Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3630
Articles: 2'379'978
Articles rated: 2603

01 October 2023
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'379'978 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 37 for query "Xucun Ma". (0.01 sec.)

[    1    2    ]   Next
1.
Ambi-chiral anomalous Hall effect in magnetically doped topological insulators
Chang Liu; Yunyi Zang; Yan Gong; Ke He; Xucun Ma; Qi-Kun Xue; Yayu Wang;
12 Dec 2021
- - -
2.
Distinct quantum anomalous Hall ground states induced by magnetic disorders
Chang Liu; Yunbo Ou; Yang Feng; Gaoyuan Jiang; Weixiong Wu; Shaorui Li; Zijia Cheng; Ke He; Xucun Ma; Qikun Xue; Yayu Wang;
25 Mar 2021
- - -
3.
Isotropic Josephson tunneling in c-axis twist bicrystals of Bi$_2$Sr$_2$CaCu$_2$O$_{8+delta}$
Yuying Zhu; Menghan Liao; Qinghua Zhang; Fanqi Meng; Ruidan Zhong; John Schneeloch; Genda Gu; Lin Gu; Xucun Ma; Ding Zhang; Qi-Kun Xue;
19 Mar 2019
- - -
4.
Edge states at nematic domain walls in FeSe films
Yonghao Yuan; Wei Li*; Bin Liu; Peng Deng; Zhilin Xu; Xi Chen; Canli Song; Lili Wang; Ke He; Gang Xu*; Xucun Ma; Qi-Kun Xue*;
12 Jan 2019
- - -
5.
Realizing an Epitaxial Stanene with an Insulating Bandgap
Yunyi Zang; Tian Jiang; Yan Gong; Zhaoyong Guan; Menghan Liao; Zhe Li; Lili Wang; Wei Li; Canli Song; Ding Zhang; Yong Xu; Ke He; Xucun Ma; Shou-Cheng Zhang; Qi-Kun Xue;
19 Nov 2017
- - -
6.
The Role of SrTiO3 Phonon Penetrating into thin FeSe Films in the Enhancement of Superconductivity
Shuyuan Zhang; Jiaqi Guan; Xun Jia; Bing Liu; Weihua Wang; Fangsen Li; Lili Wang; Xucun Ma; Qikun Xue; Jiandi Zhang; E. W. Plummer; Xuetao Zhu; Jiandong Guo;
23 May 2016
- - -
7.
Observation of interface induced high temperature superconductivity in single unit-cell FeSe films on SrTiO3(110)
Guanyu Zhou; Ding Zhang; Chong Liu; Chenjia Tang; Xiaoxiao Wang; Zheng Li; Canli Song; Shuaihua Ji; Ke He; Lili Wang; Xucun Ma; Qi-Kun Xue;
7 Dec 2015
- - -
8.
Superconductivity dichotomy in K-coated single and double unit cell FeSe films on SrTiO3
Chenjia Tang; Ding Zhang; Yunyi Zang; Chong Liu; Guanyu Zhou; Zheng Li; Cheng Zheng; Xiaopeng Hu; Canli Song; Shuaihua Ji; Ke He; Xi Chen; Lili Wang; Xucun Ma; Qi-Kun Xue;
29 Sep 2015
- - -
9.
Interface enhanced electron-phonon coupling and high temperature superconductivity in potassium-coated ultra-thin FeSe films on SrTiO3
Chenjia Tang; Chong Liu; Guanyu Zhou; Fangsen Li; Ding Zhang; Zheng Li; Canli Song; Shuaihua Ji; Ke He; Xi Chen; Lili Wang; Xucun Ma; Qi-Kun Xue;
26 Aug 2015
- - -
10.
Thickness dependence of superconductivity and superconductor-insulator transition in ultrathin FeSe films on SrTiO3(001) substrate
Qingyan Wang; Wenhao Zhang; Zuocheng Zhang; Yi Sun; Ying Xing; Yayu Wang; Lili Wang; Xucun Ma; Qi-Kun Xue; Jian Wang;
30 Jul 2015
- - -
11.
Observation of Anderson localization in ultrathin films of three-dimensional topological insulators
Jian Liao; Yunbo Ou; Xiao Feng; Shuo Yang; Chaojing Lin; Wenmin Yang; Kehui Wu; Ke He; Xucun Ma; Qi-Kun Xue; Yongqing Li;
8 Apr 2015
- - -
12.
Observation of the zero Hall plateau in a quantum anomalous Hall insulator
Yang Feng; Xiao Feng; Yunbo Ou; Jing Wang; Chang Liu; Liguo Zhang; Dongyang Zhao; Gaoyuan Jiang; Shou-Cheng Zhang; Ke He; Xucun Ma; Qi-Kun Xue; Yayu Wang;
16 Mar 2015
- - -
13.
Disentangling the magnetoelectric and thermoelectric transport in topological insulator thin films
Jinsong Zhang; Xiao Feng; Yong Xu; Minghua Guo; Zuocheng Zhang; Yunbo Ou; Yang Feng; Kang Li; Haijun Zhang; Lili Wang; Xi Chen; Zhongxue Gan; Shou-Cheng Zhang; Ke He; Xucun Ma; Qi-Kun Xue; Yayu Wang;
27 Feb 2015
- - -
14.
Ultrafast Dynamics Evidence of High Temperature Superconductivity in Single Unit Cell FeSe on SrTiO3
Y. C. Tian; W. H. Zhang; F. S. Li; Y. L. Wu; Q. Wu; F. Sun; Lili Wang; Xucun Ma; Qi-Kun Xue; Jimin Zhao;
23 Feb 2015
- - -
15.
Unconventional vortex core structure in quantum-confined superconducting Ga islands
Huimin Zhang; Zi-Xiang Li; Junping Peng; Jiaqi Guan; Zhi Li; Lili Wang; Can-Li Song; Ke He; Shuaihua Ji; Xi Chen; Hong Yao; Xucun Ma; Qi-Kun Xue;
21 Jan 2015
- - -
16.
Electrically tuned magnetic order and magnetoresistance in a topological insulator
Zuocheng Zhang; Xiao Feng; Minghua Guo; Kang Li; Jinsong Zhang; Yunbo Ou; Yang Feng; Lili Wang; Xi Chen; Ke He; Xucun Ma; Qikun Xue; Yayu Wang;
24 Sep 2014
- - -
17.
Crossover between Weak Antilocalization and Weak Localization of Bulk States in Ultrathin Bi2Se3 Films
Huichao Wang; Cui-Zu Chang; Haiwen Liu; Huakun Zuo; Yanfei Zhao; Yi Sun; Zhengcai Xia; Ke He; Xucun Ma; X. C. Xie; Qi-Kun Xue; Jian Wang;
19 Oct 2013
- - -
18.
Fully gapped topological surface states in Bi$_2$Se$_3$ films induced by a d-wave high-temperature superconductor
Eryin Wang; Hao Ding; Alexei V. Fedorov; Wei Yao; Zhi Li; Yan-Feng Lv; Kun Zhao; Li-Guo Zhang; Zhijun Xu; John Schneeloch; Ruidan Zhong; Shuai-Hua Ji; Lili Wang; Ke He; Xucun Ma; Genda Gu; Hong Yao; Qi-Kun Xue; Xi Chen; Shuyun Zhou;
25 Sep 2013
- - -
19.
Demonstration of surface transport in a hybrid Bi2Se3/Bi2Te3 heterostructure
Yanfei Zhao; Cui-Zu Chang; Ying Jiang; Yi Sun; Huichao Wang; Ying Xing; Yong Wang; Ke He; Xucun Ma; Qi-Kun Xue; Jian Wang;
24 Aug 2013
- - -
20.
Mass acquisition of Dirac fermions in Cr-doped topological insulator Sb2Te3 films
Yeping Jiang; Zhi Li; Canli Song; Mu Chen; Richard L. Greene; Ke He; Lili Wang; Xi Chen; Xucun Ma; Qi-Kun Xue;
16 May 2013
- - -

[ 1 2 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2023 - Scimetrica