Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3525
Articles: 2'344'791
Articles rated: 2602

29 May 2023
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'344'791 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 8 of 8 for query "Shuaihua Ji". (0.00 sec.)


1.
Ising Superconductivity and Quantum Phase Transition in Macro-Size Monolayer NbSe2
Ying Xing; Kun Zhao; Pujia Shan; Feipeng Zheng; Yangwei Zhang; Hailong Fu; Yi Liu; Mingliang Tian; Chuanying Xi; Haiwen Liu; Ji Feng; Xi Lin; Shuaihua Ji; Xi Chen; Qi-Kun Xue; Jian Wang;
18 Jul 2017
- - -
2.
Atomically Resolved FeSe/SrTiO3(001) Interface Structure by Scanning Transmission Electron Microscopy
Fangsen Li; Qinghua Zhang; Chenjia Tang; Chong Liu; Jinan Shi; CaiNa Nie; Guanyu Zhou; Zheng Li; Wenhao Zhang; Can-Li Song; Ke He; Shuaihua Ji; Shengbai Zhang; Lin Gu; Lili Wang; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
16 Dec 2015
- - -
3.
Observation of interface induced high temperature superconductivity in single unit-cell FeSe films on SrTiO3(110)
Guanyu Zhou; Ding Zhang; Chong Liu; Chenjia Tang; Xiaoxiao Wang; Zheng Li; Canli Song; Shuaihua Ji; Ke He; Lili Wang; Xucun Ma; Qi-Kun Xue;
7 Dec 2015
- - -
4.
Superconductivity dichotomy in K-coated single and double unit cell FeSe films on SrTiO3
Chenjia Tang; Ding Zhang; Yunyi Zang; Chong Liu; Guanyu Zhou; Zheng Li; Cheng Zheng; Xiaopeng Hu; Canli Song; Shuaihua Ji; Ke He; Xi Chen; Lili Wang; Xucun Ma; Qi-Kun Xue;
29 Sep 2015
- - -
5.
Interface enhanced electron-phonon coupling and high temperature superconductivity in potassium-coated ultra-thin FeSe films on SrTiO3
Chenjia Tang; Chong Liu; Guanyu Zhou; Fangsen Li; Ding Zhang; Zheng Li; Canli Song; Shuaihua Ji; Ke He; Xi Chen; Lili Wang; Xucun Ma; Qi-Kun Xue;
26 Aug 2015
- - -
6.
Unconventional vortex core structure in quantum-confined superconducting Ga islands
Huimin Zhang; Zi-Xiang Li; Junping Peng; Jiaqi Guan; Zhi Li; Lili Wang; Can-Li Song; Ke He; Shuaihua Ji; Xi Chen; Hong Yao; Xucun Ma; Qi-Kun Xue;
21 Jan 2015
- - -
7.
Superconductivity in a single layer alkali-doped FeSe: a weakly coupled two-leg ladder system
Wei Li; Hao Ding; Pengfei Zhang; Peng Deng; Kai Chang; Ke He; Shuaihua Ji; Lili Wang; Xucun Ma; Jian Wu; Jiang-Ping Hu; Qi-Kun Xue; Xi Chen;
17 Oct 2012
- - -
8.
KFe_2Se_2 is the parent compound of K-doped iron selenide superconductors
Wei Li; Hao Ding; Zhi Li; Peng Deng; Kai Chang; Ke He; Shuaihua Ji; Lili Wang; Xucun Ma; Jiang-Ping Hu; Xi Chen; Qi-Kun Xue;
7 Apr 2012
- - -


ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2023 - Scimetrica