Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3285
Articles: 2'239'788
Articles rated: 2592

09 August 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'239'788 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 6 of 6 for query "Yunyi Zang". (0.00 sec.)


1.
Competing energy scales in topological superconducting heterostructures
Yunyi Zang; Felix Küster; Jibo Zhang; Defa Liu; Banabir Pal; Hakan Deniz; Paolo Sessi; Matthew J. Gilbert; Stuart S.P. Parkin;
17 Nov 2020
- - -
2.
Dimensional crossover and topological nature of the thin films of a three-dimensional topological insulator by band gap engineering
Zhenyu Wang; Tong Zhou; Tian Jiang; Hongyi Sun; Yunyi Zang; Yan Gong; Jianghua Zhang; Mingyu Tong; Xiangnan Xie; Qihang Liu; Chaoyu Chen; Ke He; Qi-Kun Xue;
16 May 2019
- - -
3.
Type-II Ising Pairing in Few-Layer Stanene
Joseph Falson; Yong Xu; Menghan Liao; Yunyi Zang; Kejing Zhu; Chong Wang; Zetao Zhang; Hongchao Liu; Wenhui Duan; Ke He; Haiwen Liu; Jurgen H. Smet; Ding Zhang; Qi-Kun Xue;
18 Mar 2019
- - -
4.
Realizing an Epitaxial Stanene with an Insulating Bandgap
Yunyi Zang; Tian Jiang; Yan Gong; Zhaoyong Guan; Menghan Liao; Zhe Li; Lili Wang; Wei Li; Canli Song; Ding Zhang; Yong Xu; Ke He; Xucun Ma; Shou-Cheng Zhang; Qi-Kun Xue;
19 Nov 2017
- - -
5.
Interference Evidence for Rashba-Type Spin-Split on Semimetallic WTe2 Surface
Qing Li; Jiaqiang Yan; Biao Yang; Yunyi Zang; Junjie Zhang; Ke He; Menghao Wu; Yanfei Zhao; David Mandrus; Jian Wang; Qikun Xue; Lifeng Chi; David J. Singh; Minghu Pan;
26 Feb 2016
- - -
6.
Superconductivity dichotomy in K-coated single and double unit cell FeSe films on SrTiO3
Chenjia Tang; Ding Zhang; Yunyi Zang; Chong Liu; Guanyu Zhou; Zheng Li; Cheng Zheng; Xiaopeng Hu; Canli Song; Shuaihua Ji; Ke He; Xi Chen; Lili Wang; Xucun Ma; Qi-Kun Xue;
29 Sep 2015
- - -


ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica