Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3197
Articles: 2'218'097
Articles rated: 2592

27 June 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'218'097 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 62 for query "Yayu Wang". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    ]   Next
1.
Vorticity and the Nernst Effect in Cuprate Superconductors
N. P. Ong; Yayu Wang; S. Ono; Yoichi Ando; S. Uchida;
8 Dec 2003   /  Annalen der Physik 13, 9-14 (2004).
- - -
2.
Charge-ordering, commensurability and metallicity in the phase diagram of layered Na(x)CoO(2)
Maw Lin Foo; Yayu Wang; Satoshi Watauchi; H. W. Zandbergen; Tao He; R. J. Cava; N. P. Ong;
5 Dec 2003   /  Phys. Rev. Lett. 92, 247001 (2004)
- - -
3.
Vorticity, phase stiffness and the cuprate phase diagram
N.P.Ong; Yayu Wang;
16 Jun 2003
- - -
4.
Anomalous high-temperature Hall effect on the triangular lattice in Na_xCoO_2
Yayu Wang; Nyrissa S. Rogado; R. J. Cava; N. P. Ong;
20 May 2003
- - -
5.
Thickness dependence of superconductivity and superconductor-insulator transition in ultrathin FeSe films on SrTiO3(001) substrate
Qingyan Wang; Wenhao Zhang; Zuocheng Zhang; Yi Sun; Ying Xing; Yayu Wang; Lili Wang; Xucun Ma; Qi-Kun Xue; Jian Wang;
30 Jul 2015
- - -
6.
Landau Quantization of Massless Dirac Fermions in Topological Insulator
Peng Cheng; Canli Song; Tong Zhang; Yanyi Zhang; Yilin Wang; Jin-Feng Jia; Jing Wang; Yayu Wang; Bang-Fen Zhu; Xi Chen; Xucun Ma; Ke He; Lili Wang; Xi Dai; Zhong Fang; X.C. Xie; Xiao-Liang Qi; Chao-Xing Liu; Shou-Cheng Zhang; Qi-Kun Xue;
19 Jan 2010
- - -
7.
Helical Chern insulator phase with broken time-reversal symmetry in MnBi$_2$Te$_4$
Chang Liu; Yongchao Wang; Ming Yang; Jiahao Mao; Hao Li; Yaoxin Li; Jiaheng Li; Haipeng Zhu; Junfeng Wang; Liang Li; Yang Wu; Yong Xu; Jinsong Zhang; Yayu Wang;
23 Jan 2020
- - -
8.
Chemical potential dependent gap-opening at the Dirac surface states of Bi2Se3 induced by aggregated substitutional Cr atoms
Cui-Zu Chang; Peizhe Tang; Yi-Lin Wang; Xiao Feng; Kang Li; Zuocheng Zhang; Yayu Wang; Li-Li Wang; Xi Chen; Chaoxing Liu; Wenhui Duan; Ke He; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue;
20 Oct 2014
- - -
9.
Topological insulator Bi2Se3 thin films grown on double-layer graphene by molecular beam epitaxy
Can-Li Song; Yi-Lin Wang; Ye-Ping Jiang; Yi Zhang; Cui-Zu Chang; Lili Wang; Ke He; Xi Chen; Jin-Feng Jia; Yayu Wang; Zhong Fang; Xi Dai; Xin-Cheng Xie; Xiao-Liang Qi; Shou-Cheng Zhang; Qi-Kun Xue; Xucun Ma;
6 Jul 2010
- - -
10.
Intertwined Topological and Magnetic Orders in Atomically Thin Chern Insulator MnBi2Te4
Dmitry Ovchinnikov; Xiong Huang; Zhong Lin; Zaiyao Fei; Jiaqi Cai; Tiancheng Song; Minhao He; Qianni Jiang; Chong Wang; Hao Li; Yayu Wang; Yang Wu; Di Xiao; Jiun-Haw Chu; Jiaqiang Yan; Cui-Zu Chang; Yong-Tao Cui; Xiaodong Xu;
1 Nov 2020
- - -
11.
Electronic states and magnetic response of MnBi2Te4 by scanning tunneling microscopy and spectroscopy
Yonghao Yuan; Xintong Wang; Hao Li; Jiaheng Li; Yu Ji; Zhenqi Hao; Yang Wu; Ke He; Yayu Wang; Yong Xu; Wenhui Duan; Wei Li; Qi-Kun Xue;
2 Jan 2020
- - -
12.
Quantum phase transition from axion insulator to Chern insulator in MnBi2Te4
Chang Liu; Yongchao Wang; Hao Li; Yang Wu; Yaoxin Li; Jiaheng Li; Ke He; Yong Xu; Jinsong Zhang; Yayu Wang;
2 May 2019
- - -
13.
Onset of the Meissner effect at 65 K in FeSe thin film grown on Nb doped SrTiO3 substrate
Zuocheng Zhang; Yihua Wang; Qi Song; Chang Liu; Rui Peng; K.A. Moler; Donglai Feng; Yayu Wang;
1 Jul 2015
- - -
14.
Structural phase transition and electronic structure evolution in Ir1-xPtxTe2 studied by scanning tunneling microscopy
Wei Ruan; Peizhe Tang; Aifang Fang; Peng Cai; Cun Ye; Xintong Li; Wenhui Duan; Nanling Wang; Yayu Wang;
21 Apr 2015
- - -
15.
Strong similarities between the local electronic structure of insulating iron pnictide and lightly doped cuprate
Cun Ye; Wei Ruan; Peng Cai; Xintong Li; Aifeng Wang; Xianhui Chen; Yayu Wang;
14 Apr 2015
- - -
16.
Observation of the zero Hall plateau in a quantum anomalous Hall insulator
Yang Feng; Xiao Feng; Yunbo Ou; Jing Wang; Chang Liu; Liguo Zhang; Dongyang Zhao; Gaoyuan Jiang; Shou-Cheng Zhang; Ke He; Xucun Ma; Qi-Kun Xue; Yayu Wang;
16 Mar 2015
- - -
17.
Disentangling the magnetoelectric and thermoelectric transport in topological insulator thin films
Jinsong Zhang; Xiao Feng; Yong Xu; Minghua Guo; Zuocheng Zhang; Yunbo Ou; Yang Feng; Kang Li; Haijun Zhang; Lili Wang; Xi Chen; Zhongxue Gan; Shou-Cheng Zhang; Ke He; Xucun Ma; Qi-Kun Xue; Yayu Wang;
27 Feb 2015
- - -
18.
Electrically tuned magnetic order and magnetoresistance in a topological insulator
Zuocheng Zhang; Xiao Feng; Minghua Guo; Kang Li; Jinsong Zhang; Yunbo Ou; Yang Feng; Lili Wang; Xi Chen; Ke He; Xucun Ma; Qikun Xue; Yayu Wang;
24 Sep 2014
- - -
19.
New Diluted ferromagnetic semiconductor Li(Zn,Mn)P with decoupled charge and spin doping
Z. Deng; K. Zhao; B.Gu; W.Han; J.L. Zhu; X. C. Wang; X. Li; Q.Q. Liu; R.C. Yu; T. Goko; B. Frandsen; L. Liu; Jinsong Zhang; Yayu Wang; F. L. Ning; S. Maekawa; Y.J. Uemura; C.Q.Jin;
22 Aug 2013
- - -
20.
Visualizing the microscopic coexistence of spin density wave and superconductivity in underdoped NaFe1-xCoxAs
Peng Cai; Xiaodong Zhou; Wei Ruan; Aifeng Wang; Xianhui Chen; Dung-Hai Lee; Yayu Wang;
19 Aug 2012
- - -

[ 1 2 3 4 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica