Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3286
Articles: 2'244'342
Articles rated: 2592

18 August 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'244'342 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 16 of 16 for query "Wanlin Guo". (0.00 sec.)


1.
Energy dissipation in gigahertz oscillators from multiwalled carbon nanotubes
Wanlin Guo; Yufeng Guo; Huajian Gao; Quanshui Zheng; Wenyu Zhong;
19 Sep 2003   /  Phys Rev Lett, 91 (12), 125501
- - -
2.
Giant axial electrostrictive deformation in carbon nanotubes
Wanlin Guo; Yufeng Guo;
12 Sep 2003   /  Phys Rev Lett, 91 (11), 115501
- - -
3.
Grain Boundaries in Chemical Vapor Deposited Atomically Thin Hexagonal Boron Nitride
Xibiao Ren; Jichen Dong; Peng Yang; Jidong Li; Guangyuan Lu; Tianru Wu; Haomin Wang; Wanlin Guo; Ze Zhang; Feng Ding; Chuanhong Jin;
19 Nov 2018
- - -
4.
Mechanism of Electric Power Generation from Ionic Droplet Motion on Polymer Supported Graphene
Shanshan Yang; Yudan Su; Ying Xu; Qiong Wu; Yuanbo Zhang; Markus B. Raschke; Mengxin Ren; Yan Chen; Jianlu Wang; Wanlin Guo; Y. Ron Shen; Chuanshan Tian;
24 Jan 2018
- - -
5.
Evolutionary Dynamics for Persistent Cooperation in Structured Populations
Yan Li; Xinsheng Liu; Jens Christian Claussen; Wanlin Guo;
19 May 2015
- - -
6.
Exceptionally Fast Water Desalination at Complete Salt Rejection by Pristine Graphyne Monolayers
Minmin Xue; Hu Qiu; Wanlin Guo;
2 Sep 2013
- - -
7.
Electromelting of Confined Monolayer Ice
Hu Qiu; Wanlin Guo;
22 Apr 2013
- - -
8.
A New Paradigm to Half-Metallicity in Graphene Nanoribbons
Jin Yu; Wanlin Guo;
12 Apr 2013
- - -
9.
Exceptional high Seebeck Coefficient and Gas-Flow-Induced Voltage in Multilayer Graphene
Xuemei Li; Jun Yin; Jianxin Zhou; Qin Wang; Wanlin Guo;
2 Mar 2012
- - -
10.
Enhanced Gas-Flow-Induced Voltage in Graphene
Jun Yin; Jianxin Zhou; Xuemei Li; Yaqing Chen; Guoan Tai; Wanlin Guo;
15 Jul 2011
- - -
11.
Energy-gap modulation of boron nitride nanoribbons by transverse electric fields: First-principles calculations
Zhuhua Zhang; Wanlin Guo;
17 Jan 2011
- - -
12.
Advantageous punishers in nature
Xinsheng Liu; Wanlin Guo;
15 Jun 2010
- - -
13.
Experimental Investigation of Thickness Effects on Mixed-mode I/II Fracture of an Aluminum Alloy
Wanlin Guo; Huiru Dong; Zheng Yang;
10 Jul 2008
- - -
14.
Stability and electronic properties of small BN nanotubes
Zhuhua Zhang; Wanlin Guo; Yitao Dai;
6 Jul 2008
- - -
15.
Electronic Properties of Graphene Nanoribbon on Si(001) Substrate
Zhuhua Zhang; Wanlin Guo;
6 Jul 2008
- - -
16.
Formation of sp(3) bonding in nanoindented carbon nanotubes and graphite
Wanlin Guo; C Z Zhu; T X Yu; C H Woo; B Zhang; Y T Dai;
10 Dec 2004   /  Phys Rev Lett, 93 (24), 245502
- - -


ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica