Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3286
Articles: 2'242'880
Articles rated: 2592

16 August 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'242'880 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 28 for query "Xu-Cun Ma". (0.00 sec.)

[    1    2    ]   Next
1.
Growth dynamics and thickness-dependent electronic structure of topological insulator Bi2Te3 thin films on Si
Yao-Yi Li; Guang Wang; Xie-Gang Zhu; Min-Hao Liu; Cun Ye; Xi Chen; Ya-Yu Wang; Ke He; Li-Li Wang; Xu-Cun Ma; Hai-Jun Zhang; Xi Dai; Zhong Fang; Xin-Cheng Xie; Ying Liu; Xiao-Liang Qi; Jin-Feng Jia; Shou-Cheng Zhang; Qi-Kun Xue;
27 Dec 2009
- - -
2.
Insulating Parent Phase and Distinct Doping Evolution to Superconductivity in Single-Layer FeSe/SrTiO3 Films
Yong Hu; Yu Xu; Yi-Min Zhang; Qing-Yan Wang; Shao-Long He; De-Fa Liu; Ai-Ji Liang; Jian-Wei Huang; Cong Li; Yong-Qing Cai; Ding-Song Wu; Guo-Dong Liu; Fang-Sen; Jia-Qi Fan; Guan-Yu Zhou; Lili Wang; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue; Zu-Yan Xu; Lin Zhao; X. J. Zhou;
9 Apr 2019
- - -
3.
Quantum size effect on adatom surface diffusion
Li-Ying Ma; Lin Tang; Ze-Lei Guan; Ke He; Kang An; Xu-Cun Ma; Jin-Feng Jia; Qi-Kun Xue; Y Han; Steve Huang; Feng Liu;
31 Dec 2006   /  Phys Rev Lett, 97 (26), 266102
- - -
4.
Electronic inhomogeneity and band structure on superstructural CuO2 planes of infinite-layer Sr0.94La0.06CuO2+y films
Rui-Feng Wang; Jiaqi Guan; Yan-Ling Xiong; Xue-Feng Zhang; Jia-Qi Fan; Jing Zhu; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
13 Aug 2020
- - -
5.
Coexistence of full-gap superconductivity and pseudogap in two-dimensional fullerides
Ming-Qiang Ren; Sha Han; Shu-Ze Wang; Jia-Qi Fan; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
20 Nov 2019
- - -
6.
Visualizing molecular orientational ordering and electronic structure in CsnC60 fulleride films
Sha Han; Meng-Xue Guan; Can-Li Song; Yi-Lin Wang; Ming-Qiang Ren; Sheng Meng; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
20 Nov 2019
- - -
7.
Observation of Interface Superconductivity in a SnSe2-Epitaxial Graphene van der Waals Heterostructure
Yi-Min Zhang; Jia-Qi Fan; Wen-Lin Wang; Ding Zhang; Lili Wang; Wei Li; Ke He; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
23 Feb 2018
- - -
8.
An extensive impurity-scattering study on the pairing symmetry of monolayer FeSe films on SrTiO3
Chong Liu; Jiahao Mao; Hao Ding; Rui Wu; Chenjia Tang; Fangsen Li; Ke He; Wei Li; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Zheng Liu; Lili Wang; Qi-Kun Xue;
19 Dec 2017
- - -
9.
Spin Fluctuation Induced Linear Magnetoresistance in Ultrathin Superconducting FeSe Films
Qingyan Wang; Wenhao Zhang; Weiwei Chen; Ying Xing; Yi Sun; Ziqiao Wang; Jia-Wei Mei; Zhengfei Wang; Lili Wang; Xu-Cun Ma; Feng Liu; Qi-Kun Xue; Jian Wang;
4 Apr 2017
- - -
10.
High-temperature superconductivity in single-unit-cell FeSe films on anatase TiO2(001)
Hao Ding; Yan-Feng Lv; Kun Zhao; Wen-Lin Wang; Lili Wang; Can-Li Song; Xi Chen; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
3 Mar 2016
- - -
11.
Out-of-Plane Effects on the Superconductivity of Bi2Sr2CuO6+{delta} and Bi2Sr2CaCu2O8+{delta}
Yan-Feng Lv; Wen-Lin Wang; Hao Ding; Yang Wang; Ying Ding; Ruidan Zhong; John Schneeloch; G. D. Gu; Lili Wang; Ke He; Shuai-Hua Ji; Lin Zhao; Xing-Jiang Zhou; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
31 Dec 2015
- - -
12.
Atomically Resolved FeSe/SrTiO3(001) Interface Structure by Scanning Transmission Electron Microscopy
Fangsen Li; Qinghua Zhang; Chenjia Tang; Chong Liu; Jinan Shi; CaiNa Nie; Guanyu Zhou; Zheng Li; Wenhao Zhang; Can-Li Song; Ke He; Shuaihua Ji; Shengbai Zhang; Lin Gu; Lili Wang; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
16 Dec 2015
- - -
13.
Observation of Double-Dome Superconductivity in Potassium-Doped FeSe Thin Films
Can-Li Song; Hui-Min Zhang; Yong Zhong; Xiao-Peng Hu; Shuai-Hua Ji; Lili Wang; Ke He; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
6 Nov 2015
- - -
14.
Band engineering of Dirac surface states in topological insulators-based van der Waals heterostructures
Cui-Zu Chang; Peizhe Tang; Xiao Feng; Kang Li; Xu-Cun Ma; Wenhui Duan; Ke He; Qi-Kun Xue;
23 Sep 2015
- - -
15.
Layer-by-Layer Mapping of the Electronic Structure of High-Tc Cuprate Superconductor Bi2Sr2CaCu2O8+{delta}
Yan-Feng Lv; Wen-Lin Wang; Jun-Ping Peng; Hao Ding; Yang Wang; Lili Wang; Ke He; Shuai-Hua Ji; Xi Chen; Gen-Da Gu; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
29 Aug 2015
- - -
16.
Probing Dirac Fermion Dynamics in Topological Insulator Bi$_2$Se$_3$ Films with Scanning Tunneling Microscope
Can-Li Song; Lili Wang; Ke He; Shuai-Hua Ji; Xi Chen; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
14 Apr 2015
- - -
17.
Molecular Beam Epitaxy Growth of Superconducting LiFeAs Film on SrTiO3(001) Substrate
Kai Chang; Peng Deng; Teng Zhang; Hai-Cheng Lin; Kun Zhao; Shuai-Hua Ji; Lili Wang; Ke He; Xu-Cun Ma; Xi Chen; Qi-Kun Xue;
11 Mar 2015
- - -
18.
Chemical potential dependent gap-opening at the Dirac surface states of Bi2Se3 induced by aggregated substitutional Cr atoms
Cui-Zu Chang; Peizhe Tang; Yi-Lin Wang; Xiao Feng; Kang Li; Zuocheng Zhang; Yayu Wang; Li-Li Wang; Xi Chen; Chaoxing Liu; Wenhui Duan; Ke He; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
20 Oct 2014
- - -
19.
Experimental Proof of Universal Conductance Fluctuation in Quasi-1D Epitaxial Bi$_{2}$Se$_{3}$ Wires
Sadashige Matsuo; Kensaku Chida; Daichi Chiba; Teruo Ono; Keith Slevin; Kensuke Kobayashi; Tomi Ohtsuki; Cui-Zu Chang; Ke He; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
25 Oct 2013
- - -
20.
Imaging the Electron-Boson Coupling in Superconducting FeSe
Can-Li Song; Yi-Lin Wang; Ye-Ping Jiang; Zhi Li; Lili Wang; Ke He; Xi Chen; Jennifer E Hoffman; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
9 Aug 2013
- - -

[ 1 2 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica