Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3198
Articles: 2'222'256
Articles rated: 2592

04 July 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'222'256 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 290 for query "Zhi Chang". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    10    ]   Next
1.
Cross-Correlation of Instantaneous Phase Increments in Pressure-Flow Fluctuations: Applications to Cerebral Autoregulation
Zhi Chen; Kun Hu; H. Eugene Stanley; Vera Novak; Plamen Ch. Ivanov;
16 Aug 2005
- - -
2.
Decay constants of the pion and B mesons with the Bethe-Salpeter equation
Zhi-Gang Wang; Wei-Min Yang; Shao-Long Wan;
12 Nov 2003   /  Phys.Lett. B584 (2004) 71-80
- - -
3.
Generalized Tri-bimaximal Neutrino Mixing and Its Sensitivity to Radiative Corrections
Shu Luo; Zhi-zhong Xing;
7 Sep 2005
- - -
4.
Magnetic moment of the pentaquark state $Theta^+(1540)$
Zhi-Gang Wang; Ri-Cong Hu;
28 Apr 2005
- - -
5.
Magnetic moment of the pentaquark $Theta^+(1540)$ as diquark-diquark-antiquark state with QCD sum rules
Zhi-Gang Wang; Shao-Long Wan; Wei-Min Yang;
1 Mar 2005
- - -
6.
Universal Neutrino Mass Hierarchy and Cosmological Baryon Number Asymmetry
Zhi-zhong Xing;
4 Jun 2004   /  Phys.Rev. D70 (2004) 071302
- - -
7.
A Note on the Generalization of the GEMS Approach
Hong-Zhi Chen; Yu Tian;
18 Oct 2004
- - -
8.
Wolfenstein-like Parametrization of the Neutrino Mixing Matrix
Zhi-zhong Xing;
29 Nov 2002   /  J.Phys. G29 (2003) 2227-2234
- - -
9.
Effect of Trends on Detrended Fluctuation Analysis
Kun Hu; Plamen Ch. Ivanov; Zhi Chen; Pedro Carpena; H. Eugene Stanley;
8 Mar 2001   /  Physical Review E, vol. 64, 011114, 2001
- - -
10.
How to Describe Neutrino Mixing and CP Violation
Harald Fritzsch; Zhi-zhong Xing;
22 Mar 2001   /  Phys.Lett. B517 (2001) 363-368
- - -
11.
Commutators of Lepton Mass Matrices, CP Violation, and Matter Effects in Medium-Baseline Neutrino Experiments
Zhi-zhong Xing;
26 Sep 2000   /  Phys.Rev. D63 (2001) 073012
- - -
12.
Possible Implications of Small or Large CP Violation in B^0_d vs ar{B}^0_d --> J/psi K_S Decays
Zhi-zhong Xing;
2 Aug 2000   /  High Energy Phys.Nucl.Phys. 26 (2002) 197-200
- - -
13.
CP-violating Parameter epsilon_B in B_d^0-ar{B}^0_d Mixing
Zhi-zhong Xing;
6 Sep 1997
- - -
14.
Crystallization Mechanism Tuned Phase-Change Materials: Quantum Effect on Te-Terminated Boundary
Wen-Xiong Song; Qiongyan Tang; Jin Zhao; Muriel Veron; Xilin Zhou; Yonghui Zheng; Daolin Cai; Yan Cheng; Tianjiao Xin; Zhi-Pan Liu; Zhitang Song;
23 Nov 2020
- - -
15.
Spin-crossover induced ferromagnetism and layer stacking-order change in pressurized 2D antiferromagnet MnPS$_3$
Hanxing Zhang; Caoping Ni; Jie Zhang; Liangjian Zou; Zhi Zeng; Xianlong Wang;
15 Aug 2020
- - -
16.
On Base Change of Local Stability in Positive Characteristics
Zhi Hu; Runhong Zong;
13 Jan 2020
- - -
17.
Long-term evolutions of the cyclotron line energies in Her X-1, Vela X-1 and Cen X-3 as observed with Swift/BAT
Long Ji; Ruediger Staubert; Lorenzo Ducci; Andrea Santangelo; Shu Zhang; Zhi Chang;
22 Jan 2019
- - -
18.
The Night Sky Spectrum of Xinglong Observatory: Changes from 2004 to 2015
Ji-Cheng Zhang; Zhou Fan; Jing-Zhi Yan; Yerra Bharat Kumar; Hong-Bin Li; Dong-Yang Gao; Xiao-Jun Jiang;
1 Sep 2016
- - -
19.
Picosecond electric field induced threshold switching in phase-change materials
Peter Zalden; Michael J. Shu; Frank Chen; Yi Zhu; Haidan Wen; Scott Johnston; Zhi-Xun Shen; Patrick Landreman; Mark Brongersma; Scott W. Fong; H.-S. Philip Wong; Meng-Ju Sher; Peter Jost; Matthias Kaes; Martin Salinga; Alexander von Hoegen; Matthias Wuttig; Aaron Lindenberg;
5 Feb 2016
- - -
20.
ARPES investigations of YbB$_{6}$(001) surface states: parabolic E(k) dispersion, temporal changes and spatial variation
Emmanouil Frantzeskakis; Nick de Jong; Yingkai Huang; Jiuxing Zhang; Xin Zhang; Zhi Li; Chaolong Liang; Yang Wang; Andrei Varykhalov; Mark S. Golden;
23 Sep 2014
- - -

[ 1 2 3 4 5 10 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica