Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3285
Articles: 2'239'788
Articles rated: 2592

09 August 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'239'788 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 137 for query "Sheng Meng". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    7    ]   Next
1.
Illustrating the nature of ultrafast charge density wave dynamics in TiSe$_2$: Interplay of exciton and electron-phonon coupling
Chao Lian; Sheng-Jie Zhang; Shi-Qi Hu; Meng-Xue Guan; Sheng Meng;
3 Jan 2019
- - -
2.
Cooperative evolution of intraband and interband excitations for high harmonic generation in strained MoS2
Meng-Xue Guan; Chao Lian; Shi-Qi Hu; Hang Liu; Sheng-Jie Zhang; Jin Zhang; Sheng Meng;
3 Jan 2019
- - -
3.
Epidemic Spreading in Dynamic Small World Networks
Sheng Li; Meng Meng; Hongru Ma;
8 Nov 2004
- - -
4.
Visualizing molecular orientational ordering and electronic structure in CsnC60 fulleride films
Sha Han; Meng-Xue Guan; Can-Li Song; Yi-Lin Wang; Ming-Qiang Ren; Sheng Meng; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
20 Nov 2019
- - -
5.
Jordan property for automorphism groups of compact spaces in Fujiki's class $mathcal{C}$
Sheng Meng; Fabio Perroni; De-Qi Zhang;
18 Nov 2020
- - -
6.
Creation of a novel inverted charge density wave state
Yingchao Zhang; Xun Shi; Mengxue Guan; Wenjing You; Yigui Zhong; Tika R. Kafle; Yaobo Huang; Hong Ding; Michael Bauer; Kai Rossnagel; Sheng Meng; Henry C. Kapteyn; Margaret M. Murnane;
15 Nov 2020
- - -
7.
Unravelling a Zigzag Pathway for Hot-Carrier Collection at CH3NH3PbI3/Graphene Interfaces
Jin Zhang; Hao Hong; Jincan Zhang; Chunchun Wu; Hailin Peng; Kaihui Liu; Sheng Meng;
27 Jul 2020
- - -
8.
Epitaxial Growth and Band Structure of Antiferromagnetic Mott Insulator CeOI
Xinqiang Cai; Zhilin Xu; Hui Zhou; Jun Ren; Na Li; Sheng Meng; Shuai-Hua Ji; Xi Chen;
9 May 2020
- - -
9.
Rigidity of rationally connected smooth projective varieties from dynamical viewpoints
Sheng Meng; Guolei Zhong;
8 May 2020
- - -
10.
Kawaguchi-Silverman conjecture for surjective endomorphisms
Sheng Meng; De-Qi Zhang;
5 Aug 2019
- - -
11.
Bulk Material Based Selective Infrared Emitter for Sub-Ambient Daytime Radiative Cooling
Yue Yang; Linshuang Long; Sheng Meng; Nicholas Denisuk; Liping Wang; Yonggang Zhu;
6 Jul 2019
- - -
12.
Superhigh thermoelectric figure of merit in silver halides AgCl and AgBr from first principles
Xiuxian Yang; Zhenhong Dai; Yinchang Zhao; Sheng Meng;
12 Apr 2019
- - -
13.
On endomorphisms of projective varieties with numerically trivial canonical divisors
Sheng Meng;
21 Jan 2019
- - -
14.
Flat AgTe Honeycomb Monolayer with Topologically Nontrivial States
Bing Liu; Jian Liu; Guangyao Miao; Siwei Xue; Shuyuan Zhang; Lixia Liu; Xiaochun Huang; Xuetao Zhu; Sheng Meng; Jiandong Guo; Miao Liu; Weihua Wang;
18 Jan 2019
- - -
15.
Ultrafast carrier relaxation and its Pauli drag in photo-enhanced melting of solids
Chao Lian; S. B. Zhang; Sheng Meng;
3 Jan 2019
- - -
16.
Exotic surface plasmons in monolayer metal borophene
Chao Lian; Shi-Qi Hu; Jin Zhang; Cai Cheng; Zhe Yuan; Shiwu Gao; Sheng Meng;
5 Mar 2018
- - -
17.
Photoinduced topological phase transitions in strained black phosphorus
Hang Liu; Jia-Tao Sun; Cai Cheng; Feng Liu; Sheng Meng;
16 Oct 2017
- - -
18.
Large Magnetic Anisotropy of an Iron-Porphyrin Complex on Metal Substrate
Bing Liu; Huixia Fu; Jiaqi Guan; Bin Shao; Sheng Meng; Jiandong Guo; Weihua Wang;
18 Jul 2017
- - -
19.
Realization of Metallic Boron in Monolayer Structures
Baojie Feng; Jin Zhang; Ro-Ya Liu; Iimori Takushi; Chao Lian; Lan Chen; Kehui Wu; Hui Li; Sheng Meng; Fumio Komori; Iwao Matsuda;
16 Dec 2015
- - -
20.
Phosphorene and Doped Monolayers Interfaced TiO$_2$ with Type-II Band Alignments: Novel Excitonic Solar Cells
Liujiang Zhou; Jin Zhang; Zhiwen Zhuo; Liangzhi Kou; Wei Ma; Bin Shao; Aijun Du; Sheng Meng; Thomas Frauenheim;
5 Dec 2015
- - -

[ 1 2 3 4 5 7 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica