Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3197
Articles: 2'221'675
Articles rated: 2592

03 July 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'221'675 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 77 for query "Ying Xing". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    ]   Next
1.
Demonstration of surface transport in a hybrid Bi2Se3/Bi2Te3 heterostructure
Yanfei Zhao; Cui-Zu Chang; Ying Jiang; Yi Sun; Huichao Wang; Ying Xing; Yong Wang; Ke He; Xucun Ma; Qi-Kun Xue; Jian Wang;
24 Aug 2013
- - -
2.
The Complex Symmetry Gravitational Theory as a New Alternative of Dark Energy
Ying Shao; Yuan-xing Gui; Wei Wang;
7 Sep 2005
- - -
3.
The observation of in-plane quantum Griffiths singularity in two-dimensional crystalline superconductors
Yi Liu; Shichao Qi; Jian Sun; Chong Liu; Yanzhao Liu; Junjie Qi; Ying Xing; Haiwen Liu; Xi Lin; Lili Wang; Qi-Kun Xue; X. C. Xie; Jian Wang;
31 Oct 2020
- - -
4.
Reversible Engineering of Topological Insulator Surface State Conductivity through Optical Excitation
Faji Xie; Zhen Lian; Shuai Zhang; Tianmeng Wang; Shengnan Miao; Zhiyong Song; Zhe Ying; Xing-Chen Pan; Mingsheng Long; Minhao Zhang; Fucong Fei; Weida Hu; Geliang Yu; Fengqi Song; Ting-Ting Kang; Su-Fei Shi;
21 Sep 2020
- - -
5.
Extrinsic and Intrinsic Anomalous Metallic States in Transition Metal Dichalcogenide Ising Superconductors
Ying Xing; Pu Yang; Jun Ge; Jiaojie Yan; Jiawei Luo; Haoran Ji; Zeyan Yang; Yongjie Li; Zijia Wang; Yanzhao Liu; Feng Yang; Ping Qiu; Chuanying Xi; Mingliang Tian; Yi Liu; Xi Lin; Jian Wang;
21 Jul 2020
- - -
6.
Unconventional Hall Effect induced by Berry Curvature
Jun Ge; Da Ma; Yanzhao Liu; Huichao Wang; Yanan Li; Jiawei Luo; Tianchuang Luo; Ying Xing; Jiaqiang Yan; David Mandrus; Haiwen Liu; X.C. Xie; Jian Wang;
15 May 2019
- - -
7.
Disorder induced multifractal superconductivity in monolayer niobium dichalcogenides
Kun Zhao; Haicheng Lin; Xiao Xiao; Wantong Huang; Wei Yao; Mingzhe Yan; Ying Xing; Qinghua Zhang; Zi-Xiang Li; Shintaro Hoshino; Jian Wang; Shuyun Zhou; Lin Gu; Mohammad Saeed Bahramy; Hong Yao; Naoto Nagaosa; Qi-Kun Xue; Kam Tuen Law; Xi Chen; Shuai-Hua Ji;
15 Apr 2019
- - -
8.
Ising Superconductivity and Quantum Phase Transition in Macro-Size Monolayer NbSe2
Ying Xing; Kun Zhao; Pujia Shan; Feipeng Zheng; Yangwei Zhang; Hailong Fu; Yi Liu; Mingliang Tian; Chuanying Xi; Haiwen Liu; Ji Feng; Xi Lin; Shuaihua Ji; Xi Chen; Qi-Kun Xue; Jian Wang;
18 Jul 2017
- - -
9.
Spin Fluctuation Induced Linear Magnetoresistance in Ultrathin Superconducting FeSe Films
Qingyan Wang; Wenhao Zhang; Weiwei Chen; Ying Xing; Yi Sun; Ziqiao Wang; Jia-Wei Mei; Zhengfei Wang; Lili Wang; Xu-Cun Ma; Feng Liu; Qi-Kun Xue; Jian Wang;
4 Apr 2017
- - -
10.
Superconductivity in topological nontrivial material Au2Pb
Ying Xing; He Wang; Chaokai Li; Xiao Zhang; Jun Liu; Yangwei Zhang; Jiawei Luo; Ziqiao Wang; Yong Wang; Langsheng Ling; Mingliang Tian; Shuang Jia; Ji Feng; Xiong-Jun Liu; Jian Wei; Jian Wang;
3 Mar 2016
- - -
11.
Observation of Quantum Griffiths Singularity at Superconducting LaAlO3/SrTiO3(110) Interface
Shengchun Shen; Ying Xing; Pengjie Wang; Haiwen Liu; Hai-Long Fu; Yangwei Zhang; Lin He; X. C. Xie; Xi Lin; Jiacai Nie; Jian Wang;
3 Mar 2016
- - -
12.
Thickness dependence of superconductivity and superconductor-insulator transition in ultrathin FeSe films on SrTiO3(001) substrate
Qingyan Wang; Wenhao Zhang; Zuocheng Zhang; Yi Sun; Ying Xing; Yayu Wang; Lili Wang; Xucun Ma; Qi-Kun Xue; Jian Wang;
30 Jul 2015
- - -
13.
Electrical Probing of Field-Driven Cascading Quantized Transitions of Skyrmion Cluster States in MnSi Nanowires
Haifeng Du; Dong Liang; Chiming Jin; Lingyao Kong; Matthew J. Stolt; Wei Ning; Jiyong Yang; Ying Xing; Jian Wang; Renchao Che; Jiadong Zang; Song Jin; Yuheng Zhang; Mingliang Tian;
20 Apr 2015
- - -
14.
Anomalous Quantum Oscillations in 3D Dirac Semimetal Cd3As2 Induced by 3D Nested Anisotropic Fermi Surface
Yanfei Zhao; Haiwen Liu; Chenglong Zhang; Huichao Wang; Junfeng Wang; Ziquan Lin; Ying Xing; Hong Lu; Jun Liu; Yong Wang; Shuang Jia; X. C. Xie; Jian Wang;
1 Dec 2014
- - -
15.
Electronic transport properties of topological insulator films and low dimensional superconductors
Ying Xing; Yi Sun; Meenakshi Singh; Yan-Fei Zhao; Moses H. W. Chan; Jian Wang;
28 Oct 2013
- - -
16.
Lijiang 2.4-meter Telescope and its Instruments
Chuan-Jun Wang; Jin-Ming Bai; Yu-Feng Fan; Jirong Mao; Liang Chang; Yu-Xin Xin; Ju-Jia Zhang; Bao-Li Lun; Jian-Guo Wang; Xi-Liang Zhang; Mei Ying; Kai-Xing Lu; Xiao-Li Wang; Kai-Fan Ji; Ding-Rong Xiong; Xiao-Guang Yu; Xu Ding; Kai Ye; Li-Feng Xing; Wei-Min Yi; Liang Xu; Xiang-Ming Zheng; Yuan-Jie Feng; Shou-Sheng He; Xue-Li Wang; Zhong Liu; Dong Chen; Jun Xu; Song-Nian Qin; Rui-Long Zhang; Hui-Song Tan; Zhi Li; Ke Lou; Jian Li; Wei-Wei Liu;
15 May 2019
- - -
17.
Protecting entanglement from correlated amplitude damping channel using weak measurement and quantum measurement reversal
Xing Xiao; Yao Yao; Ying-Mao Xie; Xing-Hua Wang; Yan-Ling Li;
5 Feb 2016
- - -
18.
A unique X-ray unabsorbed Seyfert 2 galaxy IRAS F01475-0740
Huang Xing-Xing; Wang Jun-Xian; Tan Ying; Yang Huan; Huang Ya-Fang;
12 May 2011
- - -
19.
Ionic effect on combing of single DNA molecules and observation of their force-induced melting by fluorescence microscopy
Yu-Ying Liu; Peng-Ye Wang; Shuo-Xing Dou; Wei-Chi Wang; Ping Xie; Hua-Wei Yin; Xing-Dong Zhang;
22 Dec 2003   /  JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS, 121, 4302 (2004)
- - -
20.
Sector connectedness in the Chinese stock markets
Ying-Ying Shen; Zhi-Qiang Jiang; Jun-Chao Ma; Gang-Jin Wang; Wei-Xing Zhou;
21 Feb 2020
- - -

[ 1 2 3 4 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica