Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3525
Articles: 2'344'791
Articles rated: 2602

29 May 2023
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'344'791 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 22 for query "Sha Han". (0.00 sec.)

[    1    2    ]   Next
1.
Role of transparency of platinum-ferromagnet interface in determining intrinsic magnitude of spin Hall effect
Weifeng Zhang; Wei Han; Xin Jiang; See-Hun Yang; Stuart S. P. Parkin;
29 Apr 2015
- - -
2.
Supervised Hyperalignment for multi-subject fMRI data alignment
Muhammad Yousefnezhad; Alessandro Selvitella; Liangxiu Han; Daoqiang Zhang;
9 Jan 2020
- - -
3.
Tuning the electronic states and superconductivity in alkali fulleride films
Ming-Qiang Ren; Shu-Ze Wang; Sha Han; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
12 Feb 2022
- - -
4.
Semiconductor-metal phase transition and emergent charge density waves in 1T-ZrX$_2$ (X = Se, Te)
Ming-Qiang Ren; Sha Han; Jia-Qi Fan; Shujing Li; Shu-Ze Wang; Fawei Zheng; Ping Zhang; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue; Can-Li Song;
16 Feb 2021
- - -
5.
Enhancing SAT solvers with glue variable predictions
Jesse Michael Han;
6 Jul 2020
- - -
6.
Coexistence of full-gap superconductivity and pseudogap in two-dimensional fullerides
Ming-Qiang Ren; Sha Han; Shu-Ze Wang; Jia-Qi Fan; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
20 Nov 2019
- - -
7.
Visualizing molecular orientational ordering and electronic structure in CsnC60 fulleride films
Sha Han; Meng-Xue Guan; Can-Li Song; Yi-Lin Wang; Ming-Qiang Ren; Sheng Meng; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
20 Nov 2019
- - -
8.
On Sub-optimality of Random Binning for Distributed Hypothesis Testing
Shun Watanabe;
31 Jan 2022
- - -
9.
Search for gamma-ray spectral lines with the DArk Matter Particle Explorer
Francesca Alemanno; Qi An; Philipp Azzarello; Felicia Carla Tiziana Barbato; Paolo Bernardini; Xiao-Jun Bi; Ming-Sheng Cai; Elisabetta Casilli; Enrico Catanzani; Jin Chang; Deng-Yi Chen; Jun-Ling Chen; Zhan-Fang Chen; Ming-Yang Cui; Tian-Shu Cui; Yu-Xing Cui; Hao-Ting Dai; Antonio De Benedittis; Ivan De Mitri; Francesco de Palma; Maksym Deliyergiyev; Margherita Di Santo; Qi Ding; Tie-Kuang Dong; Zhen-Xing Dong; Giacinto Donvito; David Droz; Jing-Lai Duan; Kai-Kai Duan; Domenico D'Urso; Rui-Rui Fan; Yi-Zhong Fan; Fang Fang; Kun Fang; Chang-Qing Feng; Lei Feng; Piergiorgio Fusco; Min Gao; Fabio Gargano; Ke Gong; Yi-Zhong Gong; Dong-Ya Guo; Jian-Hua Guo; Shuang-Xue Han; Yi-Ming Hu; Guang-Shun Huang; Xiao-Yuan Huang; Yong-Yi Huang; Maria Ionica; Wei Jiang; Jie Kong; Andrii Kotenko; Dimitrios Kyratzis; Shi-Jun Lei; Shang Li; Wen-Hao Li; Wei-Liang Li; Xiang Li; Xian-Qiang Li; Yao-Ming Liang; Cheng-Ming Liu; Hao Liu; Jie Liu; Shu-Bin Liu; Yang Liu; Francesco Loparco; Chuan-Ning Luo; Miao Ma; Peng-Xiong Ma; Tao Ma; Xiao-Yong Ma; Giovanni Marsella; Mario Nicola Mazziotta; Dan Mo; Maria Mu; Xiao-Yang Niu; Xu Pan; Andrea Parenti; Wen-Xi Peng; Xiao-Yan Peng; Chiara Perrina; Rui Qiao; Jia-Ning Rao; Arshia Ruina; Zhi Shangguan; Wei-Hua Shen; Zhao-Qiang Shen; Zhong-Tao Shen; Leandro Silveri; Jing-Xing Song; Mikhail Stolpovskiy; Hong Su; Meng Su; Hao-Ran Sun; Zhi-Yu Sun; Antonio Surdo; Xue-Jian Teng; Andrii Tykhonov; Jin-Zhou Wang; Lian-Guo Wang; Shen Wang; Shu-Xin Wang; Xiao-Lian Wang; Ying Wang; Yan-Fang Wang; Yuan-Zhu Wang; Da-Ming Wei; Jia-Ju Wei; Yi-Feng Wei; Di Wu; Jian Wu; Li-Bo Wu; Sha-Sha Wu; Xin Wu; Zi-Qing Xia; En-Heng Xu; Hai-Tao Xu; Zhi-Hui Xu; Zun-Lei Xu; Zi-Zong Xu; Guo-Feng Xue; Hai-Bo Yang; Peng Yang; Ya-Qing Yang; Hui-Jun Yao; Yu-Hong Yu; Guan-Wen Yuan; Qiang Yuan; Chuan Yue; Jing-Jing Zang; Sheng-Xia Zhang; Wen-Zhang Zhang; Yan Zhang; Yi Zhang; Yong-Jie Zhang; Yun-Long Zhang; Ya-Peng Zhang; Yong-Qiang Zhang; Zhe Zhang; Zhi-Yong Zhang; Cong Zhao; Hong-Yun Zhao; Xun-Feng Zhao; Chang-Yi Zhou; Yan Zhu; Yun-Feng Liang;
16 Dec 2021
- - -
10.
Observations of Forbush Decreases of cosmic ray electrons and positrons with the Dark Matter Particle Explorer
Francesca Alemanno; Qi An; Philipp Azzarello; Felicia Carla Tiziana Barbato; Paolo Bernardini; XiaoJun Bi; MingSheng Cai; Elisabetta Casilli; Enrico Catanzani; Jin Chang; DengYi Chen; JunLing Chen; ZhanFang Chen; MingYang Cui; TianShu Cui; YuXing Cui; HaoTing Dai; Antonio De Benedittis; Ivan De Mitri; Francesco de Palma; Maksym Deliyergiyev; Margherita Di Santo; Qi Ding; TieKuang Dong; ZhenXing Dong; Giacinto Donvito; David Droz; JingLai Duan; KaiKai Duan; Domenico D'Urso; RuiRui Fan; YiZhong Fan; Fang Fang; Kun Fang; ChangQing Feng; Lei Feng; Piergiorgio Fusco; Min Gao; Fabio Gargano; Ke Gong; YiZhong Gong; DongYa Guo; JianHua Guo; ShuangXue Han; YiMing Hu; GuangShun Huang; XiaoYuan Huang; YongYi Huang; Maria Ionica; Wei Jiang; Jie Kong; Andrii Kotenko; Dimitrios Kyratzis; . Li; ShiJun Lei; WenHao Li; WeiLiang Li; Xiang Li; XianQiang Li; YaoMing Liang; ChengMing Liu; Hao Liu; Jie Liu; ShuBin Liu; Yang Liu; Francesco Loparco; ChuanNing Luo; Miao Ma; PengXiong Ma; Tao Ma; XiaoYong Ma; Giovanni Marsella; Mario Nicola Mazziotta; Dan Mo; XiaoYang Niu; Xu Pan; Andrea Parenti; WenXi Peng; XiaoYan Peng; Chiara Perrina; Rui Qiao; JiaNing Rao; Arshia Ruina; MariaMunoz Salinas; Zhi Shangguan; WeiHua Shen; ZhaoQiang Shen; ZhongTao Shen; Leandro Silveri; JingXing Song; Mikhail Stolpovskiy; Hong Su; Meng Su; HaoRan Sun; ZhiYu Sun; Antonio Surdo; XueJian Teng; Andrii Tykhonov; JinZhou Wang; LianGuo Wang; Shen Wang; ShuXin Wang; XiaoLian Wang; Ying Wang; YanFang Wang; YuanZhu Wang; DaMing Wei; JiaJu Wei; YiFeng Wei; Di Wu; Jian Wu; LiBo Wu; Sha Sha Wu; Xin Wu; ZiQing Xia; EnHeng Xu; HaiTao Xu; ZhiHui Xu; ZunLei Xu; GuoFeng Xue; ZiZong Xu; HaiBo Yang; Peng Yang; YaQing Yang; Hui Jun Yao; YuHong Yu; GuanWen Yuan; Qiang Yuan; Chuan Yue; JingJing Zang; ShengXia Zhang; WenZhang Zhang; Yan Zhang; Yi Zhang; YongJie Zhang; YunLong Zhang; YaPeng Zhang; YongQiang Zhang; ZhiYong Zhang; Zhe Zhang; Cong Zhao; HongYun Zhao; XunFeng Zhao; ChangYi Zhou; Yan Zhu; Wei Chen; Li Feng; Xi Luo; ChengRui Zhu;
1 Oct 2021
- - -
11.
Open-Vocabulary Argument Role Prediction for Event Extraction
Yizhu Jiao; Sha Li; Yiqing Xie; Ming Zhong; Heng Ji; Jiawei Han;
3 Nov 2022
- - -
12.
Schema-Guided Event Graph Completion
Hongwei Wang; Zixuan Zhang; Sha Li; Jiawei Han; Yizhou Sun; Hanghang Tong; Joseph P. Olive; Heng Ji;
6 Jun 2022
- - -
13.
Co-training Transformer with Videos and Images Improves Action Recognition
Bowen Zhang; Jiahui Yu; Christopher Fifty; Wei Han; Andrew M. Dai; Ruoming Pang; Fei Sha;
14 Dec 2021
- - -
14.
Eider: Evidence-enhanced Document-level Relation Extraction
Yiqing Xie; Jiaming Shen; Sha Li; Yuning Mao; Jiawei Han;
16 Jun 2021
- - -
15.
Future is not One-dimensional: Graph Modeling based Complex Event Schema Induction for Event Prediction
Manling Li; Sha Li; Zhenhailong Wang; Lifu Huang; Kyunghyun Cho; Heng Ji; Jiawei Han; Clare Voss;
13 Apr 2021
- - -
16.
Document-Level Event Argument Extraction by Conditional Generation
Sha Li; Heng Ji; Jiawei Han;
13 Apr 2021
- - -
17.
Learning Classifier Synthesis for Generalized Few-Shot Learning
Han-Jia Ye; Hexiang Hu; De-Chuan Zhan; Fei Sha;
7 Jun 2019
- - -
18.
Learning Embedding Adaptation for Few-Shot Learning
Han-Jia Ye; Hexiang Hu; De-Chuan Zhan; Fei Sha;
10 Dec 2018
- - -
19.
Design of a 325MHz Beta=0.12 superconducting single spoke cavity for China-ADS
Han Li; Jianping Dai; Peng Sha; Hong Huang; Qunyao Wang; juan Zhang; Zhongyuan Yao; Xiangyang Lu;
5 Oct 2013
- - -
20.
Design study on very low Beta spoke cavity for China-ADS
Li Han; Sha Peng; Dai Jianping; Huang Hong; Wang Qunyao;
6 May 2013
- - -

[ 1 2 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2023 - Scimetrica