Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3088
Articles: 2'124'837
Articles rated: 2588

19 October 2021
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'124'837 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 25 for query "Takashi Kuroda". (0.04 sec.)

[    1    2    ]   Next
1.
Optical transitions in quantum ring complexes
T. Kuroda; T. Mano; T. Ochiai; S. Sanguinetti; K. Sakoda; G. Kido; N. Koguchi;
24 Sep 2005
- - -
2.
Picosecond Nonlinear Relaxation of Photoinjected Carriers in a Single GaAs/AlGaAs Quantum Dot
T. Kuroda; S. Sanguinetti; M. Gurioli; K. Watanabe; F. Minami; N. Koguchi;
2 Aug 2002
- - -
3.
Dark-state impact on the exciton recombination of WS2 monolayers as revealed by multi-time-scale pump-and-probe spectroscopy
Takashi Kuroda; Yusuke Hoshi; Satoru Masubuchi; Mitsuhiro Okada; Ryo Kitaura; Kenji Watanabe; Takashi Taniguchi; Tomoki Machida;
21 Oct 2020
- - -
4.
Current-injection quantum-entangled-pair emitter using droplet epitaxial quantum dots on GaAs(111)A
Neul Ha; Takaaki Mano; Takashi Kuroda; Yoshiki Sakuma; Kazuaki Sakoda;
20 Jun 2019
- - -
5.
Strain effects on optical properties of tetrapod-shaped CdTe/CdS core-shell nanocrystals
Yuanzhao Yao; Takashi Kuroda; Dmitry N. Dirin; Maria S. Sokolikova; Roman B. Vasiliev;
13 Nov 2014
- - -
6.
Mechanical quality factor of a sapphire fiber at cryogenic temperatures
T. Uchiyama; T. Tomaru; D. Tatsumi; S. Miyoki; M. Ohashi; K. Kuroda; T. Suzuki; A. Yamamoto; T. Shintomi;
27 Jul 2000   /  Phys.Lett. A273 (2000) 310-315
- - -
7.
Extremely low vertical-emittance beam in the accelerator test facility at KEK
K Kubo; M Akemoto; S Anderson; T Aoki; S Araki; K L F Bane; P Blum; J Corlett; K Dobashi; P Emma; J Frisch; M Fukuda; Z Guo; K Hasegawa; H Hayano; T Higo; A Higurashi; Y Honda; T Iimura; T Imai; K Jobe; S Kamada; P Karataev; S Kashiwagi; E Kim; T Kobuki; T Kotseroglou; Y Kurihara; M Kuriki; R Kuroda; S Kuroda; T Lee; X Luo; D J McCormick; B McKee; T Mimashi; M Minty; T Muto; Takashi Naito; G Naumenko; J Nelson; M N Nguyen; K Oide; T Okugi; T Omori; T Oshima; G Pei; A Potylitsyn; Q Qin; T Raubenheimer; M Ross; H Sakai; I Sakai; F Schmidt; T Slaton; H Smith; S Smith; T Smith; Toshikazu Suzuki; M Takano; Seishi Takeda; N Terunuma; N Toge; J Turner; J Urakawa; V Vogel; M Woodley; J Yocky; A Young; F Zimmermann; ;
13 May 2002   /  Phys Rev Lett, 88 (19), 194801
- - -
8.
Achievement of ultralow emittance beam in the accelerator test facility damping ring
Y Honda; K Kubo; S Anderson; S Araki; K Bane; A Brachmann; J Frisch; M Fukuda; K Hasegawa; H Hayano; L Hendrickson; Y Higashi; T Higo; K Hirano; T Hirose; K Iida; T Imai; Y Inoue; P Karataev; M Kuriki; R Kuroda; S Kuroda; X Luo; D McCormick; M Matsuda; T Muto; K Nakajima; Takashi Naito; J Nelson; M Nomura; A Ohashi; T Omori; T Okugi; M Ross; H Sakai; I Sakai; N Sasao; S Smith; Toshikazu Suzuki; M Takano; T Taniguchi; N Terunuma; J Turner; N Toge; J Urakawa; V Vogel; M Woodley; A Wolski; I Yamazaki; Yoshio Yamazaki; G Yocky; A Young; F Zimmermann;
6 Feb 2004   /  Phys Rev Lett, 92 (5), 054802
- - -
9.
Type Ia SN 2019ein: New Insights into the Similarities and diversities among High-Velocity SNe Ia
Miho Kawabata; Miho Kawabata; Keiichi Maeda; Masayuki Yamanaka; Tatsuya Nakaoka; Koji Kawabata; Ryo Adachi; Hiroshi Akitaya; Umut Burgaz; Hidekazu Hanayama; Takashi Horiuchi; Ryohei Hosokawa; Kota Iida; Fumiya Imazato; Keisuke Isogai; Jiang Jian; Noriyuki Katoh; Hiroki Kimura; Masaru Kino; Daisuke Kuroda; Hiroyuki Maehara; Kazuya Matsubayashi; Kumiko Morihana; Katsuhiro Murata; Takashi Nagao; Masafumi Niwano; Daisaku Nogami; Motoki Oeda; Tatsuharu Ono; Hiroki Onozato; Masaaki Otsuka; Tomoki Saito; Mahito Sasada; Kazuki Shiraishi; Haruki Sugiyama; Kenta Taguchi; Jun Takahashi; Kengo Takagi; Seiko Takagi; Masaki Takayama; Miyako Tozuka; Kazuhiro Sekiguchi;
8 Aug 2019
- - -
10.
Kiso Supernova Survey (KISS): Survey Strategy
Tomoki Morokuma; Nozomu Tominaga; Masaomi Tanaka; Kensho Mori; Emiko Matsumoto; Yuki Kikuchi; Takumi Shibata; Shigeyuki Sako; Tsutomu Aoki; Mamoru Doi; Naoto Kobayashi; Hiroyuki Maehara; Noriyuki Matsunaga; Hiroyuki Mito; Takashi Miyata; Yoshikazu Nakada; Takao Soyano; Ken'ichi Tarusawa; Satoshi Miyazaki; Fumiaki Nakata; Norio Okada; Yuki Sarugaku; Michael W. Richmond; Hiroshi Akitaya; Greg Aldering; Ko Arimatsu; Carlos Contreras; Takashi Horiuchi; Eric Y. Hsiao; Ryosuke Itoh; Ikuru Iwata; Koji; S. Kawabata; Nobuyuki Kawai; Yutaro Kitagawa; Mitsuru Kokubo; Daisuke Kuroda; Paolo; Mazzali; Toru Misawa; Yuki Moritani; Nidia Morrell; Rina Okamoto; Nikolay Pavlyuk; Mark M. Phillips; Elena Pian; Devendra Sahu; Yoshihiko Saito; Kei Sano; Maximilian D. Stritzinger; Yutaro Tachibana; Francesco Taddia; Katsutoshi Takaki; Ken Tateuchi; Akihiko Tomita; Dmitry Tsvetkov; Takahiro Ui; Nobuharu Ukita; Yuji Urata; Emma S. Walker; Taketoshi Yoshii;
4 Sep 2014
- - -
11.
Q-type asteroids: Possibility of non-fresh weathered surfaces
Sunao Hasegawa; Takahiro Hiroi; Katsuhito Ohtsuka; Masateru Ishiguro; Daisuke Kuroda; Takashi Ito; Sho Sasaki;
18 Jul 2019
- - -
12.
OISTER Optical and Near-Infrared Observations of the Super-Chandrasekhar Supernova Candidate SN 2012dn: Dust Emission from the Circumstellar Shell
Masayuki Yamanaka; Keiichi Maeda; Masaomi Tanaka; Nozomu Tominaga; Koji S. Kawabata; Katsutoshi Takaki; Miho Kawabata; Tatsuya Nakaoka; Issei Ueno; Hiroshi Akitaya; Takahiro Nagayama; Jun Takahashi; Satoshi Honda; Toshihiro Omodaka; Ryo Miyanoshita; Takashi Nagao; Makoto Watanabe; Mizuki Isogai; Akira Arai; Ryosuke Itoh; Takahiro Ui; Makoto Uemura; Michitoshi Yoshida; Hidekazu Hanayama; Daisuke Kuroda; Nobuharu Ukita; Kenshi Yanagisawa; Hideyuki Izumiura; Yoshihiko Saito; Kazunari Masumoto; Rikako Ono; Ryo Noguchi; Katsura Matsumoto; Daisaku Nogami; Tomoki Morokuma; Yumiko Oasa; Kazuhiro Sekiguchi;
11 Apr 2016
- - -
13.
OISTER Optical and Near-Infrared Observations of Type Iax Supernova 2012Z
Masayuki Yamanaka; Keiichi Maeda; Koji S. Kawabata; Masaomi Tanaka; Nozomu Tominaga; Hiroshi Akitaya; Takahiro Nagayama; Daisuke Kuroda; Jun Takahashi; Yoshihiko Saito; Kenshi Yanagisawa; Akihiko Fukui; Ryo Miyanoshita; Makoto Watanabe; Akira Arai; Mizuki Isogai; Takashi Hattori; Hidekazu Hanayama; Ryosuke Itoh; Takahiro Ui; Katsutoshi Takaki; Issei Ueno; Michitoshi Yoshida; Gamal B. Ali; Ahmed Essam; Akihito Ozaki; Hikaru Nakao; Ko Hamamoto; Daisaku Nogami; Tomoki Morokuma; Yumiko Oasa; Hideyuki Izumiura; Kazuhiro Sekiguchi;
7 May 2015
- - -
14.
Discovery of Dramatic Optical Variability in SDSS J1100+4421: A Peculiar Radio-Loud Narrow-Line Seyfert 1 Galaxy?
Masaomi Tanaka; Tomoki Morokuma; Ryosuke Itoh; Hiroshi Akitaya; Nozomu Tominaga; Yoshihiko Saito; Lukasz Stawarz; Yasuyuki T. Tanaka; Poshak Gandhi; Gamal Ali; Tsutomu Aoki; Carlos Contreras; Mamoru Doi; Ahmad Essam; Gamal Hamed; Eric Y. Hsiao; Ikuru Iwata; Koji S. Kawabata; Nobuyuki Kawai; Yuki Kikuchi; Naoto Kobayashi; Daisuke Kuroda; Hiroyuki Maehara; Emiko Matsumoto; Paolo A. Mazzali; Takeo Minezaki; Hiroyuki Mito; Takashi Miyata; Satoshi Miyazaki; Kensho Mori; Yuki Moritani; Kana Morokuma-Matsui; Nidia Morrell; Tohru Nagao; Yoshikazu Nakada; Fumiaki Nakata; Chinami Noma; Ken Ohsuga; Norio Okada; Mark M. Phillips; Elena Pian; Michael W. Richmond; Devendra Sahu; Shigeyuki Sako; Yuki Sarugaku; Takumi Shibata; Takao Soyano; Maximilian D. Stritzinger; Yutaro Tachibana; Francesco Taddia; Katsutoshi Takaki; Ali Takey; Ken'ichi Tarusawa; Takahiro Ui; Nobuharu Ukita; Yuji Urata; Emma S. Walker; Taketoshi Yoshii;
4 Sep 2014
- - -
15.
Dense optical and near-infrared monitoring of CTA 102 during high state in 2012 with OISTER: Detection of intra-night "orphan polarized flux flare"
Ryosuke Itoh; Yasushi Fukazawa; Yasuyuki T. Tanaka; Yuhei Abe; Hiroshi Akitaya; Akira Arai; Masahiko Hayashi; Takafumi Hori; Mizuki Isogai; Hideyuki Izumiura; Koji S. Kawabata; Nobuyuki Kawai; Daisuke Kuroda; Ryo Miyanoshita; Yuki Moritani; Tomoki Morokuma; Takahiro Nagayama; Jumpei Nakamoto; Chikako Nakata; Yumiko Oasa; Tomohito Ohshima; Takashi Ohsugi; Shin-ichiro Okumura; Yoshihiko Saito; Yu Saito; Mahito Sasada; Kazuhiro Sekiguchi; Yuhei Takagi; Jun Takahashi; Yukihiro Takahashi; Katsutoshi Takaki; Makoto Uemura; Issei Ueno; Seitaro Urakawa; Makoto Watanabe; Masayuki Yamanaka; Yoshinori Yonekura; Michitoshi Yoshida;
9 Apr 2013
- - -
16.
AcuA: the AKARI/IRC Mid-infrared Asteroid Survey
Fumihiko Usui; Daisuke Kuroda; Thomas G. Mueller; Sunao Hasegawa; Masateru Ishiguro; Takafumi Ootsubo; Daisuke Ishihara; Hirokazu Kataza; Satoshi Takita; Shinki Oyabu; Munetaka Ueno; Hideo Matsuhara; Takashi Onaka;
10 Jun 2011
- - -
17.
Thermal-noise-limited underground interferometer CLIO
Kazuhiro Agatsuma; Koji Arai; Masa-Katsu Fujimoto; Seiji Kawamura; Kazuaki Kuroda; Osamu Miyakawa; Shinji Miyoki; Masatake Ohashi; Toshikazu Suzuki; Ryutaro Takahashi; Daisuke Tatsumi; Souichi Telada; Takashi Uchiyama; Kazuhiro Yamamoto; CLIO collaborators;
16 Nov 2009
- - -
18.
Direct Measurement of Thermal Fluctuation of High-Q Pendulum
Kazuhiro Agatsuma; Takashi Uchiyama; Kazuhiro Yamamoto; Masatake Ohashi; Seiji Kawamura; Shinji Miyoki; Osamu Miyakawa; Souichi Telada; Kazuaki Kuroda;
23 Aug 2009
- - -
19.
Effect of energy deposited by cosmic-ray particles on interferometric gravitational wave detectors
Kazuhiro Yamamoto; Hideaki Hayakawa; Atsushi Okada; Takashi Uchiyama; Shinji Miyoki; Masatake Ohashi; Kazuaki Kuroda; Nobuyuki Kanda; Daisuke Tatsumi; Yoshiki Tsunesada;
15 May 2008
- - -
20.
Conduction Effect of Thermal Radiation in a Metal Shield Pipe in a Cryostat for a Cryogenic Interferometric Gravitational Wave Detector
Takayuki Tomaru; Masao Tokunari; Kazuaki Kuroda; Takashi Uchiyama; Akira Okutomi; Masatake Ohashi; Hiroyuki Kirihara; Nobuhiro Kimura; Yoshio Saito; Nobuaki Sato; Takakazu Shintomi; Toshikazu Suzuki; Tomiyoshi Haruyama; Shinji Miyoki; Kazuhiro Yamamoto; Akira Yamamoto;
6 Nov 2007
- - -

[ 1 2 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2021 - Scimetrica