Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3197
Articles: 2'221'675
Articles rated: 2592

03 July 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'221'675 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 4 of 4 for query "Yangwei Zhang". (0.00 sec.)


1.
Superconductivity in topological nontrivial material Au2Pb
Ying Xing; He Wang; Chaokai Li; Xiao Zhang; Jun Liu; Yangwei Zhang; Jiawei Luo; Ziqiao Wang; Yong Wang; Langsheng Ling; Mingliang Tian; Shuang Jia; Ji Feng; Xiong-Jun Liu; Jian Wei; Jian Wang;
3 Mar 2016
- - -
2.
Ising Superconductivity and Quantum Phase Transition in Macro-Size Monolayer NbSe2
Ying Xing; Kun Zhao; Pujia Shan; Feipeng Zheng; Yangwei Zhang; Hailong Fu; Yi Liu; Mingliang Tian; Chuanying Xi; Haiwen Liu; Ji Feng; Xi Lin; Shuaihua Ji; Xi Chen; Qi-Kun Xue; Jian Wang;
18 Jul 2017
- - -
3.
Observation of Quantum Griffiths Singularity at Superconducting LaAlO3/SrTiO3(110) Interface
Shengchun Shen; Ying Xing; Pengjie Wang; Haiwen Liu; Hai-Long Fu; Yangwei Zhang; Lin He; X. C. Xie; Xi Lin; Jiacai Nie; Jian Wang;
3 Mar 2016
- - -
4.
Negative to Positive Crossover of Magnetoresistance in Layered WS2 with Ohmic Contact
Yangwei Zhang; Honglie Ning; Yanan Li; Yanzhao Liu; Jian Wang;
26 Nov 2015
- - -


ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica