; G Wormser; V Brigljevi?; C H Cheng; D J Lange; D M Wright; A J Bevan; J P Coleman; J R Fry; E Gabathuler; R Gamet; M Kay; R J Parry; D J Payne; R J Sloane; C Touramanis; J J Back; P F Harrison; H W Shorthouse; P Strother; P B Vidal; C L Brown; G Cowan; R L Flack; H U Flaecher; S George; M G Green; A Kurup; C E Marker; T R McMahon; S Ricciardi; F Salvatore; G Vaitsas; M A Winter; D Brown; C L Davis; J Allison; R J Barlow; A C Forti; P A Hart; F Jackson; G D Lafferty; A J Lyon; J H Weatherall; J C Williams; A Farbin; A Jawahery; D Kovalskyi; C K Lae; V Lillard; D A Roberts; G Blaylock; C Dallapiccola; K T Flood; S S Hertzbach; R Kofler; V B Koptchev; T B Moore; S Saremi; H Staengle; S Willocq; R Cowan; G Sciolla; F Taylor; R K Yamamoto; D J J Mangeol; M Milek; P M Patel; A Lazzaro; F Palombo; J M Bauer; L Cremaldi; V Eschenburg; R Godang; R Kroeger; J Reidy; D A Sanders; D J Summers; H W Zhao; C Hast; P Taras; H Nicholson; C Cartaro; N Cavallo; G De Nardo; F Fabozzi; C Gatto; L Lista; P Paolucci; D Piccolo; C Sciacca; M A Baak; G Raven; J M LoSecco; T A Gabriel; B Brau; T Pulliam; J Brau; R Frey; C T Potter; N B Sinev; D Strom; E Torrence; F Colecchia; A Dorigo; F Galeazzi; M Margoni; M Morandin; M Posocco; M Rotondo; F Simonetto; R Stroili; G Tiozzo; C Voci; M Benayoun; H Bri; J Chauveau; P David; Ch de la Vaissière; L Del Buono; O Hamon; M J J John; Ph Leruste; J Ocariz; M Pivk; L Roos; J Stark; S T'Jampens; P F Manfredi; V Re; L Gladney; Q H Guo; J Panetta; C Angelini; G Batignani; S Bettarini; M Bondioli; F Bucci; G Calderini; M Carpinelli; F Forti; M A Giorgi; A Lusiani; G Marchiori; F Martinez-Vidal; M Morganti; N Neri; E Paoloni; M Rama; G Rizzo; F Sandrelli; J Walsh; M Haire; D Judd; K Paick; D E Wagoner; N Danielson; P Elmer; C Lu; V Miftakov; J Olsen; A J S Smith; E W Varnes; F Bellini; G Cavoto; R Faccini; F Ferrarotto; F Ferroni; M Gaspero; M A Mazzoni; S Morganti; M Pierini; G Piredda; F Safai Tehrani; C Voena; S Christ; G Wagner; R Waldi; T Adye; N De Groot; B Franek; N I Geddes; G P Gopal; E O Olaiya; S M Xella; R Aleksan; S Emery; A Gaidot; S F Ganzhur; P-F Giraud; G Hamel de Monchenault; W Kozanecki; M Langer; G W London; B Mayer; G Schott; G Vasseur; Ch Yeche; M Zito; M V Purohit; A W Weidemann; F X Yumiceva; D Aston; J Bartelt; R Bartoldus; N Berger; A M Boyarski; O L Buchmueller; M R Convery; D P Coupal; D Dong; J Dorfan; D Dujmic; W Dunwoodie; R C Field; T Glanzman; S J Gowdy; E Grauges-Pous; T Hadig; V Halyo; T Hryn'ova; W R Innes; C P Jessop; M H Kelsey;