Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 2664
Articles: 1'969'992
Articles rated: 2572

09 July 2020
 
  » search

  Search for articles, messages and online reviews


Search in 1'969'992 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 240 for query "Yi Zheng". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    10    ]   Next
1.
Essential role of TRPC channels in the guidance of nerve growth cones by brain-derived neurotrophic factor
Yan Li; Yi-Chang Jia; Kai Cui; Ning Li; Zai-Yu Zheng; Yi-Zheng Wang; Xiao-Bing Yuan;
14 Apr 2005   /  Nature, 434 (7035), 894-8
- - -
2.
All-trans retinoic acid/As2O3 combination yields a high quality remission and survival in newly diagnosed acute promyelocytic leukemia
Shen, Zhi-Xiang; Shi, Zhan-Zhong; Fang, Jing; Gu, Bai-Wei; Li, Jun-Min; Zhu, Yong-Mei; Shi, Jing-Yi; Zheng, Pei-Zheng; Yan, Hua; Liu, Yuan-Fang; Chen, Yu; Shen, Yang; Wu, Wen; Tang, Wei; Waxman, Samuel; de Thé, Hugues; Wang, Zhen-Yi; Chen, Sai-Juan; Chen, Zhu;
- - -
3.
The apsidal corotation in mean motion resonance: the 55 Cancri as an example
Li-Yong Zhou; Harry J. Lehto; Yi-Sui Sun; Jia-Qing Zheng;
5 Oct 2003   /  Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 350 (2004) 1495
- - -
4.
Topological phase transition induced extreme magnetoresistance in TaSb$_{2}$
Zheng Wang; Yupeng Li; Yunhao Lu; Zhixuan Shen; Feng Sheng; Chunmu Feng; Yi Zheng; Zhuan Xu;
5 Mar 2016
- - -
5.
Highly Efficient Quantum Key Distribution Immune to All Detector Attacks
Wen-Fei Cao; Yi-Zheng Zhen; Yu-Lin Zheng; Zeng-Bing Chen; Nai-Le Liu; Kai Chen; Jian-Wei Pan;
11 Oct 2014
- - -
6.
Non-Doppler Redshift and Redshifts of QSOs
Yi-Jia Zheng;
10 Jul 2013
- - -
7.
Non-Doppler Redshift and Dark Matter in the Coma Cluster
Yi-Jia Zheng;
19 Jun 2013
- - -
8.
Anomalous Redshift of Some Galactic Objects
Yi-Jia Zheng;
5 Jun 2013
- - -
9.
Secure quantum dense coding scheme via cavity decay
Zheng-Yuan Xue; Li-Hua Zhang; Ming Yang; You-Min Yi; Zhuo-Liang Cao;
13 Oct 2005
- - -
10.
Scheme for implementing quantum state sharing via tripartite entangled state in cavity QED
Zheng-Yuan Xue; You-Min Yi; Zhuo-Liang Cao;
13 Aug 2005
- - -
11.
Teleportation for atomic entangled state by entanglement swapping with separate measurements in cavity QED
Zheng-Yuan Xue; Ming Yang; You-Ming Yi; Zhuo-Liang Cao;
4 Aug 2005
- - -
12.
5G 3GPP-like Channel Models for Outdoor Urban Microcellular and Macrocellular Environments
Katsuyuki Haneda; Lei Tian; Yi Zheng; Henrik Asplund; Jian Li; Yi Wang; David Steer; Clara Li; Tommaso Balercia; Sunguk Lee; YoungSuk Kim; Amitava Ghosh; Timothy Thomas; Takehiro Nakamura; Yuichi Kakishima; Tetsuro Imai; Haralabos Papadopoulas; Theodore S. Rappaport; George R. MacCartney Jr.; Mathew K. Samimi; Shu Sun; Ozge Koymen; Sooyoung Hur; Jeongho Park; Charlie Zhang; Evangelos Mellios; Andreas F. Molisch; Saeed S. Ghassamzadah; Arun Ghosh;
24 Feb 2016
- - -
13.
Helicity protected ultrahigh mobility Weyl fermions in NbP
Zhen Wang; Yi Zheng; Zhixuan Shen; Yi Zhou; Xiaojun Yang; Yupeng Li; Chunmu Feng; Zhu-An Xu;
2 Jun 2015
- - -
14.
The least eigenvalue of graphs whose complements are unicyclic
Yi Wang; Yi-Zheng Fan; Xiao-Xin Li; Fei-Fei Zhang;
19 May 2013
- - -
15.
The triangle-free graphs with rank 6
Long Wang; Yi-Zheng Fan; Yi Wang;
3 Jan 2013
- - -
16.
The least eigenvalues of signless Laplacian of non-bipartite graphs with pendant vertices
Yi-Zheng Fan; Yi Wang; Huan Guo;
20 Aug 2012
- - -
17.
Maximum Estrada Index of Bicyclic Graphs
Long Wang; Yi-Zheng Fan; Yi Wang;
17 Apr 2012
- - -
18.
The nullity of unicyclic signed graphs
Yi-Zheng Fan; Yue Wang; Yi Wang;
2 Jul 2011
- - -
19.
Berry phase in a composite system
X. X. Yi; L. C. Wang; T. Y. Zheng;
5 Sep 2003   /  PRL 92,150406(2004)
- - -
20.
Finite temperature excitations of an inhomogneous trapped Bose gas with Feshbach resonances
X.X.Yi; D.L.Zhou; C.P.Sun; W.M.Zheng;
5 Mar 2000   /  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 33(2000)1193
- - -
21.
Distinguishing RBL-like objects and XBL-like objects with the peak emission frequency of the overall energy spectrum
Yi-Ping Qin; G. Z. Xie; Xue-Tang Zheng;
30 May 2000   /  Astrophys.Space Sci. 266 (1999) 549-555
- - -
22.
Evidence consistent with the cosmological interpretation of quasar redshifts
Yi-Ping Qin; Guang-Zhong Xie; Xue-Tang Zheng; En-Wei Liang;
29 Apr 2000
- - -
23.
The hardness-duration correlation in the two classes of gamma-ray bursts
Yi-Ping Qin; Guang-Zhong Xie; Sui-Jian Xue; Xue-Tang Zheng; Dong-Cheng Mei;
29 Apr 2000   /  Publ. Astron. Soc. Japan, 52, 759-761 (2000)
- - -
24.
Spin Precession and Time-Reversal Symmetry Breaking in Quantum Transport of Electrons Through Mesoscopic Rings
Ya-Sha Yi; Tie-Zheng Qian; Zhao-Bin Su;
7 May 1997   /  Phys.Rev.B vol. 55 page 10631, 1997
- - -
25.
Persistent Current From the Competition Between Zeeman Coupling and Spin-Orbit Interaction
Tie-Zheng Qian; Ya-Sha Yi; Zhao-Bin Su;
23 May 1996
- - -
26.
Qudit hypergraph states and their properties
Fei-Lei Xiong; Yi-Zheng Zhen; Wen-Fei Cao; Kai Chen; Zeng-Bing Chen;
26 Jan 2017
- - -
27.
Quantification of the multi-streaming effect in Redshift Space Distortion
Yi Zheng; Pengjie Zhang; Minji Oh;
28 Nov 2016
- - -
28.
Giant Linear Magneto-resistance in Nonmagnetic PtBi2
Xiaojun Yang; Hua Bai; Zhen Wang; Yupeng Li; Qian Chen; Jian Chen; Yuke Li; Chunmu Feng; Yi Zheng; Zhu-an Xu;
9 Jun 2016
- - -
29.
Negative Magnetoresistance in Topological Semimetals of Transition-Metal Dipnictides with Nontrivial Z2 Indices
Yupeng Li; Zhen Wang; Yunhao Lu; Xiaojun Yang; Zhixuan Shen; Feng Sheng; Chunmu Feng; Yi Zheng; Zhu-An Xu;
13 Mar 2016
- - -
30.
The largest $H$-eigenvalue and spectral radius of Laplacian tensor of non-odd-bipartite generalized power hypergraphs
Yi-Zheng Fan; Murad-ul-Islam Khan; Ying-Ying Tan;
8 Oct 2015
- - -

[ 1 2 3 4 5 10 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2020 - Scimetrica