Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3286
Articles: 2'244'342
Articles rated: 2592

18 August 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'244'342 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 18 of 18 for query "Shilei Ding". (0.00 sec.)


1.
Electrical detection of the spin reorientation transition in antiferromagnetic TmFeO$_3$ thin films by spin Hall magnetoresistance
Sven Becker; Andrew Ross; Romain Lebrun; Lorenzo Baldrati; Shilei Ding; Felix Schreiber; Francesco Maccherozzi; Dirk Backes; Mathias Kläui; Gerhard Jakob;
16 Oct 2020
- - -
2.
Identification of Néel vector orientation in antiferromagnetic domains switched by currents in NiO/Pt thin films
Christin Schmitt; Lorenzo Baldrati; Luis Sanchez-Tejerina; Felix Schreiber; Andrew Ross; Mariia Filianina; Shilei Ding; Felix Fuhrmann; Rafael Ramos; Francesco Maccherozzi; Dirk Backes; Eiji Saitoh; Giovanni Finocchio; Mathias Kläui;
19 Aug 2020
- - -
3.
Harnessing non-local orbital-to-spin conversion of interfacial orbital currents for efficient spin-orbit torques
Shilei Ding; Andrew Ross; Dongwook Go; Zengyao Ren; Frank Freimuth; Sven Becker; Fabian Kammerbauer; Jinbo Yang; Gerhard Jakob; Yuriy Mokrousov; Mathias Kläui;
5 Jun 2020
- - -
4.
Interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction and chiral magnetic textures in a ferrimagnetic insulator
Shilei Ding; Andrew Ross; Romain Lebrun; Sven Becker; Kyujoon Lee; Isabella Boventer; Souvik Das; Yuichiro Kurokawa; Shruti Gupta; Jinbo Yang; Gerhard Jakob; Mathias Kläui;
17 Jun 2019
- - -
5.
Dynamic Instance Normalization for Arbitrary Style Transfer
Yongcheng Jing; Xiao Liu; Yukang Ding; Xinchao Wang; Errui Ding; Mingli Song; Shilei Wen;
16 Nov 2019
- - -
6.
STGAN: A Unified Selective Transfer Network for Arbitrary Image Attribute Editing
Ming Liu; Yukang Ding; Min Xia; Xiao Liu; Errui Ding; Wangmeng Zuo; Shilei Wen;
22 Apr 2019
- - -
7.
Coherent Loss: A Generic Framework for Stable Video Segmentation
Mingyang Qian; Yi Fu; Xiao Tan; Yingying Li; Jinqing Qi; Huchuan Lu; Shilei Wen; Errui Ding;
25 Oct 2020
- - -
8.
Discriminative Sounding Objects Localization via Self-supervised Audiovisual Matching
Di Hu; Rui Qian; Minyue Jiang; Xiao Tan; Shilei Wen; Errui Ding; Weiyao Lin; Dejing Dou;
12 Oct 2020
- - -
9.
Graph-PCNN: Two Stage Human Pose Estimation with Graph Pose Refinement
Jian Wang; Xiang Long; Yuan Gao; Errui Ding; Shilei Wen;
21 Jul 2020
- - -
10.
PP-YOLO: An Effective and Efficient Implementation of Object Detector
Xiang Long; Kaipeng Deng; Guanzhong Wang; Yang Zhang; Qingqing Dang; Yuan Gao; Hui Shen; Jianguo Ren; Shumin Han; Errui Ding; Shilei Wen;
23 Jul 2020
- - -
11.
Segment as Points for Efficient Online Multi-Object Tracking and Segmentation
Zhenbo Xu; Wei Zhang; Xiao Tan; Wei Yang; Huan Huang; Shilei Wen; Errui Ding; Liusheng Huang;
3 Jul 2020
- - -
12.
PointTrack++ for Effective Online Multi-Object Tracking and Segmentation
Zhenbo Xu; Wei Zhang; Xiao Tan; Wei Yang; Xiangbo Su; Yuchen Yuan; Hongwu Zhang; Shilei Wen; Errui Ding; Liusheng Huang;
3 Jul 2020
- - -
13.
Associate-3Ddet: Perceptual-to-Conceptual Association for 3D Point Cloud Object Detection
Liang Du; Xiaoqing Ye; Xiao Tan; Jianfeng Feng; Zhenbo Xu; Errui Ding; Shilei Wen;
8 Jun 2020
- - -
14.
NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results
Kai Zhang; Shuhang Gu; Radu Timofte; Taizhang Shang; Qiuju Dai; Shengchen Zhu; Tong Yang; Yandong Guo; Younghyun Jo; Sejong Yang; Seon Joo Kim; Lin Zha; Jiande Jiang; Xinbo Gao; Wen Lu; Jing Liu; Kwangjin Yoon; Taegyun Jeon; Kazutoshi Akita; Takeru Ooba; Norimichi Ukita; Zhipeng Luo; Yuehan Yao; Zhenyu Xu; Dongliang He; Wenhao Wu; Yukang Ding; Chao Li; Fu Li; Shilei Wen; Jianwei Li; Fuzhi Yang; Huan Yang; Jianlong Fu; Byung-Hoon Kim; JaeHyun Baek; Jong Chul Ye; Yuchen Fan; Thomas S. Huang; Junyeop Lee; Bokyeung Lee; Jungki Min; Gwantae Kim; Kanghyu Lee; Jaihyun Park; Mykola Mykhailych; Haoyu Zhong; Yukai Shi; Xiaojun Yang; Zhijing Yang; Liang Lin; Tongtong Zhao; Jinjia Peng; Huibing Wang; Zhi Jin; Jiahao Wu; Yifu Chen; Chenming Shang; Huanrong Zhang; Jeongki Min; Hrishikesh P S; Densen Puthussery; Jiji C V;
3 May 2020
- - -
15.
ZoomNet: Part-Aware Adaptive Zooming Neural Network for 3D Object Detection
Zhenbo Xu; Wei Zhang; Xiaoqing Ye; Xiao Tan; Wei Yang; Shilei Wen; Errui Ding; Ajin Meng; Liusheng Huang;
1 Mar 2020
- - -
16.
Perspective-Guided Convolution Networks for Crowd Counting
Zhaoyi Yan; Yuchen Yuan; Wangmeng Zuo; Xiao Tan; Yezhen Wang; Shilei Wen; Errui Ding;
16 Sep 2019
- - -
17.
BMN: Boundary-Matching Network for Temporal Action Proposal Generation
Tianwei Lin; Xiao Liu; Xin Li; Errui Ding; Shilei Wen;
23 Jul 2019
- - -
18.
Localizing by Describing: Attribute-Guided Attention Localization for Fine-Grained Recognition
Xiao Liu; Jiang Wang; Shilei Wen; Errui Ding; Yuanqing Lin;
20 May 2016
- - -


ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica