Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3197
Articles: 2'218'097
Articles rated: 2592

27 June 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'218'097 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 250 for query "Yong Hu". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    10    ]   Next
1.
Insulating Parent Phase and Distinct Doping Evolution to Superconductivity in Single-Layer FeSe/SrTiO3 Films
Yong Hu; Yu Xu; Yi-Min Zhang; Qing-Yan Wang; Shao-Long He; De-Fa Liu; Ai-Ji Liang; Jian-Wei Huang; Cong Li; Yong-Qing Cai; Ding-Song Wu; Guo-Dong Liu; Fang-Sen; Jia-Qi Fan; Guan-Yu Zhou; Lili Wang; Can-Li Song; Xu-Cun Ma; Qi-Kun Xue; Zu-Yan Xu; Lin Zhao; X. J. Zhou;
9 Apr 2019
- - -
2.
Complex Wiener-It^o Chaos Decomposition Revisited
Yong CHEN; Yong LIU;
25 Feb 2019
- - -
3.
A Visibility Graph Averaging Aggregation Operator
Shiyu Chen; Yong Hu; Sankaran Mahadevan; Yong Deng;
17 Nov 2013
- - -
4.
A generalized evidence distance
Hongming Mo; Xiaoyan Su; Yong Hu; Yong Deng;
16 Nov 2013
- - -
5.
A new information dimension of complex networks
Daijun Wei; Bo Wei; Yong Hu; Haixin Zhang; Yong Deng;
14 Nov 2013
- - -
6.
An Adaptive Amoeba Algorithm for Shortest Path Tree Computation in Dynamic Graphs
Xiaoge Zhang; Qi Liu; Yong Hu; Felix T.S. Chan; Sankaran Mahadevan; Zili Zhang; Yong Deng;
3 Nov 2013
- - -
7.
Ranking basic belief assignments in decision making under uncertain environment
Yuxian Du; Shiyu Chen; Yong Hu; Felix T.S. Chan; Sankaran Mahadevan; Yong Deng;
28 Oct 2013
- - -
8.
Coefficient of performance for a low-dissipation Carnot-like refrigerator with nonadiabatic dissipation
Yong Hu; Feifei Wu; Yongli Ma; Jizhou He; Jianhui Wang; A. Calvo Hernandez; J. M. M. Roco;
30 Jun 2013
- - -
9.
Microwave-induced constant voltage steps in surface junctions of Bi_{2}Sr_{2}CaCu_{2}O_{8+delta} single crystals
Yong-Joo Doh; Jinhee Kim; Kyu-Tae Kim; Hu-Jong Lee;
31 Aug 1999
- - -
10.
Progressive evolution of tunneling characteristics of in-situ fabricated intrinsic Josephson junctions in Bi_2Sr_2CaCu_2O_{8+delta} single crystals
Yong-Joo Doh; Hu-Jong Lee; Hyun-Sik Chang;
18 Jul 1999
- - -
11.
Emergence of Superconductivity from Fully Incoherent Normal State in an Iron-Based Superconductor (Ba$_{0.6}$K$_{0.4}$)Fe$_2$As$_2$
Jianwei Huang; Lin Zhao; Cong Li; Qiang Gao; Jing Liu; Yong Hu; Yu Xu; Yongqing Cai; Dingsong Wu; Ying Ding; Cheng Hu; Huaxue Zhou; Xiaoli Dong; Guodong Liu; Qingyan Wang; Shenjin Zhang; Zhimin Wang; Fengfeng Zhang; Feng Yang; Qinjun Peng; Zuyan Xu; Chuangtian Chen; Xingjiang Zhou;
17 Jan 2019
- - -
12.
Electronic structure of heavy fermion system CePt2In7 from angle-resolved photoemission spectroscopy
Bing Shen; Li Yu; Kai Liu; Shoupeng Lyu; Xiaowen Jia; E. D. Bauer; J. D. Thompson; Yan Zhang; Chenlu Wang; Cheng Hu; Ying Ding; Xuan Sun; Yong Hu; Jing Liu; Qiang Gao; Lin Zhao; Guodong Liu; Zuyan Xu; Chuangtian Chen; Zhongyi Lu; X. J. Zhou;
19 Jun 2017
- - -
13.
Parameter Estimation of Complex Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes with Fractional Noise
Yong Chen; Yaozhong Hu; Zhi Wang;
26 Jan 2017
- - -
14.
Electronic Evidence for Type II Weyl Semimetal State in MoTe2
Aiji Liang; Jianwei Huang; Simin Nie; Ying Ding; Qiang Gao; Cheng Hu; Shaolong He; Yuxiao Zhang; Chenlu Wang; Bing Shen; Jing Liu; Ping Ai; Li Yu; Xuan Sun; Wenjuan Zhao; Shoupeng Lv; Defa Liu; Cong Li; Yan Zhang; Yong Hu; Yu Xu; Lin Zhao; Guodong Liu; Zhiqiang Mao; Xiaowen Jia; Fengfeng Zhang; Shenjin Zhang; Feng Yang; Zhimin Wang; Qinjun Peng; Hongming Weng; Xi Dai; Zhong Fang; Zuyan Xu; Chuangtian Chen; X. J. Zhou;
6 Apr 2016
- - -
15.
Direct Evidence of Interaction-Induced Dirac Cones in Monolayer Silicene/Ag(111) System
Ya Feng; Defa Liu; Baojie Feng; Xu Liu; Lin Zhao; Zhuojin Xie; Yan Liu; Aiji Liang; Cheng Hu; Yong Hu; Shaolong He; Guodong Liu; Jun Zhang; Chuangtian Chen; Zuyan Xu; Lan Chen; Kehui Wu; Yu-Tzu Liu; Hsin Lin; Zhi-Quan Huang; Chia-Hsiu Hsu; Feng-Chuan Chuang; Arun Bansil; X. J. Zhou;
21 Mar 2015
- - -
16.
Pseudogap, Superconducting Energy Scale, and Fermi Arcs in Underdoped Cuprate Superconductors
Hai-Hu Wen; Lei Shan; Xiao-Gang Wen; Yue Wang; Hong Gao; Zhi-Yong Liu; Fang Zhou; Jiwu Xiong; Wenxin Ti;
22 Aug 2005   /  Phys. Rev. B72, 134507(2005).
- - -
17.
Constraints on supernovae dimming from photon-pseudo scalar coupling
Yong-Seon Song; Wayne Hu;
29 Jul 2005
- - -
18.
Electronic specific heat and low energy quasiparticle excitations in superconducting state of $La_{2-x}Sr_xCuO_4$ single crystals
Hai-Hu Wen; Zhi-Yong Liu; Fang Zhou; Jiwu Xiong; Wenxing Ti; Tao Xiang; Seiki Komiya; Xuefeng Sun; Yoichi Ando;
30 Jun 2004   /  Physical Review B 70, 214505(2004)
- - -
19.
Suppressed Superconductivity of the Surface Conduction Layer in Bi$_2$Sr$_2$CaCu$_2$O$_{8+x}$ Single Crystals Probed by {it c}-Axis Tunneling Measurements
Nam Kim; Yong Joo Doh; Hyun-Sik Chang; Hu-Jong Lee;
11 Aug 1998
- - -
20.
Noether-Severi inequality and equality for irregular threefolds of general type
Yong Hu; Tong Zhang;
21 Oct 2020
- - -

[ 1 2 3 4 5 10 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica