Science-advisor
REGISTER info/FAQ
Login
username
password
     
forgot password?
register here
 
Research articles
  search articles
  reviews guidelines
  reviews
  articles index
My Pages
my alerts
  my messages
  my reviews
  my favorites
 
 
Stat
Members: 3197
Articles: 2'221'675
Articles rated: 2592

03 July 2022
 
  » search

 Search for articles, messages and online reviews


Search in 2'221'675 articles.

match all words (default)
match at least one of the words
match the exact phrase
search in all fields
search in authors
search in journals

Results 1 to 20 of 353 for query "Zhong Fang". (0.00 sec.)

[    1    2    3    4    5    10    ]   Next
1.
Quantum Versus Jahn-Teller Orbital Physics in YVO$_3$ and LaVO$_3$
Zhong Fang; Naoto Nagaosa;
12 Sep 2004   /  Phys. Rev. Lett. 93, 176404 (2004)
- - -
2.
Orbital Dependent Phase Control in Ca2-xSrxRuO4
Zhong Fang; Naoto Nagaosa; Kiyoyuki Terakura;
4 Feb 2004   /  Phys. Rev. B 69, 045116 (2004)
- - -
3.
Anisotropic Optic Conductivities due to Spin and Orbital Orderings in LaVO3 and YVO3: First-Principles Studies
Zhong Fang; Naoto Nagaosa; Kiyoyuki Terakura;
2 Dec 2002   /  Phys. Rev. B 67, 035101 (2003).
- - -
4.
Surface Magnetic Phase Diagram of Tetragonal Manganites
Zhong Fang; Kiyoyuki Terakura;
10 Mar 2001   /  J. Phys. Soc. Jpn., 70, 3356 (2001).
- - -
5.
Magnetic Phase Diagram of Ca2-xSrxRuO4 Governed by Structural Distortions
Zhong Fang; Kiyoyuki Terakura;
10 Mar 2001   /  Phys. Rev. B 64, 020509 (2001)
- - -
6.
Intrinsic Spin Hall Effect in Semiconductors and Simple Metals: First-Principles Calculations
Y. Yao; Z. Fang;
15 Feb 2005
- - -
7.
Anomalous Hall Effect and Magnetic Monopoles in Momentum-Space
Z. Fang; N. Nagaosa; K. S. Takahashi; A. Asamitsu; R. Mathieu; T. Ogasawara; H. Yamada; M. Kawasaki; Y. Tokura; K. Terakura;
10 Oct 2003   /  Science 302N5642 (2003) 92-95 DOI: 10.1126/science.1089408
- - -
8.
Strong ferromangnetism and weak antiferroamgnetism in double perovskites: Sr$_2$Fe{/it M}O$_6$ ({/it M}=Mo, W and Re)
Z. Fang; K. Terakura; J. Kanamori;
8 Mar 2001   /  Phys. Rev. B 63, 180407 (2001).
- - -
9.
Application of Minimal Subtraction Renormalization to Crossover Behavior near the $^3$He Liquid-Vapor Critical Point
Fang Zhong; M. Barmatz; Inseob Hahn;
5 Sep 2002
- - -
10.
Quantum Doubles from a Class of Noncocommutative Weak Hopf Algebras
Fang Li; Yao-Zhong Zhang;
8 May 2004   /  J. Math. Phys. 45 (2004), 3266--3281
- - -
11.
Layer Construction of Topological Crystalline Insulator LaSbTe
Yuting Qian; Zhiyun Tan; Tan Zhang; Jiacheng Gao; Zhijun Wang; Zhong Fang; Chen Fang; Hongming Weng;
21 Nov 2019
- - -
12.
Topological Crystalline Insulators with $C_2$ Rotation Anomaly
Tan Zhang; Changming Yue; Tiantian Zhang; Simin Nie; Zhijun Wang; Chen Fang; Hongming Weng; Zhong Fang;
17 May 2019
- - -
13.
Topological nodal lines and hybrid Weyl nodes in YCoC$_2$
Yuanfeng Xu; Yueqiang Gu; Tiantian Zhang; Chen Fang; Zhong Fang; Xianlei Sheng; Hongming Weng;
6 May 2019
- - -
14.
Weyl semimetal phase in non-centrosymmetric transition metal monophosphides
Hongming Weng; Chen Fang; Zhong Fang; Andrei Bernevig; Xi Dai;
31 Dec 2014
- - -
15.
High pressure study on LaFeAsO with different Tc
Wei Yi; Chao Zhang; Liling Sun; Zhi-an Ren; Wei Lu; Xiaoli Dong; Zhengcai Li; Guangcan Che; Jie Yang; Xiaoli Shen; Xi Dai; Zhong Fang; Fang Zhou; Zhongxian Zhao;
2 Oct 2008
- - -
16.
All-trans retinoic acid/As2O3 combination yields a high quality remission and survival in newly diagnosed acute promyelocytic leukemia
Shen, Zhi-Xiang; Shi, Zhan-Zhong; Fang, Jing; Gu, Bai-Wei; Li, Jun-Min; Zhu, Yong-Mei; Shi, Jing-Yi; Zheng, Pei-Zheng; Yan, Hua; Liu, Yuan-Fang; Chen, Yu; Shen, Yang; Wu, Wen; Tang, Wei; Waxman, Samuel; de Thé, Hugues; Wang, Zhen-Yi; Chen, Sai-Juan; Chen, Zhu;
- - -
17.
Effects of Contrarians in the Minority Game
Li-Xin Zhong; Da-Fang Zheng; Bo Zheng; P.M. Hui;
20 Dec 2004
- - -
18.
High-throughput screening for Weyl Semimetals with S4 Symmetry
Jiacheng Gao; Yuting Qian; Simin Nie; Zhijun Wang; Hongming Weng; Zhong Fang;
20 Apr 2020
- - -
19.
Spontaneous Formation of a Superconductor-Topological Insulator-Normal Metal Layered Heterostructure
Yu-Qi Wang; Xu Wu; Ye-Liang Wang; Yan Shao; Tao Lei; Jia-Ou Wang; Shi-Yu Zhu; Haiming Guo; Ling-Xiao Zhao; Gen-Fu Chen; Simin Nie; Hong-Ming Weng; Kurash Ibrahim; Xi Dai; Zhong Fang; Hong-Jun Gao;
6 Apr 2020
- - -
20.
Weyl Semimetals with $S_4$ symmetry
Yuting Qian; Jiacheng Gao; Zhida Song; Simin Nie; Zhijun Wang; Hongming Weng; Zhong Fang;
9 Dec 2019
- - -

[ 1 2 3 4 5 10 ]   Next

ScienXe.org
» my Online CV
» Free


News, job offers and information for researchers and scientists:
home  |  contact  |  terms of use  |  sitemap
Copyright © 2005-2022 - Scimetrica