Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3474
Articles: 2'299'419
Articles rated: 2602

27 January 2023
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'299'419 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 582 for query "Wen-Lin Wang". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    10    ]   Next
1.
Out-of-Plane Effects on the Superconductivity of Bi2Sr2CuO6+{delta} and Bi2Sr2CaCu2O8+{delta}
Yan-Feng Lv; Wen-Lin Wang; Hao Ding; Yang Wang; Ying Ding; Ruidan Zhong; John Schneeloch; G. D. Gu; Lili Wang; Ke He; Shuai-Hua Ji; Lin Zhao; Xing-Jiang Zhou; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
31 Dec 2015
- - -
2.
Spatial chaos of Wang tiles with two symbols
Jin-Yu Chen; Yu-Jie Chen; Wen-Guei Hu; Song-Sun Lin;
15 Jul 2015
- - -
3.
Layer-by-Layer Mapping of the Electronic Structure of High-Tc Cuprate Superconductor Bi2Sr2CaCu2O8+{delta}
Yan-Feng Lv; Wen-Lin Wang; Jun-Ping Peng; Hao Ding; Yang Wang; Lili Wang; Ke He; Shuai-Hua Ji; Xi Chen; Gen-Da Gu; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
29 Aug 2015
- - -
4.
Observation of Interface Superconductivity in a SnSe2-Epitaxial Graphene van der Waals Heterostructure
Yi-Min Zhang; Jia-Qi Fan; Wen-Lin Wang; Ding Zhang; Lili Wang; Wei Li; Ke He; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
23 Feb 2018
- - -
5.
High-temperature superconductivity in single-unit-cell FeSe films on anatase TiO2(001)
Hao Ding; Yan-Feng Lv; Kun Zhao; Wen-Lin Wang; Lili Wang; Can-Li Song; Xi Chen; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
3 Mar 2016
- - -
6.
AMiBA: Array for Microwave Background Anisotropy
K. Y. Lo; T. H. Chiueh; R. N. Martin; Kin-Wang Ng; H. Liang; Ue-li Pen; Chung-Pei Ma;
13 Dec 2000
- - -
7.
A Complexity Reduction Algorithm for Analysis and Annotation of Large Genomic Sequences
Chuang, Trees-Juen; Lin, Wen-Chang; Lee, Hurng-Chun; Wang, Chi-Wei; Hsiao, Keh-Lin; Wang, Zi-Hao; Shieh, Danny; Lin, Simon C.; Ch'ang, Lan-Yang;
- - -
8.
Hong-Ou-Mandel Interference between Two Hyper-Entangled Photons Enables Observation of Symmetric and Anti-Symmetric Particle Exchange Phases
Zhi-Feng Liu; Chao Chen; Jia-Min Xu; Zi-Mo Cheng; Zhi-Cheng Ren; Bo-Wen Dong; Yan-Chao Lou; Yu-Xiang Yang; Shu-Tian Xue; Zhi-Hong Liu; Wen-Zheng Zhu; Xi-Lin Wang; Hui-Tian Wang;
29 Nov 2022
- - -
9.
Origin of Immediate Damping of Coherent Oscillations in Photoinduced Charge Density Wave Transition
Yu-Xiang Gu§; Wen-Hao Liu§; Zhi Wang; Shu-Shen Li; Lin-Wang Wang; Jun-Wei Luo;
25 Sep 2022
- - -
10.
Multi-Agent Reinforcement Learning is a Sequence Modeling Problem
Muning Wen; Jakub Grudzien Kuba; Runji Lin; Weinan Zhang; Ying Wen; Jun Wang; Yaodong Yang;
30 May 2022
- - -
11.
Degrade is Upgrade: Learning Degradation for Low-light Image Enhancement
Kui Jiang; Zhongyuan Wang; Zheng Wang; Peng Yi; Xiao Wang; Yansheng Qiu; Chen Chen; Chia-Wen Lin;
19 Mar 2021
- - -
12.
Discovery of A New Retrograde Trans-Neptunian Object: Hint of A Common Orbital Plane for Low Semi-Major Axis, High Inclination TNOs and Centaurs
Ying-Tung Chen; Hsing Wen Lin; Matthew J. Holman; Matthew J. Payne; Wesley C. Fraser; Pedro Lacerda; Wing-Huen Ip; Wen-Ping Chen; Rolf-Peter Kudritzki; Robert Jedicke; Richard J. Wainscoat; John L. Tonry; Eugene A. Magnier; Christopher Waters; Nick Kaiser; Shiang-Yu Wang; Matthew Lehner;
5 Aug 2016
- - -
13.
Direct experimental evidence of pi magnetism of a single atomic vacancy in graphene
Yu Zhang; Si-Yu Li; Wen-Tian Li; Jia-Bin Qiao; Wen-Xiao Wang; Long-Jin Yin; Lin He;
22 Apr 2016
- - -
14.
Progress on the Construction of the 100 MeV / 100 kW Electron Linac for the NSC KIPT Neutron Source
Chi Yun-Long; Pei Shi-Lun; Pei Guo-Xi; Wang Shu-Hong; Cao Jian-She; Hou Mi; Liu Wei-Bin; Zhou Zu-Sheng; Zhao Feng-Li; Liu Rong; Kong Xiang-Cheng; Zhao Jing-Xia; Deng Chang-Dong; Song Hong; Liu Jin-Tong; Dai Xu-Wen; Yue Jun-Hui; Yang Qi; He Da-Yong; He Xiang; Le Qi; Li Xiao-Ping; Wang Lin; Wang Xiang-Jian; Ma Hui-Zhou; Zhao Xiao-Yan; Sui Yan-Feng; Guo Hai-Sheng; Ma Chuang-Xin; Zhao Jian-Bing; Chen Peng;
26 Aug 2013
- - -
15.
Decidability of plane edge coloring with three colors
Hung-Hsun Chen; Wen-Guei Hu; De-Jan Lai; Song-Sun Lin;
25 Oct 2012
- - -
16.
Enhanced surface acceleration of fast electrons by using sub-wavelength grating targets
Guang-yue Hu; An-le Lei; Wen-tao Wang; Jing-wei Wang; Lin-gen Huang; Xin Wang; Yi Xu; Jian-sheng Liu; Bai-fei Shen; Wei Yu; Ru-xin Li; Zhi-zhan Xu;
13 Mar 2010
- - -
17.
Rotated Binary Neural Network
Mingbao Lin; Rongrong Ji; Zihan Xu; Baochang Zhang; Yan Wang; Yongjian Wu; Feiyue Huang; Chia-Wen Lin;
28 Sep 2020
- - -
18.
Effective generation of transgenic pigs and mice by linker based sperm-mediated gene transfer.
Chang, Keejong; Qian, Jin; Jiang, MeiSheng; Liu, Yi-Hsin; Wu, Ming-Che; Chen, Chi-Dar; Lai, Chao-Kuen; Lo, Hsin-Lung; Hsiao, Chin-Ton; Brown, Lucy; Bolen, James; Huang, Hsiao-I; Ho, Pei-Yu; Shih, Ping Yao; Yao, Chen-Wen; Lin, Wey-Jinq; Chen, Chung-Hsi; Wu, Fang-Yi; Lin, Yi-Jen; Xu, Jing; Wang, Ken;
- - -
19.
Magic ELF: Image Deraining Meets Association Learning and Transformer
Kui Jiang; Zhongyuan Wang; Chen Chen; Zheng Wang; Laizhong Cui; Chia-Wen Lin;
21 Jul 2022
- - -
20.
Nonlinear manipulation of orbital angular momentum spectra with second- and third- harmonic generation in a quasi-periodically poled crystal
Yu-Xiang Yang; Bo-Wen Dong; Zhi-Cheng Ren; Hao Li; Yan-Chao Lou; Zi-Mo Cheng; Zhi-Feng Liu; Jianping Ding; Xi-Lin Wang; Hui-Tian Wang;
8 Apr 2022
- - -

[ 1 2 3 4 5 10 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2023 - Scimetrica