Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3159
Articles: 2'156'538
Articles rated: 2589

21 January 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'156'538 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 372 for query "Xin Zhao". (0.01 sec.)

[    1    2    3    4    5    10    ]   Next
1.
Measurement of Vcb and Charmless Hadronic B decays at CLEO
X. Zhao;
10 Dec 2000
- - -
2.
Elliptical Galaxies with Emission Lines from the Sloan Digital Sky Survey
Ying-He Zhao; Qiu-Sheng Gu; Zhi-Xin Peng; Lei Shi; Xin-Lian Luo; Qiu-He Peng;
11 Jul 2005
- - -
3.
Progress on the Construction of the 100 MeV / 100 kW Electron Linac for the NSC KIPT Neutron Source
Chi Yun-Long; Pei Shi-Lun; Pei Guo-Xi; Wang Shu-Hong; Cao Jian-She; Hou Mi; Liu Wei-Bin; Zhou Zu-Sheng; Zhao Feng-Li; Liu Rong; Kong Xiang-Cheng; Zhao Jing-Xia; Deng Chang-Dong; Song Hong; Liu Jin-Tong; Dai Xu-Wen; Yue Jun-Hui; Yang Qi; He Da-Yong; He Xiang; Le Qi; Li Xiao-Ping; Wang Lin; Wang Xiang-Jian; Ma Hui-Zhou; Zhao Xiao-Yan; Sui Yan-Feng; Guo Hai-Sheng; Ma Chuang-Xin; Zhao Jian-Bing; Chen Peng;
26 Aug 2013
- - -
4.
Physical Mechanism of Superconductivity
Xue-Shu Zhao; Yu-Ru Ge; Xin Zhao; Hong Zhao;
4 Dec 2010
- - -
5.
Leveraging Regular Fundus Images for Training UWF Fundus Diagnosis Models via Adversarial Learning and Pseudo-Labeling
Lie Ju; Xin Wang; Xin Zhao; Paul Bonnington; Tom Drummond; Zongyuan Ge;
27 Nov 2020
- - -
6.
Empowering A* Search Algorithms with Neural Networks for Personalized Route Recommendation
Jingyuan Wang; Ning Wu; Wayne Xin Zhao; Fanzhang Peng; Xin Lin;
19 Jul 2019
- - -
7.
Ternary Bismuthide SrPtBi2: Computation and Experiment in Synergism to Explore Solid-State Materials
Xin Gui; Xin Zhao; Zuzanna Sobczak; Cai-Zhuang Wang; Tomasz Klimczuk; Kai-Ming Ho; Weiwei Xie;
22 Dec 2017
- - -
8.
Heteroclinic orbit and tracking attractor in cosmological model with a double exponential potential
Xin-zhou Li; Yi-bin Zhao; Chang-bo Sun;
1 Aug 2005   /  Class.Quant.Grav. 22 (2005) 3759-3766
- - -
9.
Theory of electron transport in normal metal/superconductor junctions
Xin-Zhong Yan; Hongwei Zhao; Chia-Ren Hu;
12 Dec 1999
- - -
10.
A Lite Microphone Array Beamforming Scheme with Maximum Signal-to-Noise Ratio Filter
Lu Ma; Xin Zhao; Pei Zhao; Tengrong Su;
19 May 2020
- - -
11.
Picometer-resolution dual-comb spectroscopy with a free-running fibre laser
Xin Zhao; Guoqing Hu; Bofeng Zhao; Cui Li; Yingling Pan; Ya Liu; Takeshi Yasui; Zheng Zheng;
25 Feb 2016
- - -
12.
Moderate mutation rate in the SARS coronavirus genome and its implications
Zhao, Zhongming; Li, Haipeng; Wu, Xiaozhuang; Zhong, Yixi; Zhang, Keqin; Zhang, Ya-Ping; Boerwinkle, Eric; Fu, Yun-Xin;
- - -
13.
RecBole: Towards a Unified, Comprehensive and Efficient Framework for Recommendation Algorithms
Wayne Xin Zhao; Shanlei Mu; Yupeng Hou; Zihan Lin; Kaiyuan Li; Yushuo Chen; Yujie Lu; Hui Wang; Changxin Tian; Xingyu Pan; Yingqian Min; Zhichao Feng; Xinyan Fan; Xu Chen; Pengfei Wang; Wendi Ji; Yaliang Li; Xiaoling Wang; Ji-Rong Wen;
3 Nov 2020
- - -
14.
Revisiting Alternative Experimental Settings for Evaluating Top-N Item Recommendation Algorithms
Wayne Xin Zhao; Junhua Chen; Pengfei Wang; Qi Gu; Ji-Rong Wen;
9 Oct 2020
- - -
15.
Towards Topic-Guided Conversational Recommender System
Kun Zhou; Yuanhang Zhou; Wayne Xin Zhao; Xiaoke Wang; Ji-Rong Wen;
8 Oct 2020
- - -
16.
Knowledge-Enhanced Personalized Review Generation with Capsule Graph Neural Network
Junyi Li; Siqing Li; Wayne Xin Zhao; Gaole He; Zhicheng Wei; Nicholas Jing Yuan; Ji-Rong Wen;
4 Oct 2020
- - -
17.
Learning Category- and Instance-Aware Pixel Embedding for Fast Panoptic Segmentation
Naiyu Gao; Yanhu Shan; Xin Zhao; Kaiqi Huang;
28 Sep 2020
- - -
18.
Learning to Match Jobs with Resumes from Sparse Interaction Data using Multi-View Co-Teaching Network
Shuqing Bian; Xu Chen; Wayne Xin Zhao; Kun Zhou; Yupeng Hou; Yang Song; Tao Zhang; Ji-Rong Wen;
25 Sep 2020
- - -
19.
Leveraging Historical Interaction Data for Improving Conversational Recommender System
Kun Zhou; Wayne Xin Zhao; Hui Wang; Sirui Wang; Fuzheng Zhang; Zhongyuan Wang; Ji-Rong Wen;
19 Aug 2020
- - -
20.
S^3-Rec: Self-Supervised Learning for Sequential Recommendation with Mutual Information Maximization
Kun Zhou; Hui Wang; Wayne Xin Zhao; Yutao Zhu; Sirui Wang; Fuzheng Zhang; Zhongyuan Wang; Ji-Rong Wen;
18 Aug 2020
- - -

[ 1 2 3 4 5 10 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica