Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3197
Articles: 2'221'675
Articles rated: 2592

03 July 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'221'675 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 11 of 11 for query "Sha Han". (0.00 sec.)


1.
Role of transparency of platinum-ferromagnet interface in determining intrinsic magnitude of spin Hall effect
Weifeng Zhang; Wei Han; Xin Jiang; See-Hun Yang; Stuart S. P. Parkin;
29 Apr 2015
- - -
2.
Supervised Hyperalignment for multi-subject fMRI data alignment
Muhammad Yousefnezhad; Alessandro Selvitella; Liangxiu Han; Daoqiang Zhang;
9 Jan 2020
- - -
3.
Enhancing SAT solvers with glue variable predictions
Jesse Michael Han;
6 Jul 2020
- - -
4.
Coexistence of full-gap superconductivity and pseudogap in two-dimensional fullerides
Ming-Qiang Ren; Sha Han; Shu-Ze Wang; Jia-Qi Fan; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
20 Nov 2019
- - -
5.
Visualizing molecular orientational ordering and electronic structure in CsnC60 fulleride films
Sha Han; Meng-Xue Guan; Can-Li Song; Yi-Lin Wang; Ming-Qiang Ren; Sheng Meng; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
20 Nov 2019
- - -
6.
Learning Classifier Synthesis for Generalized Few-Shot Learning
Han-Jia Ye; Hexiang Hu; De-Chuan Zhan; Fei Sha;
7 Jun 2019
- - -
7.
Learning Embedding Adaptation for Few-Shot Learning
Han-Jia Ye; Hexiang Hu; De-Chuan Zhan; Fei Sha;
10 Dec 2018
- - -
8.
Design of a 325MHz Beta=0.12 superconducting single spoke cavity for China-ADS
Han Li; Jianping Dai; Peng Sha; Hong Huang; Qunyao Wang; juan Zhang; Zhongyuan Yao; Xiangyang Lu;
5 Oct 2013
- - -
9.
Design study on very low Beta spoke cavity for China-ADS
Li Han; Sha Peng; Dai Jianping; Huang Hong; Wang Qunyao;
6 May 2013
- - -
10.
Low beta spoke cavity multipacting analysis
Xu Bo; Li Han; Zhang Juan; Sha Peng; Wang Qunyao; Lin Haiying; Huang Hong; Dai Jianping; Sun Yi; Wang Guangwei; Pan Weimin;
27 Mar 2013
- - -
11.
Detection of spin bias in four-terminal quantum-dot ring
Weijiang Gong; Hui Li; Sha Zhang; Yu Han; Guozhu Wei;
30 Jan 2010
- - -


ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica