Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3286
Articles: 2'244'908
Articles rated: 2592

19 August 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'244'908 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 149 for query "Wei-Chi Wang". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    8    ]   Next
1.
Study the effects of metallic ions on the combination of DNA and histones with molecular combing technique
Yu-Ying Liu; Peng-Ye Wang; Shuo-Xing Dou; Ping Xie; Wei-Chi Wang; Hua-Wei Yin;
7 Mar 2005   /  Chinese Science Bulletin, Vol.50, No. 8 (2005) 731-737
- - -
2.
Ionic effect on combing of single DNA molecules and observation of their force-induced melting by fluorescence microscopy
Yu-Ying Liu; Peng-Ye Wang; Shuo-Xing Dou; Wei-Chi Wang; Ping Xie; Hua-Wei Yin; Xing-Dong Zhang;
22 Dec 2003   /  JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 121, 4302 (2004)
- - -
3.
Observation of a resonance in Chi(1835) in J/psi --> gammapi+ pi- eta-
M Ablikim; J Z Bai; Y Ban; J G Bian; X Cai; H F Chen; H S Chen; H X Chen; J C Chen; Jin Chen; Y B Chen; S P Chi; Y P Chu; X Z Cui; Y S Dai; Z Y Deng; L Y Dong; Q F Dong; S X Du; Z Z Du; J Fang; S S Fang; C D Fu; C S Gao; Y N Gao; S D Gu; Y T Gu; Y N Guo; Y Q Guo; Z J Guo; F A Harris; K L He; M He; Y K Heng; H M Hu; T Hu; G S Huang; X P Huang; X T Huang; X B Ji; X S Jiang; J B Jiao; D P Jin; S Jin; Yi Jin; Y F Lai; G Li; H B Li; H H Li; J Li; R Y Li; S M Li; W D Li; W G Li; X L Li; X Q Li; Y L Li; Y F Liang; H B Liao; C X Liu; F Liu; Fang Liu; H H Liu; H M Liu; J Liu; J B Liu; J P Liu; R G Liu; Z A Liu; F Lu; G R Lu; H J Lu; J G Lu; C L Luo; F C Ma; H L Ma; L L Ma; Q M Ma; X B Ma; Z P Mao; X H Mo; J Nie; S L Olsen; H P Peng; N D Qi; H Qin; J F Qiu; Z Y Ren; G Rong; L Y Shan; L Shang; D L Shen; X Y Shen; H Y Sheng; F Shi; X Shi; H S Sun; J F Sun; S S Sun; Y Z Sun; Z J Sun; Z Q Tan; X Tang; Y R Tian; G L Tong; G S Varner; D Y Wang; L Wang; L S Wang; M Wang; P Wang; P L Wang; W F Wang; Y F Wang; Z Wang; Z Y Wang; Zhe Wang; Zheng Wang; C L Wei; D H Wei; N Wu; X M Xia; X X Xie; B Xin; G F Xu; Y Xu; M L Yan; F Yang; H X Yang; J Yang; Y X Yang; M H Ye; Y X Ye; Z Y Yi; G W Yu; C Z Yuan; J M Yuan; Y Yuan; S L Zang; Y Zeng; Yu Zeng; B X Zhang; B Y Zhang; C C Zhang; D H Zhang; H Y Zhang; J W Zhang; J Y Zhang; Q J Zhang; X M Zhang; X Y Zhang; Y Y Zhang; Z P Zhang; Z Q Zhang; D X Zhao; J W Zhao; M G Zhao; P P Zhao; W R Zhao; Z G Zhao; H Q Zheng; J P Zheng; Z P Zheng; L Zhou; N F Zhou; K J Zhu; Q M Zhu; Y C Zhu; Yingchun Zhu; Y S Zhu; Z A Zhu; B A Zhuang; X A Zhuang; B S Zou; ;
31 Dec 2005   /  Phys Rev Lett, 95 (26), 262001
- - -
4.
Generation of optical frequency comb in a chi-2 sheet micro optical parametric oscillator via cavity phase matching
Xinjie Lv; Xin Ni; Zhenda Xie; Shu-Wei Huang; Baicheng Yao; Huaying Liu; Nicolo Sernicola; Gang Zhao; Zhenlin Wang; Shi-Ning Zhu;
16 Dec 2018
- - -
5.
Ultradeep Ks Imaging in the GOODS-N
Wei-Hao Wang; Lennox L. Cowie; Amy J. Barger; Ryan C. Keenan; Hsiao-Chiang Ting;
10 Feb 2010
- - -
6.
Purification and cloning of cytotoxic ribonucleases from Rana catesbeiana (bullfrog)
Liao, You-Di; Huang, Huey-Chung; Leu, Yin-Jen; Wei, Chyou-Wei; Tang, Pin-Chi; Wang, Sui-Chi;
- - -
7.
The Age-Redshift Relationship of Old Passive Galaxies
Jun-Jie Wei; Xue-Feng Wu; Fulvio Melia; Fa-Yin Wang; Hai Yu;
28 May 2015
- - -
8.
Slip zone and energetics of a large earthquake from the Taiwan Chelungpu-fault Drilling Project
Kuo-Fong Ma; Hidemi Tanaka; Sheng-Rong Song; Chien-Ying Wang; Jih-Hao Hung; Yi-Ben Tsai; Jim Mori; Yen-Fang Song; Eh-Chao Yeh; Wonn Soh; Hiroki Sone; Li-Wei Kuo; Hung-Yu Wu;
23 Nov 2006   /  Nature, 444 (7118), 473-6
- - -
9.
The offline software framework of the DAMPE experiment
Chi Wang; Dong Liu; Yifeng Wei; Zhiyong Zhang; Yunlong Zhang; Xiaolian Wang; Zizong Xu; Guangshun Huang; Andrii Tykhonov; Xin Wu; Jingjing Zang; Wei Jiang; Jian Wu; Jin Chang;
12 Apr 2016
- - -
10.
Observation of quantum Hall plateau-plateau transition and scaling behavior of the zeroth Landau level in graphene p-n-p junctions
Cheng-Hua Liu; Po-Hsiang Wang; Tak-Pong Woo; Fu-Yu Shih; Shih-Ching Liou; Po-Hsun Ho; Chun-Wei Chen; Chi-Te Liang; Wei-Hua Wang;
6 Jan 2016
- - -
11.
The calibration and electron energy reconstruction of the BGO ECAL of the DAMPE detector
Zhiyong Zhang; Chi Wang; Jianing Dong; Yifeng Wei; Sicheng Wen; Yunlong Zhang; Zhiying Li; Changqing Feng; Shanshan Gao; ZhongTao Shen; Deliang Zhang; Junbin Zhang; Qi Wang; SiYuan Ma; Di Yang; Di Jiang; Dengyi Chen; Yiming Hu; Guangshun Huang; Xiaolian Wang; Zizong Xu; Shubin Liu; Qi An; Yizhong Gong;
23 Feb 2016
- - -
12.
Empirical Likelihood for Right Censored Lifetime Data
Shuyuan He; Wei Liang; Junshan Shen; Grace Yang;
27 Mar 2012
- - -
13.
NLO Productions of $omega$ and $K^0_{ m S}$ with a Global Extraction of the Jet Transport Parameter in Heavy Ion collisions
Guo-Yang Ma; Wei Dai; Ben-Wei Zhang; En-Ke Wang;
5 Dec 2018
- - -
14.
Extrinsic Origin of Persistent Photoconductivity in Monolayer MoS2 Field Effect Transistors
Yueh-Chun Wu; Cheng-Hua Liu; Shao-Yu Chen; Fu-Yu Shih; Po-Hsun Ho; Chun-Wei Chen; Chi-Te Liang; Wei-Hua Wang;
20 May 2015
- - -
15.
Near-Infrared Survey and Photometric Redshifts in the Extended GOODS-North field
Li-Ting Hsu; Lihwai Lin; Mark Dickinson; Haojing Yan; Hsieh Bau-Ching; Wei-Hao Wang; Chien-Hsiu Lee; Chi-Hung Yan; Douglas Scott; S. P. Willner; Masami Ouchi; Matthew L. N. Ashby; Yi-Wen Chen; Emanuele Daddi; David Elbaz; Giovanni G. Fazio; Sebastien Foucaud; Jiasheng Huang; David C. Koo; Glenn Morrison; Frazer Owen; Maurilio Pannella; Alexendra Pope; Luc Simard; Shiang-Yu Wang;
31 Dec 2018
- - -
16.
Clustering properties of BzK-selected galaxies in GOODS-N: environmental quenching and triggering of star formation at z ~ 2
Lihwai Lin; Mark Dickinson; Hung-Yu Jian; A. I. Merson; C. M. Baugh; Douglas Scott; Sebastien Foucaud; Wei-Hao Wang; Chi-Hung Yan; Hao-Jing Yan; Yi-Wen Cheng; Yicheng Guo; John Helly; Franz Kirsten; David C. Koo; Claudia del P. Lagos; Nicole Meger; Alexandra Pope; Luc Simard; Norman A. Grogin; Hugo Messias; Shiang-Yu Wang;
9 Nov 2011
- - -
17.
Charmless Two-body $B(B_s) o PP,VP$ decays In Soft-Collinear-Effective-Theory
Wei Wang; Yu-Ming Wang; De-Shan Yang; Cai-Dian Lu;
30 May 2008
- - -
18.
Charmless Two-body $B(B_s) o VP$ decays In Soft-Collinear-Effective-Theory
Wei Wang; Yu-Ming Wang; De-Shan Yang; Cai-Dian Lu;
21 Jan 2008
- - -
19.
Label Decoupling Framework for Salient Object Detection
Jun Wei; Shuhui Wang; Zhe Wu; Chi Su; Qingming Huang; Qi Tian;
25 Aug 2020
- - -
20.
A new noncollinear ferromagnetic Weyl semimetal with anisotropic anomalous Hall effect
Hung-Yu Yang; Bahadur Singh; Jonathan Gaudet; Baozhu Lu; Cheng-Yi Huang; Wei-Chi Chiu; Shin-Ming Huang; Baokai Wang; Faranak Bahrami; Bochao Xu; Jacob Franklin; Ilya Sochnikov; David E. Graf; Guangyong Xu; Yang Zhao; Christina M. Hoffman; Hsin Lin; Darius H. Torchinsky; Collin L. Broholm; Arun Bansil; Fazel Tafti;
14 Jun 2020
- - -

[ 1 2 3 4 5 8 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica