Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3198
Articles: 2'222'256
Articles rated: 2592

04 July 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'222'256 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 34 for query "Ti-Pei Li". (0.00 sec.)

[    1    2    ]   Next
1.
Polarization in Gamma-Ray Bursts Produced by Pinch Discharge
Mei Wu; Li Chen; & Ti-pei Li;
17 Dec 2004   /  Chin.J.Astron.Astrophys. 5 (2005) 57-64
- - -
2.
Diagnosing Timing Error in WMAP Data
Hao Liu; Shao-Lin Xiong; Ti-Pei Li;
14 Sep 2010
- - -
3.
Reconstruction of Objects by Direct Demodulation
Ti-Pei Li; Mei Wu;
6 Mar 2005   /  Astrophys.Space Sci. 215 (1994) 213-227
- - -
4.
Heliospheric Origin of Gamma-Ray Bursts
Ti-Pei Li;
28 Apr 1997
- - -
5.
Timing analysis of the black hole candidate EXO 1846-031 with Insight-HXMT monitoring
He-Xin Liu; Yue Huang; Guang-Cheng Xiao; Qing-Cui Bu; Jin-Lu Qu; Shu Zhang; Shuang-Nan Zhang; Shu-Mei Jia; Fang-Jun Lu; Xiang Ma; Lian Tao; Wei Zhang; Li Chen; Li-Ming Song; Ti-Pei Li; Yu-Peng Xu; Xue-Lei Cao; Yong Chen; Cong-Zhan Liu; Ce Cai; Zhi Chang; Gang Chen; Tian-Xiang Chen; Yi-Bao Chen; Yu-Peng Chen; Wei Cui; Wei-Wei Cui; Jing-Kang Deng; Yong-Wei Dong; Yuan-Yuan Du; Min-Xue Fu; Guan-Hua Gao; He Gao; Min Gao; Ming-Yu Ge; Yu-Dong Gu; Ju Guan; Cheng-Cheng Guo; Da-Wei Han; Jia Huo; Lu-Hua Jiang; Wei-Chun Jiang; Jing Jin; Yong-Jie Jin; Ling-Da Kong; Bing Li; Cheng-Kui Li; Gang Li; Mao-Shun Li; Wei Li; Xian Li; Xiao-Bo Li; Xu-Fang Li; Yang-Guo Li; Zheng-Wei Li; Xiao-Hua Liang; Jing-Yuan Liao; Bai-Sheng Liu; Guo-Qing Liu; Hong-Wei Liu; Xiao-Jing Liu; Yi-Nong Liu; Bo Lu; Xue-Feng Lu; Qi Luo; Tao Luo; Bin Meng; Yi Nang; Jian-Yin Nie; Ge Ou; Na Sai; Ren-Cheng Shang; Xin-Ying Song; Liang Sun; Ying Tan; You-Li Tuo; Chen Wang; Guo-Feng Wang; Juan Wang; Ling-Jun Wang; Weng-Shuai Wang; Yu-Sa. Wang; Xiang-Yang Wen; Bai-Yang Wu; Bo-Bing Wu; Mei Wu; Shuo Xiao; Shao-Lin Xiong; He Xu; Jia-Wei Yang; Sheng Yang; Yan-Ji Yang; Yi-Jung Yang; Qi-Bin Yi; Qian-Qing Yin; Yuan You; Ai-Mei Zhang; Cheng-Mo Zhang; Fan Zhang; Hong-Mei Zhang; Juan Zhang; Tong Zhang; Wan-Chang Zhang; Wen-Zhao Zhang; Yi-Zhang; Yi-Fei Zhang; Yong-Jie Zhang; Yuan-Hang Zhang; Yue Zhang; Zhao Zhang; Zhi Zhang; Zi-Liang Zhang; Hai-Sheng Zhao; Xiao-Fan Zhao; Shi-Jie Zheng; Yao-Guang Zheng; Deng-Ke Zhou; Jian-Feng Zhou; Yu-Xuan Zhu; Ren-Lin Zhuang; Yue Zhu;
23 Sep 2020
- - -
6.
A study on diffuse source detection by HXMT scanning observation
Ju Guan; Ti-Pei Li; Mei Wu; Li-Ming Song; Zhuo-Xi Huo;
30 Nov 2015
- - -
7.
Phase-resolved spectral analysis of 4U 1901+03 during its outburst
Ya-Juan Lei; Wei Chen; Jin-Lu Qu; Li-Ming Song; Shu Zhang; Yu Lu; Hao-Tong Zhang; Ti-Pei Li;
24 Dec 2009
- - -
8.
Observation number correlation in WMAP data
Ti-Pei Li; Hao Liu; Li-Ming Song; Shao-Lin Xiong; Jian-Yin Nie;
1 May 2009
- - -
9.
TraG from RP4 and TraG and VirD4 from Ti Plasmids Confer Relaxosome Specificity to the Conjugal Transfer System of pTiC58
Hamilton, Claire M.; Lee, Hyewon; Li, Pei-Li; Cook, David M.; Piper, Kevin R.; von Bodman, Susanne Beck; Lanka, Erich; Ream, Walt; Farrand, Stephen K.;
6 Jun 2005
- - -
10.
The Replicator of the Nopaline-Type Ti Plasmid pTiC58 Is a Member of the repABC Family and Is Influenced by the TraR-Dependent Quorum-Sensing Regulatory System
Li, Pei-Li; Farrand, Stephen K.;
6 Jun 2005
- - -
11.
Essential Components of the Ti Plasmid trb System, a Type IV Macromolecular Transporter
Li, Pei-Li; Hwang, Ingyu; Miyagi, Heather; True, Heather; Farrand, Stephen K.;
6 Jun 2005
- - -
12.
Cosmology with Coupled Gravity and Dark Energy
Ti-Pei Li;
6 Oct 2014
- - -
13.
Evolution of gravity-dark energy coupled expanding universe
Ti-Pei Li; Mei Wu;
26 Mar 2013
- - -
14.
Missing completely of CMB quadrupole in WMAP data
Hao Liu; Ti-Pei Li;
26 Mar 2012
- - -
15.
Attraction-repulsion coupled and energy conserved universe
Ti-Pei Li;
11 Oct 2011
- - -
16.
Observational Scan Induced Artificial CMB Anisotropy
Hao Liu; Ti-Pei Li;
14 Jan 2011
- - -
17.
Pseudo-Dipole Signal Removal from WMAP Data
Hao Liu; Ti-Pei Li;
13 May 2010
- - -
18.
The origin of the WMAP quadrupole
Hao Liu; Ti-Pei Li;
4 Mar 2010
- - -
19.
Type-I bursts within outbursts of IGR J17473-2721
Yu-Peng Chen; Shu Zhang; Diego F. Torres; Jian-Min Wang; Ti-Pei Li;
4 Feb 2010
- - -
20.
Inconsistency between WMAP data and released map
Hao Liu; Ti-Pei Li;
26 Jan 2010
- - -

[ 1 2 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica