Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3197
Articles: 2'221'675
Articles rated: 2592

03 July 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'221'675 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 19 of 19 for query "Shuyun Zhou". (0.00 sec.)


1.
Coexistence of sharp quasiparticle dispersions and disorder features in graphite
S.Y. Zhou; G.-H. Gweon; C.D. Spataru; J. Graf; D.-H. Lee; Steven G. Louie; A. Lanzara;
10 Jun 2005   /  Phys. Rev. B 71, 161403(R) (2005) DOI: 10.1103/PhysRevB.71.161403
- - -
2.
Crossover from 2D metal to 3D Dirac semimetal in metallic PtTe2 films with local Rashba effect
Ke Deng; Mingzhe Yan; Zhuping Yu; Jiaheng Li; Xue Zhou; Kenan Zhang; Yuxin Zhao; Koji Miyamoto; Taichi Okuda; Wenhui Duan; Yang Wu; Xiaoyan Zhong; Shuyun Zhou;
15 May 2019
- - -
3.
High quality atomically thin PtSe2 films grown by molecular beam epitaxy
Mingzhe Yan; Eryin Wang; Xue Zhou; Guangqi Zhang; Hongyun Zhang; Kenan Zhang; Wei Yao; Shuzhen Yang; Koji Miyamoto; Taichi Okuda; Yang Wu; Pu Yu; Wenhui Duan; Shuyun Zhou;
13 Mar 2017
- - -
4.
Progress on band structure engineering of twisted bilayer and two-dimensional moiré heterostructures
Wei Yao; Martin Aeschlimann; Shuyun Zhou;
30 Sep 2020
- - -
5.
Enhancement of superconductivity in organic-inorganic hybrid topological materials
Haoxiong Zhang; Awabaikeli Rousuli; Shengchun Shen; Kenan Zhang; Chong Wang; Laipeng Luo; Jizhang Wang; Yang Wu; Yong Xu; Wenhui Duan; Hong Yao; Pu Yu; Shuyun Zhou;
6 Nov 2019
- - -
6.
Disorder induced multifractal superconductivity in monolayer niobium dichalcogenides
Kun Zhao; Haicheng Lin; Xiao Xiao; Wantong Huang; Wei Yao; Mingzhe Yan; Ying Xing; Qinghua Zhang; Zi-Xiang Li; Shintaro Hoshino; Jian Wang; Shuyun Zhou; Lin Gu; Mohammad Saeed Bahramy; Hong Yao; Naoto Nagaosa; Qi-Kun Xue; Kam Tuen Law; Xi Chen; Shuai-Hua Ji;
15 Apr 2019
- - -
7.
Ultrafast Electronic Dynamics of a Weyl Semimetal MoTe$_2$ Revealed by Time and Angle Resolved Photoemission Spectroscopy
Guoliang Wan; Wei Yao; Kenan Zhang; Changhua Bao; Hongyun Zhang; Haijun Zhang; Yang Wu; Shuyun Zhou;
1 Oct 2017
- - -
8.
Experimental evidence of type-II Dirac fermions in PtSe2
Kenan Zhang; Mingzhe Yan; Haoxiong Zhang; Huaqing Huang; Masashi Arita; Zhe Sun; Wenhui Duan; Yang Wu; Shuyun Zhou;
13 Mar 2017
- - -
9.
Stacking-dependent electronic structure of trilayer graphene resolved by nanospot angle-resolved photoemission spectroscopy
Changhua Bao; Wei Yao; Eryin Wang; Chaoyu Chen; José Avila; Maria C. Asensio; Shuyun Zhou;
27 Feb 2017
- - -
10.
Emergence of Tertiary Dirac Points in Graphene Moir'e Superlattices
Guorui Chen; Mengqiao Sui; Duoming Wang; Shuopei Wang; Jeil Jung; Pilkyung Moon; Shaffique Adam; Kenji Watanabe; Takashi Taniguchi; Shuyun Zhou; Mikito Koshino; Guangyu Zhang; Yuanbo Zhang;
10 Feb 2017
- - -
11.
Experimental observation of topological Fermi arcs in type-II Weyl semimetal MoTe2
Ke Deng; Guoliang Wan; Peng Deng; Kenan Zhang; Shijie Ding; Eryin Wang; Mingzhe Yan; Huaqing Huang; Hongyun Zhang; Zhilin Xu; Jonathan Denlinger; Alexei Fedorov; Haitao Yang; Wenhui Duan; Hong Yao; Yang Wu; y Shoushan Fan; Haijun Zhang; Xi Chen; Shuyun Zhou;
28 Mar 2016
- - -
12.
Direct observation of local Rashba spin polarization and spin-layer locking in centrosymmetric monolayer PtSe$_2$
Wei Yao; Eryin Wang; Huaqing Huang; Ke Deng; Mingzhe Yan; Kenan Zhang; Taichi Okuda; Linfei Li; Yeliang Wang; Hongjun Gao; Chaoxing Liu; Wenhui Duan; Shuyun Zhou;
7 Mar 2016
- - -
13.
Direct observation of second generation Dirac cones and inversion symmetry breaking induced gaps in graphene/h-BN
Eryin Wang; Xiaobo Lu; Shijie Ding; Wei Yao; Mingzhe Yan; Guoliang Wan; Ke Deng; Shuopei Wang; Guorui Chen; Jeil Jung; Alexei V. Fedorov; Yuanbo Zhang; Guangyu Zhang; Shuyun Zhou;
6 Mar 2016
- - -
14.
Monolayer charge-neutral graphene on platinum with extremely weak electron-phonon coupling
Wei Yao; Eryin Wang; Ke Deng; Shuzhen Yang; Wenyun Wu; Alexei V. Fedorov; Sung-Kwan Mo; Eike F. Schwier; Mingtian Zheng; Yohei Kojima; Hideaki Iwasawa; Kenya Shimada; Kaili Jiang; Pu Yu; Jia Li; Shuyun Zhou;
22 Oct 2015
- - -
15.
Robust gapless surface state and Rashba-splitting bands upon surface deposition of magnetic Cr on Bi$_2$Se$_3$
Eryin Wang; Peizhe Tang; Guoliang Wan; Alexei V. Fedorov; Ireneusz Miotkowski; Yong P. Chen; Yong P. Chen; Shuyun Zhou;
3 Mar 2015
- - -
16.
Fully gapped topological surface states in Bi$_2$Se$_3$ films induced by a d-wave high-temperature superconductor
Eryin Wang; Hao Ding; Alexei V. Fedorov; Wei Yao; Zhi Li; Yan-Feng Lv; Kun Zhao; Li-Guo Zhang; Zhijun Xu; John Schneeloch; Ruidan Zhong; Shuai-Hua Ji; Lili Wang; Ke He; Xucun Ma; Genda Gu; Hong Yao; Qi-Kun Xue; Xi Chen; Shuyun Zhou;
25 Sep 2013
- - -
17.
Three-Fold Diffraction Symmetry in Epitaxial Graphene and the SiC Substrate
David A. Siegel; Shuyun Zhou; Farid El Gabaly; Andreas K. Schmid; Kevin F. McCarty; Alessandra Lanzara;
1 Jul 2011
- - -
18.
Phonon dispersion and low energy anomaly in CaC$_6$
Matteo D'Astuto; Matteo Calandra; N. Bendiab; G. Loupias; Francesco Mauri; Shuyun Zhou; Jeff Graf; Alessandra Lanzara; N. Emery; C. Herold; P. Lagrange; D. Petitgrand; Moritz Hoesch;
11 Nov 2009
- - -
19.
PSR J1926-0652: A Pulsar with Interesting Emission Properties Discovered at FAST
Lei Zhang; Di Li; George Hobbs; Crispin H. Agar; Richard N. Manchester; Patrick Weltevrede; William A. Coles; Pei Wang; Weiwei Zhu; Zhigang Wen; Jianping Yuan; Andrew D. Cameron; Shi Dai; Kuo Liu; Qijun Zhi; Chenchen Miao; Mao Yua; Shuyun Cao; Li Feng; Hengqian Gan; Long Gao; Xuedong Gu; Minglei Guo; Qiaoli Hao; Lin Huang; Peng Jiang; Chengjin Jin; Hui Li; Qi Li; Qisheng Li; Hongfei Liu; Gaofeng Pan; Zhichen Pan; Bo Peng; Hui Qian; Lei Qian; Xiangwei Shi; Jinyou Song; Liqiang Song; Caihong Sun; Jinghai Sun; Hong Wang; Qiming Wang; Yi Wang; Xiaoyao Xie; Jun Yan; Li Yang; Shimo Yang; Rui Yao; Dongjun Yu; Jinglong Yu; Youling Yue; Chengmin Zhang; Haiyan Zhang; Shuxin Zhang; Xiaonian Zheng; Aiying Zhou; Boqin Zhu; Lichun Zhu; Ming Zhu; Wenbai Zhu; Yan Zhu;
11 Apr 2019
- - -


ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica